יום חמישי, מאי 30, 2019 

הודעות וזמנים לשבת פרשת במדבר - כ"ז אייר תשע"ט

הודעות וזמנים לשבת פרשת  במדבר  -  כ"ז אייר תשע"ט
מזל טוב
* ברכת מזל טוב שלוחה לשאול ומזל אלמה לרגל נישואי הבן תומר עם בחירת לבו. יהי רצון שיזכו להקים בית נאמן בישראל.
* ברכת מזל טוב שלוחה לאורית וליצחק שלו לרגל הולדת הנכדה. בת לארן ושרה. יהי רצון שתזכו לרוות ממנה רוב אושר ונחת.
הודעות כלליות
* קהילה יקרה. השבת, במדבר - הציבור מוזמן לקידושא רבה לאחר תפילת מוסף ע"י משפחת שלו לכבוד הולדת הנכדה. מזל טוב. בואו בשמחה
* מניין קבלת שבת מוקדמת: תפילת מנחה מוקדמת בערב שבת בהר תתקיים בדג"ש בשעה 17:58 (כרבע שעה לפני פלג המנחה).
לאחר מכן שיעור ע"י ר' ד"ר אליאל טוביה. נושא השיעורים השנה: "ברכות". לאחר מכן קבלת שבת מוקדמת. שבת שלום.
שיעורי תורה
* פרקי אבות - שיעורים לילדים!
ילדי הקהילה קוראים את פרקי אבות בסיומה של תפילת מוסף בשבתות שבין פסח לשבועות.
במסגרת הקריאה, אנו מבקשים להזמין את הילדים לשיעורי קריאה ולימוד פרקי אבות.
השיעורים יועברו על ידי ר' יצחק שלו - המלמד של הקהילה, לפי הפירוט הבא:
✨ יום רביעי 17:30 - 18:30 בבית כנסת מטלון - לומדים את הפרק של השבת הקרובה
✨ יום שבת קודש, לאחר תפילת מוסף - לומדים את הפרק של השבת הבאה
ילדי הקהילה מוזמנים בשמחה!
* ממשיכים בסדרות השיעורים בנאוה תהילה לפני תפילת מנחה:
בשעה 17:15 שיעור
בספר מלכים ע"י ר' אפרים דז'בינסקי.
בשעה 18:00 שיעור נוסף של
הרב אבינדב אבוקרט על הלל הזקן
ציבור הגברים והנשים מוזמן.
זמני השבת  פרקי אבות - פרק חמישי
19:19 הדלקת נרות
20:24 יציאת השבת
ערב שבת [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
17:58 תפילת מנחה של מניין קבלת שבת מוקדמת
19:19 תפילת מנחה
לפני 19:41(שקיעה) קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת
 דבר תורה - הרב אבינדב אבוקרט
ערבית של שבת
שבת בבוקר [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
07:00 שיעור בדף היומי - מסכת בכורות
07:45 שחרית של שבת (קרבנות),     ק.שמע (מג"א 8:12, הגר"א 9:06)
לפני מוסף שיעור הלכה: הרב אבינדב אבוקרט
לאחר התפילה
שיעורי תורה לכלל הציבור. לנשים: הרב אבינדב אבוקרט
קידושא רבה - ע"י משפחת שלו לכבוד הולדת הנכדה
שבת אחה"צ [בביכ"נ נאוה תהילה]
17:15 ספר מלכים - " מות אחאב" - ר' אפרים דז'בינסקי
18:00 הלל הזקן - בנושא: "הלל ועזרא" - הרב אבינדב אבוקרט
19:15 מנחה של שבת
19:30 סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה עם שיחה ליום ירושלים בנושא "דגל ירושלים" מפי הרב אבינדב אבוקרט. הסעודה ע"י אביקם ברהוד וע"י בן רוזן להצלחת עם ישראל.
20:24 ערבית חגיגית של לליל יום ירושלים -
משותפת לקהילת נאוה תהילה ולקהילת אברהם יגל 
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:
תפילות בימי חול: שחרית: מניין א' 6:20, מנין ב' 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן
שחרית מניין ג' 7:45  בביכ"נ 'אור אסתר' במתחם "אור בגבעה" ליד לסופר ברקת
דף יומי - מסכת בכורות: שיעור בוקר: א'-ו'  5:40 בבית המדרש. שבת 7:00 בדג"ש
* בימי שבת 18:00 : "הלל הזקן" - הרב אבינדב אבוקרט. ב'נאוה תהילה'
* בימי א' בשעה 20:30 :שיעור גמרא (פסחים) עם הרב יגאל בלאיש, בבית משפחת לחמי, השקד 4, קומה 4, דירה 23. להצטרפות ללומדים: 054-3300982.
* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש.
* בימי ג' בשעה 21:10 : שיעור 'צורבא מרבנן' עם ר' אברהם עמרוסי, בבית המדרש. (לאחר ערבית בשעה 21:00)
* בימי ד' בשעה 21:15 : לימוד ספר הכוזרי עם חזי פינקלברג, בבית המדרש. להצטרפות ללומדים: 052-3733335
* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (פירוש הרמב"ן על פרשת השבוע) עם הרב אבינדב אבוקרט. 
- לעילוי נשמת יצחק (זאקי)בן עליזה ובנימין בן גולי- תרומת אמיר וליאורה כהן לע״נ הסבא משה יצחק בן סלבה, הסבתא גרציה בת גיטה,  ו-אריה בן שניאור, ז"ל.
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com
אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel
לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):
לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 168 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-168-000-0000-502383
לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 168 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל
לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל davidcohen10174@gmail.com להפקת הקבלה

יום חמישי, מאי 23, 2019 

הודעות וזמנים לשבת פרשת בחוקותי - כ' אייר תשע"ט

הודעות וזמנים לשבת פרשת  בחוקותי  -  כ' אייר תשע"ט
הודעות כלליות
* מניין קבלת שבת מוקדמת: תפילת מנחה מוקדמת בערב שבת בהר תתקיים בדג"ש בשעה 17:55 (כרבע שעה לפני פלג המנחה).
לאחר מכן שיעור ע"י ר' ד"ר אליאל טוביה. נושא השיעורים השנה: "ברכות". לאחר מכן קבלת שבת מוקדמת. שבת שלום.
שיעורי תורה
* פרקי אבות - שיעורים לילדים!
ילדי הקהילה קוראים את פרקי אבות בסיומה של תפילת מוסף בשבתות שבין פסח לשבועות.
במסגרת הקריאה, אנו מבקשים להזמין את הילדים לשיעורי קריאה ולימוד פרקי אבות.
השיעורים יועברו על ידי ר' יצחק שלו - המלמד של הקהילה, לפי הפירוט הבא:
✨ יום רביעי 17:30 - 18:30 בבית כנסת מטלון - לומדים את הפרק של השבת הקרובה
✨ יום שבת קודש, לאחר תפילת מוסף - לומדים את הפרק של השבת הבאה
ילדי הקהילה מוזמנים בשמחה!
* השבת בנאוה תהילה לפני תפילת מנחה - 2 שיעורים מיוחדים:
בשעה 17:15 ד"ר שי שגב : רשב"י - תורת הסוד וגאולת ישראל
בשעה 18:15 הרב ד"ר מרדכי מאיר : למה הרבי מקוצק לא רצה שהאבני נזר יתפלל ?
ציבור הגברים והנשים מוזמן.
זמני השבת  פרקי אבות - פרק רביעי
19:15 הדלקת נרות
20:19 יציאת השבת
ערב שבת [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
17:55 תפילת מנחה של מניין קבלת שבת מוקדמת
19:15 תפילת מנחה
לפני 19:37(שקיעה) קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת
 דבר תורה - רפי בטיט
ערבית של שבת
שבת בבוקר [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
07:00 שיעור בדף היומי - מסכת בכורות
07:45 שחרית של שבת (קרבנות),     ק.שמע (מג"א 8:14, הגר"א 9:06)
לפני מוסף שיעור הלכה - הרב אלי זילכה
לאחר התפילה שיעורי תורה לכלל הציבור. לנשים: מיכל פינקלברג
שבת אחה"צ [בביכ"נ נאוה תהילה]
17:15 ד"ר שי שגב: רשב"י - תורת הסוד וגאולת ישראל
18:15 הרב ד"ר מרדכי מאיר: למה הרבי מקוצק לא רצה שהאבני נזר יתפלל ? סיפור חסידי לשבת בחוקותי
19:15 מנחה של שבת
19:30 סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה. הסעודה ע"י שרה ודוד חקק לע"נ אביה - שמעון בן שרה ז"ל וע"י דודי כהן לע"נ אביו יצחק בן דוד וסלחה ז"ל
20:19 ערבית של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:
תפילות בימי חול: שחרית: מניין א' 6:20, מנין ב' 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן
שחרית מניין ג' 7:45  בביכ"נ 'אור אסתר' במתחם "אור בגבעה" ליד לסופר ברקת
דף יומי - מסכת בכורות: שיעור בוקר: א'-ו'  5:40 בבית המדרש. שבת 7:00 בדג"ש
* בימי שבת 18:00 : "הלל הזקן" - הרב אבינדב אבוקרט. ב'נאוה תהילה'
* בימי א' בשעה 20:30 :שיעור גמרא (פסחים) עם הרב יגאל בלאיש, בבית משפחת לחמי, השקד 4, קומה 4, דירה 23. להצטרפות ללומדים: 054-3300982.
* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש.
* בימי ג' בשעה 21:10 : שיעור 'צורבא מרבנן' עם ר' אברהם עמרוסי, בבית המדרש. (לאחר ערבית בשעה 21:00)
* בימי ד' בשעה 21:15 : לימוד ספר הכוזרי עם חזי פינקלברג, בבית המדרש. להצטרפות ללומדים: 052-3733335
* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (פירוש הרמב"ן על פרשת השבוע) עם הרב אבינדב אבוקרט. הכיבוד לשיעור נתרם השבוע ע"י הרב אבינדב להצלחת משפחתו.
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com
אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel
לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):
לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 168 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-168-000-0000-502383
לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 168 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל
לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל davidcohen10174@gmail.com להפקת הקבלה

יום חמישי, מאי 16, 2019 

הודעות וזמנים לשבת פרשת בהר - י"ג אייר תשע"ט

הודעות וזמנים לשבת פרשת  בהר  -  י"ג אייר תשע"ט
מזל טוב
* ברכת מזל טוב שלוחה לאווה ולג'רמי מימון לרגל הולדת הבן.
יהי רצון שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך אושר ונחת.
הברית תתקיים אי"ה השבת בשעה 11:30 באולם ביהכ"נ 'שבת אחים' הסמוך.
הודעות כלליות
* עדכונים והודעות חשובות מוועדת בנייה ינתנו מיד לאחר תפילת מוסף.
חלק ראשון: סקירה מהירה ועידכונים קצרים.
חלק שני: למעוניינים - הרחבות וזמן לשאלות. 
* מניין קבלת שבת מוקדמת: תפילת מנחה מוקדמת בערב שבת בהר תתקיים בדג"ש בשעה 17:50 (כרבע שעה לפני פלג המנחה).
לאחר מכן שיעור ע"י ר' ד"ר אליאל טוביה. נושא השיעורים השנה: "ברכות". לאחר מכן קבלת שבת מוקדמת. שבת שלום.
שיעורי תורה
* פרקי אבות - שיעורים לילדים!
ילדי הקהילה קוראים את פרקי אבות בסיומה של תפילת מוסף בשבתות שבין פסח לשבועות.
במסגרת הקריאה, אנו מבקשים להזמין את הילדים לשיעורי קריאה ולימוד פרקי אבות.
השיעורים יועברו על ידי ר' יצחק שלו - המלמד של הקהילה, לפי הפירוט הבא:
✨ יום רביעי 17:30 - 18:30 בבית כנסת מטלון - לומדים את הפרק של השבת הקרובה
✨ יום שבת קודש, לאחר תפילת מוסף - לומדים את הפרק של השבת הבאה
ילדי הקהילה מוזמנים בשמחה!
* ממשיכים בסדרות השיעורים בנאוה תהילה לפני תפילת מנחה:
בשעה 17:15 שיעור
בספר מלכים ע"י ר' אפרים דז'בינסקי.
בשעה 18:00 שיעור נוסף של
הרב אבינדב אבוקרט על הלל הזקן
ציבור הגברים והנשים מוזמן.
זמני השבת  פרקי אבות - פרק שלישי
19:10 הדלקת נרות
20:14 יציאת השבת
ערב שבת [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
17:50 תפילת מנחה של מניין קבלת שבת מוקדמת
19:10 תפילת מנחה
לפני 19:32(שקיעה) קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת
 דבר תורה - הרב אבינדב אבוקרט
ערבית של שבת
שבת בבוקר [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
07:00 שיעור בדף היומי - מסכת בכורות
07:45 שחרית של שבת (קרבנות),     ק.שמע (מג"א 8:17, הגר"א 9:08)
לפני מוסף שיעור הלכה: ספירת העומר עבור חברו -הרב אבינדב אבוקרט
לאחר התפילה עדכונים והודעות חשובות מוועדת בנייה 
שיעורי תורה לכלל הציבור. לנשים: מיכל פינקלברג
11:30 ברית מילה - משפחת מימון [באולם ביהכ"נ שבת אחים]
שבת אחה"צ [בביכ"נ נאוה תהילה]
17:15 ספר מלכים - כרם נבות - ר' אפרים דז'בינסקי
18:00 הלל הזקן - "שמועות טובות"- הרב אבינדב אבוקרט
19:10 מנחה של שבת
19:25 סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה עם שיחה מפי ראש ישיבת ההסדר בבית שאן - הרב שלמה שושן, במסגרת שבת ארצית של תורה. הסעודה ע"י יוסי גברא לע"נ אביו זאקי יצחק בן עליזה וע"י יגאל בזק להצלחת משפחתו ולרפואת הוריו.
20:14 ערבית של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:
תפילות בימי חול: שחרית: מניין א' 6:20, מנין ב' 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן
שחרית מניין ג' 7:45  בביכ"נ 'אור אסתר' במתחם "אור בגבעה" ליד לסופר ברקת
דף יומי - מסכת בכורות: שיעור בוקר: א'-ו'  5:40 בבית המדרש. שבת 7:00 בדג"ש
* בימי שבת 18:00 : "הלל הזקן" - הרב אבינדב אבוקרט. ב'נאוה תהילה'
* בימי א' בשעה 20:30 :שיעור גמרא (פסחים) עם הרב יגאל בלאיש, בבית משפחת לחמי, השקד 4, קומה 4, דירה 23. להצטרפות ללומדים: 054-3300982.
* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש.
* בימי ג' בשעה 21:10 : שיעור 'צורבא מרבנן' עם ר' אברהם עמרוסי, בבית המדרש. (לאחר ערבית בשעה 21:00)
* בימי ד' בשעה 21:15 : לימוד ספר הכוזרי עם חזי פינקלברג, בבית המדרש. להצטרפות ללומדים: 052-3733335
* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (פירוש הרמב"ן על פרשת השבוע) עם הרב אבינדב אבוקרט. הכיבוד לשיעור נתרם השבוע ע"י אורן כהן לעילוי נשמת אחיו מרדכי בן ניסים כהנים ז"ל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com
אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel
לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):
לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 168 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-168-000-0000-502383
לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 168 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל
לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל davidcohen10174@gmail.com להפקת הקבלה

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho