« חזרה לדף הבית | קבלות בגין תרומה לקמפיין בניין אברהם יגל - עוד השנ... » | Fwd: זמנים לחג סוכות ושמחת תורה תשע"ט » | ב.ד. א. אביה של רוית גברא נפטר » | הודעות וזמנים לשבת האזינו י"ג תשרי תשע"ט » | הודעות וזמנים ליום הכיפורים תשע"ט » | תודה - עשינו זאת - בזכותכם » | הגענו ל-50% (500,000₪ מוכפל) - להמשיך לתרום בבקשה » | יום ההתרמה לבניין הקבע של קהילת אברהם יגל » | התרמה לבית הקבע של אברהם יגל - ביום ראשון ושני הקר... » | הודעות וזמנים לשבת וילך ו' תשרי תשע"ט » 

יום חמישי, ספטמבר 27, 2018 

זמנים לחג סוכות ושמחת תורה תשע"ט


בס"ד

'חיים זכו' מיוחד לחול המועד

ציבור הגברים והנשים מוזמן *לשמחת בית השואבה* במסגרת שיעור 'חיים זכו'.

היום! יום חמישי
20:30 - 22:00, בסוכת משפחת בטיטו (רח הזיתים 92 למטה), 

🍢 סעודת 'על האש'.
🎹 ליווי מוזיקלי ע"י אייל שבתאי.
📜 דברי תורה ממשנת הנצי"ב לסוכות.
👨‍👩‍👦‍👦
מקומות ישיבה לנשים.

בואו בהמוניכם לשמחה של מצוה, 
לדיבוק חברים וללימוד מיוחד.

🍋🎼🌴🎷🍷🎺🌿🎹

הלימוד יהיה:
לרפואת פרלה בת טובה
לרפואת דינה בת רחל
לרפואת דניאל בן רות
לע״נ איוש בן חמו בן שרה

קהילת אברהם יגל
זמנים לשבת חוה"מ סוכות ולהושענה רבה ושמחת תורה תשע"ט
כל התפילות בביהכ"נ בני עקיבא דג"ש (רח' פרדס רוזנבלום)

חוה"מ סוכות  
6:20 שחרית מניין א
7:45 שחרית מנין ב
שבת  חוה"מ סוכות
הדלקת נרות ומנחה של ערב שבת: 18:08
דבר תורה  - סוכת שלום או גוג ומגוג? - רפי בטיט
ערבית של שבת

שחרית:
07:00 דף יומי
07:45 שחרית של שבת
שיעור הלכה - דין סוכה שדפנותיה סדינים - הרב אלי זילכה
מוסף


17:15 - שיעור עם הרב יגאל בלאיש בביהכ"נ נאוה תהילה


18:00 מנחה של שבת בנאוה תהילה או - בביהכ"נ הקרוב
סעודה שלישית - כל אחד בסוכתו.
ערבית - בביהכ"נ הקרוב
מוצ"ש - ליל הושענא רבה
תיקון ליל הושענא רבה:
23:00 ספר דברים
00:30 מדרש וזאת הברכה
01:00 זוהר
02:15 תהילים
במהלך הלילה - שיעור בדף היומי
ראשון - הושענא רבה, ערב שמחת תורה
05:50 תחילת שחרית (6:33 הנץ)
14:00 מנחה גדולה
18:05 מנחה של ערב שמחת תודה
ערבית של שמחת תורה
הקפות עד 20:45~
שני -  שמחת תורה  
07:00 דף יומי
07:30 שחרית של שמחת תורה
קריאת התורה 10:15 ילדים
מוסף 11:00
קידושא רבא חגיגי 11:30
הקפות 12:00
מנחה גדולה 13:30
18:10 מנחה
19:03 ערבית של צאת החג
בברכת מועדים לשמחה  - ועד קהילת אברהם יגל
http://yagel.blogspot.com
avraham.yagel@gmail.com


זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho