יום חמישי, יולי 26, 2018 

הודעות וזמנים לשבת פרשת ואתחנן - שבת נחמו - ט"ז אב תשע"ח

בס"ד
הודעות וזמנים לשבת פרשת  ואתחנן - שבת נחמו  -  ט"ז אב תשע"ח
ברכות:
שמחות:
* ברכת מזל טוב שלוחה למשפחת סדן לרגל הגיעו למצוות של דביר.
יהי רצון שיזכה לתורה למצוות לחופה ולמעשים טובים ושההורים צח ותמר יזכו לראות ממנו אושר ונחת. משפחת סדן מזמינה את חברי הקהילה לקידושא רבה לאחר תפילת מוסף.
שיעורים:
*  סדרת שיעורי התנך בשבתות אחה"צ ממשיכה:
בשעה 17:30 - הרב מרדכי מאיר
- מבט חסידי על נקודה בפרשה.
בשעה 18:15 - קהלת
עם הרב אבינדב אבוקרט. כל הציבור מוזמן.
הודעות כלליות:
* השיבוץ של נותני סעודה שלישית לשנת תשע"ט, נמשך
על מנת לקיים את הסעודות אנו מבקשים מכל חבר וידיד לשבץ עצמו לשבת אחת במהלך שנת תשע"ט שבה יהיה אחראי לתת סעודה שלישית (קנית המצרכים ועריכת הסעודה).
ניתן להקדיש את הסעודה השלישית לעילוי נשמה, או להצלחה וכד'.
נותן הסעודה זכאי לבחור עליה לתורה באותה השבת לפי רצונו (משלים, מפטיר וכדומה). הקדימו לשריין שבת. כל הקודם זוכה. ניתן לפנות במייל חוזר avraham.yagel@gmail.com או לאבי במסרון לנייד 052-8902835
* שיעורי קש"ת - קיץ של תורה - נערכים בביהכ"נ הישראלי במטלון (רח' רמ"א 19) ע"י יצחק שלו בימי שלישי בשעה 17:00.
לאחריהם בשעה 18:00 חוג קריאה בתורה לילדים (החל מגיל שיודעים לקרוא).
כל המעוניין נא ליצור קשר עם יצחק שלו בנייד 050-4422581
זמני השבת 
19:19 הדלקת נרות
20:22 יציאת השבת
ערב שבת [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
17:55 מנחה מוקדמת - מניין ליל שבת מוקדם [בביכ"נ בני עקיבא דג"ש]
19:19 תפילת מנחה
לפני 19:41(שקיעה) קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת
דבר תורה - הרב אבינדב אבוקרט
ערבית של שבת
שבת בבוקר [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
07:00 שיעור בדף היומי - מסכת זבחים
07:45 שחרית של שבת (קרבנות),        ק.שמע (מג"א 8:28, הגר"א 9:20)
לפני מוסף שיעור הלכה - משחקי ילדים בשבת - הרב אבינדב אבוקרט
לאחר התפילה שיעורי תורה לכלל הציבור
שבת אחה"צ [בביכ"נ נאוה תהילה]
17:30 "למה 'בשכבך ובקומך' ולא 'בקומך ובשכבך'?" -הרב ד"ר מרדכי מאיר
18:15 שיעור קהלת - פרק ז' - הרב אבינדב אבוקרט
19:19 מנחה של שבת
19:34 סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה עם הרב אבינדב אבוקרט. הסעודה ע"י ליאורה ואמיר כהן לגיוס ושירות מוצלח של האחיין אלון בן אריאלה, לעילוי נשמות הסבא הרב כלאפו פדהצור בן רפאל והסבתא אסתר בת אברהם, ולהצלחת המשפחה
20:22 ערבית של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:
תפילות בימי חול: שחרית: מניין א' 6:20, מנין ב' 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן 4
שחרית מניין ג' 7:45  בביכ"נ 'אור אסתר' במתחם "אור בגבעה" ליד לסופר ברקת
דף יומי: שיעור בוקר: א'-ו'  5:40 בבית המדרש.
* בימי א' בשעה 20:30 :שיעור גמרא (פסחים) עם הרב יגאל בלאיש, בבית משפחת לחמי, השקד 4, קומה 4, דירה 23. להצטרפות ללומדים: 054-3300982.
* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש.
* שיעור 'צורבא מרבנן' עם הרב אבי בן דרור, בימי ג' - יצא לפגרה ויתחדש אי"ה באלול.
* בימי ד' בשעה 20:30 : לימוד ספר הכוזרי עם חזי פינקלברג, בבית משפחת איציק ואיב כהן. התאנה 37 גב"ש. להצטרפות ללומדים: 052-3733335
* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (ה'העמק דבר' לנצי"ב על פרשת השבוע). עם הרב אבינדב אבוקרט.
הכיבוד לשיעור חיים זכו נתרם השבוע ע"י מלי ודוד כהן לרפואת אברהם בן ג'ינה
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com
אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel
לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):
לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 168 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-168-000-0000-502383
לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 168 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל
לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל davidcohen10174@gmail.com להפקת הקבלה

יום שישי, יולי 20, 2018 

לימוד הדף היומי בבוקר יום ראשון - תענית תשעה באב תשע"ח

בתענית תשעה באב 
יום ראשון הקרוב, י' באב,
הדף היומי הוא דף ק במסכת זבחים.
הוא עוסק בדיני מת, אבל ואונן ולכן נראה שמותר ללמוד אותו אפילו בתשעה באב.
וכן העיד הרב גנות בגיליון אספקלריא בשם גר"ח קנייבסקי.

לפיכך לומדי הדף היומי ב'אברהם יגל' ילמדו אי"ה את הדף היומי ביום ראשון בבוקר בשעה 7:00 בבוקר [בביהכ"נ בני עקיבא דג"ש]
לפני תפילת שחרית של תענית תשעה באב שמתחילה ב 7:45.
מוזמנים להצטרף.

שבת שלום
בבניין ירושלים ננוחם

יום חמישי, יולי 19, 2018 

הודעות וזמנים לשבת פרשת דברים - שבת חזון - ט' אב תשע"ח

בס"ד
הודעות וזמנים לשבת פרשת  דברים - שבת חזון  -  ט' אב תשע"ח
שיעורים:
*  היום, יום חמישי ז' אב, בשעה 21:00 שיעור מיוחד לתשעת הימים עם הרב אבינדב אבוקרט בנושא "בית מדרש ובית מקדש". בביהכ"נ הישראלי במטלון.
כל הציבור מוזמן.
הכיבוד נתרם השבוע ע"י אברהם גברא לרפואת בנימין בן גולי
*  סדרת שיעורי התנך בשבתות אחה"צ ממשיכה. בשל הצום השיעורים יוקדמו בשעה:
בשעה 16:30 - מלכים א' עם מר אפרים דז'בינסקי.
בשעה 17:15 - קהלת עם הרב אבינדב אבוקרט. כל הציבור מוזמן.
הודעות כלליות:
* נפתח השיבוץ של נותני סעודה שלישית לשנת תשע"ט.
על מנת לקיים את הסעודות אנו מבקשים מכל חבר וידיד לשבץ עצמו לשבת אחת במהלך שנת תשע"ט שבה יהיה אחראי לתת סעודה שלישית (קנית המצרכים ועריכת הסעודה).
ניתן להקדיש את הסעודה השלישית לעילוי נשמה, או להצלחה וכד'.
נותן הסעודה זכאי לבחור עליה לתורה באותה השבת לפי רצונו (משלים, מפטיר וכדומה). הקדימו לשריין שבת. כל הקודם זוכה. ניתן לפנות במייל חוזר avraham.yagel@gmail.com או לאבי במסרון לנייד 052-8902835
* חסר תורם לסעודה שלישית בשבת הבאה - שבת ואתחנן.
מי שלא תרם השנה מוזמן לפנות לאבי בנייד 052-8902835
* שיעורי קש"ת - קיץ של תורה - נערכים בביהכ"נ הישראלי במטלון (רח' רמ"א 19) ע"י יצחק שלו בימי שלישי בשעה 17:00.
לאחריהם בשעה 18:00 חוג קריאה בתורה לילדים (החל מגיל שיודעים לקרוא).
כל המעוניין נא ליצור קשר עם יצחק שלו בנייד 050-4422581
זמני השבת 
19:24 הדלקת נרות
20:27 יציאת השבת
ערב שבת [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
17:55 מנחה מוקדמת - מניין ליל שבת מוקדם [בביכ"נ בני עקיבא דג"ש]
19:24 תפילת מנחה
לפני 19:46(שקיעה) קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת
דבר תורה - הרב אבינדב אבוקרט
ערבית של שבת
שבת בבוקר [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
07:00 שיעור בדף היומי - מסכת זבחים
07:45 שחרית של שבת (קרבנות),        ק.שמע (מג"א 8:24, הגר"א 9:18)
לפני מוסף דיני תשעה באב דחוי - שיעור הלכה - הרב אבינדב אבוקרט
לאחר התפילה שיעורי תורה לכלל הציבור
שבת אחה"צ [בביכ"נ נאוה תהילה]
16:30 מלכים א' - אסא מלך יהודה - מר אפרים דז'בינסקי
17:15 שיעור קהלת - פרק ו' - הרב אבינדב אבוקרט
18:15 מנחה של שבת
18:30 סעודה שלישית - כל אחד בביתו
19:45 תחילת הצום (שקיעה)
[כל תפילות תענית תשעה באב
בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
21:00 ערבית של מוצאי שבת, קריאת מגילת איכה וקינות
יום ראשון - תענית תשעה באב - דחוי
07:45 מניין שחרית - [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
לאחר שחרית איכה, קינות, ושיעור עם הרב אבינדב  - 'ביאורים בגדר שנאת חינם'
19:00 מנחה של תענית
שיעור עם הרב אבינדב אבוקרט
20:05 ערבית וברכת הלבנה
20:14 סיום הצום - הבדלה ללא נר ובשמים
21:45 שיעור בדף יומי
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:
תפילות בימי חול: שחרית: מניין א' 6:20, מנין ב' 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן 4
שחרית מניין ג' 7:45  בביכ"נ 'אור אסתר' במתחם "אור בגבעה" ליד לסופר ברקת
דף יומי: שיעור בוקר: א'-ו'  5:40 בבית המדרש.
* בימי א' בשעה 20:30 :שיעור גמרא (פסחים) עם הרב יגאל בלאיש, בבית משפחת לחמי, השקד 4, קומה 4, דירה 23. להצטרפות ללומדים: 054-3300982.
* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש.
* שיעור 'צורבא מרבנן' עם הרב אבי בן דרור, בימי ג' - יצא לפגרה ויתחדש אי"ה באלול.
* בימי ד' בשעה 20:30 : לימוד ספר הכוזרי עם חזי פינקלברג, בבית משפחת איציק ואיב כהן. התאנה 37 גב"ש. להצטרפות ללומדים: 052-3733335
* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (ה'העמק דבר' לנצי"ב על פרשת השבוע). עם הרב אבינדב אבוקרט.
הכיבוד לשיעור חיים זכו נתרם השבוע ע"י אברהם גברא לרפואת בנימין בן גולי
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com
אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel
לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):
לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 168 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-168-000-0000-502383
לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 168 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל
לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל davidcohen10174@gmail.com להפקת הקבלה

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho