« חזרה לדף הבית | קובץ הקול של השיעור חיים זכו לפרשת וירא תשעח - עם ... » | קובץ הקול של השיעור חיים זכו לפרשת לך לך תשעח - עם... » | קובץ הקול של השיעור חיים זכו לפרשת נח תשעח - השנה ... » | קובץ הקול של השיעור חיים זכו לערב יום כיפור תשעח ע... » | קובץ הקול של השיעור חיים זכו לפרשת נצבים וילך תשעז... » | קובץ הקול של השיעור חיים זכו לפרשת כי תבוא תשעז עם... » | קובץ הקול של השיעור חיים זכו לפרשת כי תצא תשעז עם ... » | קובץ הקול של השיעור חיים זכו לפרשת שופטים תשעז עם ... » | קובץ הקול של השיעור חיים זכו לפרשת ראה תשעז - עם ה... » | קובץ הקול של השיעור חיים זכו לפרשת עקב תשעז - עם ה... » 

יום חמישי, נובמבר 09, 2017 

לומדי הדף היומי באברהם יגל וסיום מסכת בנהדריןברכות ללומדי הדף היומי על סיום מסכת סנהדרין. מסכת שנלמדה גם בימי הסליחות בשעות מוקדמות ביותר. אשרי המשפחות שתמכו, אשרי הלומדים שהצטרפו, אשרי המלמדים שהשקיעו ואשרי המתמידים שהמשיכו. 💐

 

 

דברים לסיומה של מסכת סנהדרין

 

מסכת סנהדרין מסיימת בשבחו של נח שכיון שבא לעולם הרי שטובה באה לעולם. מיד בסיומה, מתחילה מסכת מכות שעניינה תיאור עונש בית דין - ארבעים מלקות.

 

הקשר בין נח לבין עונש המלקות מבואר על פי דברי רבינו האר"י שתיאר את ארבעים ימי המבול כעונש של ארבעים מלקות. המלקות מתישות את כוחו הפיזי של האדם, כמו מי המבול שמחו את כוחה של האדמה. אולי ניתן למצוא רמז לכך במילות הפסוק - "מקלות [אותיות 'מלקות'] מים רבים".

 

היכולת לגלות את הטוב שבאדם תלויה לפעמים רק בדבר אחד - בהסרת החיצוניות שמכסה אותו במעטה של קשיחות. המלקות והמבול, מותירים אחריהם אדם וארץ ערומים מכל מניירות, מכל ביטויים חיצוניים מיותרים.

 

המבול ביקש להחזיר את העולם לתקופת ההיריון, כעובר המצוי בתוך עולם מלא מי שפיר ושליה. גם המלקות מבקשות להחליש את הגוף שנוצר בארבעים ימי ההיריון בטרם הנשמה נכנסה לתוכו. הדרכים האלימים הללו פועלים למעשה כאזמל מנתחים וכמלטשי יהלומנים - וחושפים את האור הפנימי הטוב.

 

מסכת סנהדרין דנה אנשים לאבדן ממון ואפילו לאבדן חייהם, היא מסיימת ביאושם של אלו שאין להם חלק לעולם הבא ובתיאורו של נח שהתייאש מדורו.

 

לאחר כל זאת, מבצבצת לה מסכת מכות, שטוענת בפה מלא - האדם הוא מלא טוב פנימי, אם רק נסיר ממנו את מסכות הגוף נשמע ממנו את הקריאה: "רוצה אני".

 

אבינדב אבוקרט

גבעת שמואל


זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho