« חזרה לדף הבית | הודעות וזמנים לשבת חוה"מ הסוכות ולחול המועד, הושענ... » | Fwd: הודעות וזמנים לחג הסוכות » | הודעות וזמנים לשבת יום הכיפורים תשע"ח » | הודעות לשבוע של עשרת ימי תשובה » | איך זוכים לתשובה גמורה? שיעור של הרב אבינדב אבוקרט... » | הודעות וזמנים לראש השנה תשע"ח ושבת פרשת האזינו - ש... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת נצבים - וילך - כ"ה אלול תש... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת כי תבוא - י"ח אלול תשע"ז » | הודעות וזמנים לשבת פרשת שופטים - ד' אלול תשע"ז » | הודעות וזמנים לשבת פרשת שופטים - ד' אלול תשע"ז » 

יום שלישי, אוקטובר 10, 2017 

הודעות וזמנים להושענא רבה ושמחת תורה
 

זמנים לחג סוכות תשע"ח

כל התפילות בביהכ"נ בני עקיבא דג"ש (רח' פרדס רוזנבלום)
שלישי בערב - ליל הושענא רבה (בביהכ"נ בני עקיבא דג"ש (רח' פרדס רוזנבלום)

הכיבוד לע"נ חיים בן יפה עמנואלוב ולע"נ בת שבע בת בלור

תיקון ליל הושענא רבה:

23:00

ספר דברים

00:30

מדרש וזאת הברכה

01:00

זוהר

02:00

שיעור עם הרב אבינדב אבוקרט בנושא: 'חותמו של מלך' - מידת המלכות תכונתה והשפעתה

02:50

תהילים

במהלך הלילה - שיעור בדף היומי

רביעי - הושענא רבה, ערב שמחת תורה

06:00

תחילת שחרית (6:40 הנץ)

07:45

שחרית מניין ב'

17:51

מנחה של ערב שמחת תודה

ערבית של שמחת תורה

הקפות

חמישי -  שמחת תורה

 

07:00

דף יומי

07:30

שחרית של שמחת תורה

קריאת התורה

מוסף


ברית -משפחת צבי ומירב סופר

קידושא רבא חגיגי

הקפות

מנחה גדולה

18:00

מנחה

18:49

ערבית של צאת החג

בברכת חג שמח ומועדים לשמחה  - ועד קהילת אברהם יגל

 


זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho