יום חמישי, אוגוסט 31, 2017 

הודעות וזמנים לשבת פרשת שופטים - ד' אלול תשע"ז


 

בס"ד

הודעות וזמנים לשבת פרשת  כי תצא  -  י"א אלול תשע"ז

* ברכת מזל טוב שלוחה מכל הקהילה לרונית ולניסים בטיטו לרגל הולדת הנכד, בן לבת אור. יהי רצון שיזכו לרוות מהרך הנולד אושר ונחת.

* תודות לחברנו עזרא זילכה על התקנת הציליות בחצר בית הכנסת, שבוצעה לטובת הילדים הקטנים והוריהם השומרים עליהם בשבתות בשעת התפילה. בואו לתפילות והביאו הילדים.

* להלן זמני מניני סליחות אברהם יגל והמיקומים:
מניין חצות בשעה 00:30  בביהכ"נ בני עקיבא דג"ש [רח' פרדס רוזנבלום].
מניין סליחות בוקר א' בשעה 05:40 בבית המדרש (דף יומי בשעה 05:00, שחרית בשעה 06:20)
מניין סליחות בוקר ב' בשעה 06:15 בבית המדרש. שחרית בשעה 07:00
מנין סליחות בוקר ג' בשעה 07:00 בביהכ"נ 'אור אסתר' [סמוך למעליות 'סופר ברקת' קומת כניסה] שחרית ב 7:45

*  דמי החבר לשנת תשע"ח 1,000 ₪ למשפחה. ניבקש להסדיר התשלום. ניתן לשלם אצל דודי כהן ואצל חברי הועד במהלך הסליחות וכן ניתן לבצע העברה בנקאית

* סיור סליחות קהילתי ביפו יתקיים אי"ה ביום רביעי הקרוב,  ט"ו אלול, 6 בספטמבר. היציאה בשעה 20:30 מבני עקיבא דג"ש. העלות 40 ₪.
הרישום (באם טרם הסתיים) אצל ליאורה כהן - 050-5622623.

* הרישום לתורנות סעודה שלישית נפתח בט' באב. נבקש מכל חבר להרשם בלוח התורנות. (ניתן להקדיש הסעודה לע"נ, לרפואה, להצלחה וכו').

שיעורים:

* השבת בשעה 17:30, שיעור שני בסדרת שיעורי אלול עם הרב אבינדב אבוקרט בענייני 'ארבעה חילוקי כפרה' לאור הלכות תשובה לרמב"ם.
הנושא השבוע: "עשיה והימנעות - אור וטהרה" כל הציבור מוזמן

זמני השבת

18:43

הדלקת נרות

19:41

יציאת השבת

ערב שבת

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

 

הסתיים מניין ליל שבת מוקדם לשנת תשע"ז

18:43

תפילת מנחה

לפני 19:05(שקיעה)

קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת

דבר תורה - הרב אבינדב אבוקרט

ערבית של שבת

שבת בבוקר

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

07:00

שיעור בדף היומי - מסכת סנהדרין

07:45

שחרית של שבת (קרבנות),        ק.שמע (מג"א 8:37, הגר"א 9:28)

לפני מוסף

שיעור הלכה - תרומות ומעשרות - המשך - הרב אבינדב אבוקרט

לאחר התפילה

לגברים: שמירת הלשון ותפילה - אורן אלפי.
לנשים: אתי כהן      לקטנים: תהילים    לבנים: שיעור

לבנות: שיעור עם הרב אבינדב

שבת אחה"צ

[בביכ"נ נאוה תהילה]

17:30

הרב אבינדב אבוקרט - הלכות תשובה לרמב"ם - "עשיה והימנעות - אור וטהרה"

18:43

מנחה של שבת

18:58

סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה 
הסעודה ע"י אליהו בן חנוך  לע"נ אביו ר' חי בוחניק בן אורידה

19:41

ערבית של מוצאי שבת

בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל

מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:

מנייני סליחות:

00:30 בבני עקיבא דג"ש. 05:40, 06:15 בבית המדרש. 07:00 ב'אור אסתר'

תפילות בימי חול:

שחרית: מניין א' 6:20, מנין ב' 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן 4

 

שחרית מניין ג' 7:45  בביכ"נ במתחם "אור בגבעה" ליד לסופר ברקת

* דף יומי:

שיעור בוקר: א'-ו'  5:00 - 5:40. בבית המדרש.

* בימי ב' בשעה 21:15 : לימוד ספר הכוזרי עם הרב יוסי זנו, בבית משפחת איציק ואיב כהן. הזיתים 86 קומה 11 דירה 40.

* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש. להצטרפות ללומדים: 050-6996918.

* בימי ג' בשעה 21:10 : שיעור 'צורבא מרבנן' עם הרב אבי בן דרור, בבית המדרש. (לאחר ערבית בשעה 21:00)

* בימי ד' בשעה 20:30 שיעור בהלכות שבת ע"י דודי כהן בביתו רח' התמר 5, קומה 1. ערבית לאחר השיעור. הציבור מוזמן. השיעורים לע"נ עליזה בת חביבה

* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (ה'משך חכמה' על פ"ש). עם הרב אבינדב אבוקרט.
הצ'ולנט נתרם ע"י יחיאל בלוראי לרפואת הוריו חנה בת שושנה ויום טוב בן לאה בתוך שאר חולי ישראל ולהצלחת משפחתו.

דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com

אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel

לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):

לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 168 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-168-000-0000-502383

לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 168 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל davidcohen10174@gmail.com להפקת הקבלה

 


יום חמישי, אוגוסט 24, 2017 

הודעות וזמנים לשבת פרשת שופטים - ד' אלול תשע"ז


 

בס"ד

הודעות וזמנים לשבת פרשת  שופטים  -  ד' אלול תשע"ז

* להלן זמני מניני סליחות אברהם יגל והמיקומים:
מניין חצות בשעה 00:30  בביהכ"נ בני עקיבא דג"ש [רח' פרדס רוזנבלום].
מניין סליחות בוקר א' בשעה 05:40 בבית המדרש (דף יומי בשעה 05:00, שחרית בשעה 06:20)
מניין סליחות בוקר ב' בשעה 06:15 בבית המדרש. שחרית בשעה 07:00
מנין סליחות בוקר ג' בשעה 07:00 בביהכ"נ 'אור אסתר' [סמוך למעליות 'סופר ברקת' קומת כניסה] שחרית ב 7:45

*  דמי החבר לשנת תשע"ח 1,000 ₪ למשפחה. ניבקש להסדיר התשלום. ניתן לשלם אצל דודי כהן ואצל חברי הועד במהלך הסליחות וכן ניתן לבצע העברה בנקאית

* השבת לפני תפילת מוסף נציין את חגיגת עם ילדי הקהילה העולים לכיתה א'. כל ההורים והילדים בכל הגילאים מוזמנים.

* סיור סליחות קהילתי ביפו יתקיים אי"ה ביום רביעי,  ט"ו אלול, 6 בספטמבר. היציאה בשעה 20:30 מבני עקיבא דג"ש. העלות 40 ₪.
הרישום עד יום רביעי הקרוב אצל ליאורה כהן - 050-5622623.

* הרישום לתורנות סעודה שלישית נפתח בט' באב. נבקש מכל חבר להרשם בלוח התורנות. (ניתן להקדיש הסעודה לע"נ, לרפואה, להצלחה וכו').

* מי שמעוניין להשתתף בעלויות לרכישת פרסים לילדי קש"ת - לימוד לילדים בימי הקיץ -  מתבקש לפנות לאיציק שלו 050-4422581.

* סימניות דף יומי - המעונינים לקבל סימניות דף יומי של קהילת 'אברהם יגל' בפורמט גדול או בינוני- מוזמנים לפנות במייל חוזר avraham.yagel@gmail.com 

בעשר השנים האחרונות קהילת אברהם יגל מוציאה מידי שנה סימניות דף יומי לטובת לומדי הדף היומי.

הסימניה היא בעצם לוח שנה ובו מצויין בכל יום מהו הדף היומי בתלמוד הבבלי אותו לומדים באותו היום.

הסימניות ממומנות ע"י חברי אברהם יגל, בדר"כ לע"נ יקיריהם שנפטרו בשנה האחרונה.

שיעור הדף היומי באברהם יגל מתקיים ידי יום בשעה 5:40 (בימי הסליחות בשעה 5:00) בבית המדרש לפני תפילת שחרית.

ישנם כ 15 לומדים קבועים ו 2 מלמדים קבועים מתוך קהילתנו: אורן אלפי ועזריאל קזלו הי"ו.

הכל מוזמנים להצטרף ללימוד ולהתחיל את היום מתוך לימוד תורה.


שיעורים:

* השבת בשעה 17:30, תפתח סדרת שיעורי אלול עם הרב אבינדב אבוקרט בענייני 'ארבעה חילוקי כפרה' לאור הלכות תשובה לרמב"ם.
הנושא השבוע: "האם תשובה מכפרת?" כל הציבור מוזמן

זמני השבת

18:51

הדלקת נרות

19:50

יציאת השבת

ערב שבת

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

17:40

מנחה מוקדמת - מניין ליל שבת מוקדם [בביכ"נ נאוה תהילה]

18:51

תפילת מנחה

לפני 19:13(שקיעה)

קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת

דבר תורה - הרב אבינדב אבוקרט

ערבית של שבת

שבת בבוקר

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

07:00

שיעור בדף היומי - מסכת סנהדרין

07:45

שחרית של שבת (קרבנות),        ק.שמע (מג"א 8:35, הגר"א 9:27)

לפני מוסף

שיעור הלכה - תרומות ומעשרות - המשך - הרב אבינדב אבוקרט

חגיגת ילדי וילדות אברהם יגל העולים לכיתה א'

לאחר התפילה

לגברים: שמירת הלשון ותפילה - אורן אלפי.
לנשים: מיכל פינקלברג    לקטנים: תהילים    לבנים: שיעור

לבנות: שיעור עם הרב אבינדב

שבת אחה"צ

[בביכ"נ נאוה תהילה]

17:30

הרב אבינדב אבוקרט - הלכות תשובה לרמב"ם - האם תשובה מכפרת?

18:51

מנחה של שבת

19:06

סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה 
הסעודה ע"י גידי ונתי כאפי לע"נ אביהם אבא אליהו בן רחל ובנימין
וע"י שלמה נאוי לע"נ יחזקאל בן ראובן ולולו

19:50

ערבית של מוצאי שבת

בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל

מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:

מנייני סליחות:

00:30 בבני עקיבא דג"ש. 05:40, 06:15 בבית המדרש. 07:00 ב'אור אסתר'

תפילות בימי חול:

שחרית: מניין א' 6:20, מנין ב' 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן 4

 

שחרית מניין ג' 7:45  בביכ"נ במתחם "אור בגבעה" ליד לסופר ברקת

* דף יומי:

שיעור בוקר: א'-ו'  5:00 - 5:40. בבית המדרש.

* בימי ב' בשעה 21:15 : לימוד ספר הכוזרי עם הרב יוסי זנו, בבית משפחת איציק ואיב כהן. הזיתים 86 קומה 11 דירה 40.

* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש. להצטרפות ללומדים: 050-6996918.

* בימי ג' בשעה 21:10 : שיעור 'צורבא מרבנן' עם הרב אבי בן דרור, בבית המדרש. (לאחר ערבית בשעה 21:00)

* בימי ד' בשעה 17:15 (לשתי הקבוצות) - קש"ת לילדים בבית המדרש עם יצחק שלו.

* בימי ד' בשעה 20:30 שיעור בהלכות שבת ע"י דודי כהן בביתו רח' התמר 5, קומה 1. ערבית לאחר השיעור. הציבור מוזמן. השיעורים לע"נ עליזה בת חביבה

* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (ה'משך חכמה' על פ"ש). עם הרב אבינדב אבוקרט.
הצ'ולנט לתרם ע"י אמיר וליאורה כהן - הודיה ל ה' יתברך.

דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com

אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel

לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):

לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 168 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-168-000-0000-502383

לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 168 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל davidcohen10174@gmail.com להפקת הקבלה

 


יום שישי, אוגוסט 18, 2017 

Fwd: הודעות וזמנים לשבת פרשת ראה - כ"ז אב תשע"ז 

בס"ד

הודעות וזמנים לשבת פרשת  ראה  -  כ"ז אב תשע"ז

* קהילה יקרה. השבת, מברכין חודש אלול , נפגש לקידוש הקהילתי החודשי בתום תפילת מוסף. אין צורך להביא דבר, רק את עצמכם! בואו בשמחה!

* החל מיום רביעי בערב, אור ל ב' אלול מתחילים לומר סליחות.  להלן זמני מניני סליחות אברהם יגל והמיקומים:
מניין חצות בשעה 00:30  בביהכ"נ בני עקיבא דג"ש - רחוב פרדס רוזנבלום. לפני הסליחות בשעה 00:10 - שיחת הכנה עם עו"ד הראל דאהן.
מניין סליחות בוקר א' בשעה 05:40 בבית המדרש (דף יומי בשעה 05:10, שחרית בשעה 06:20)
מניין סליחות בוקר ב' בשעה 06:15 בבית המדרש. שחרית בשעה 07:00
מנין סליחות בוקר ג' בשעה 07:00 בביהכ"נ 'אור אסתר', סמוך למעליות סופר ברקת, קומת כניסה.
 שחרית ב 7:45

דמי החבר לשנת תשע"ח יעמדו על 1,000 ₪ למשפחה. ניתן לשלם אצל דודי כהן ואצל חברי הועד במהלך הסליחות וכן ניתן לבצע העברה בנקאית

* הרישום לתורנות סעודה שלישית נפתח בט' באב. נבקש מכל חבר להרשם בלוח התורנות. (ניתן להקדיש הסעודה לע"נ, לרפואה, להצלחה וכו').

* מי שמעוניין להשתתף בעלויות לרכישת פרסים לילדי קש"ת - לימוד לילדים בימי הקיץ -  מתבקש לפנות לאיציק שלו 050-4422581.

שיעורים:

*השבת בשעה 17:30, יתקיים שיעור של הרב ד"ר מרדכי מאיר.         

בנושא: " הרב נוהג לומר שעולם הנגינה על יד עולם התשובה, ואני אומר שעולם הנגינה הוא עולם התשובה". הציבור מוזמן

* השבת בשעה 18:15 יתקיים שיעור  של הרב יגאל בלאיש על המיקרוגל בהלכה. הציבור מוזמן.

זמני השבת

18:59

הדלקת נרות

19:59

יציאת השבת

ערב שבת

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

17:45

מנחה מוקדמת - מניין ליל שבת מוקדם [בביכ"נ נאוה תהילה]

18:59

תפילת מנחה

לפני 19:21(שקיעה)

קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת

דבר תורה - שימי אוחיון

ערבית של שבת

שבת בבוקר

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

07:00

שיעור בדף היומי - מסכת סנהדרין

07:45

שחרית של שבת (קרבנות),        ק.שמע (מג"א 8:33, הגר"א 9:26)

לפני מוסף

שיעור הלכה - אורן אלפי

לאחר התפילה

לגברים: שמירת הלשון ותפילה - אורן אלפי.
לנשים: מרב בלאיש    לקטנים: תהילים    לבנים: שיעור

שבת אחה"צ

[בביכ"נ נאוה תהילה]

17:30

הרב ד"ר מרדכי מאיר - בנושא:" הרב נוהג לומר שעולם הנגינה על יד עולם התשובה, ואני אומר שעולם הנגינה הוא עולם התשובה".

18:15

הרב יגאל בלאיש - המיקרוגל בהלכה

19:00

מנחה של שבת

19:14

סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה 
הסעודה ע"י יוסי כהן לע"נ אביו שמואל בן יוסף וע"י אבי כהנים לע"נ אמו חנה מהין בת משיח ולע"נ סבו משיח בן ניסן

19:59

ערבית של מוצאי שבת

בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל

מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:

תפילות בימי חול:

שחרית: מניין א' 6:20, מנין ב' 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן 4

 

שחרית מניין ג' 7:45  בביכ"נ במתחם "אור בגבעה" ליד לסופר ברקת

* דף יומי:

שיעור בוקר: א'-ו'  5:40 - 6:20. בבית המדרש.

* בימי ב' בשעה 21:15 : לימוד ספר הכוזרי עם הרב יוסי זנו, בבית משפחת איציק ואיב כהן. הזיתים 86 קומה 11 דירה 40.

* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש. להצטרפות ללומדים: 050-6996918.

* בימי ג' בשעה 21:10 : שיעור 'צורבא מרבנן' עם הרב אבי בן דרור, בבית המדרש. (לאחר ערבית בשעה 21:00)

* בימי ד' בשעה 17:15 (לשתי הקבוצות) - קש"ת לילדים בבית המדרש עם יצחק שלו.

* בימי ד' בשעה 20:30 שיעור בהלכות שבת ע"י דודי כהן בביתו רח' התמר 5, קומה 1. ערבית לאחר השיעור. הציבור מוזמן. השיעורים לע"נ עליזה בת חביבה

* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (ה'משך חכמה' על פ"ש). עם הרב אבינדב אבוקרט. הצ'ולנט נתרם ע"י ערן אביאלי לע"נ אביו נתהאל בן אביגיל ז"ל

דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com

אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel

לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):

לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 168 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-168-000-0000-502383

לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 168 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל davidcohen10174@gmail.com להפקת הקבלה

 


זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho