« חזרה לדף הבית | הודעות וזמנים לשבת פרשת קרח - ל סיון תשע"ז » | הודעות וזמנים לשבת פרשת שלח לך - כ"ג סיון תשע"ז » | הודעות וזמנים לשבת פרשת בהעלתך » | הודעות וזמנים לשבת פרשת נשא - ט' סיון תשע"ז » | זמנים לחג שבועות תשע"ז - קהילת אברהם יגל » | הודעות וזמנים לשבת פרשת במדבר - ב' סיוון תשע"ז » | קובץ הקול של השיעור חיים זכו לפרשת בהר בחוקותי תשע... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת בהר בחוקותי » | קובץ הקול של השיעור חיים זכו לפרשת אמור עם הרב אבי... » | קובץ הקול של השיעור חיים זכו לפרשת אחרי מות-קדושים... » 

יום שישי, יוני 23, 2017 

הודעות וזמנים לשבת פרשת קרח - ל סיון תשע"ז
בס"ד
הודעות וזמנים לשבת פרשת  קרח  -  ל' סיון תשע"ז
* עם סיום שלב א' של הבניה בשעה טובה, ובהתאם לתקנון, סכום הבסיס לזכאות למקומות בבית הכנסת (לא כולל ה.ק.)  יעלה  בסוף חודש יוני מ- 21,000 ₪ ל- 24,000 ₪ למשפחה.
* סיור במבנה בית הכנסת:  לקראת סיום עבודות שלב א' (מעטפת מלאה + טיח פנים), ועדת בניה מזמינה את ציבור המתפללים והמתפללות לסיור התרשמות  מחר, ביום שישי כ"ט סיון, 23/6/17 בשעה 13:30 בצהריים. נפגשים מול הכניסה לביה"ס מורשת מנחם. הוראות בטיחות: הגעה עם נעליים סגורות. 
* קש"ת - קיץ של תורה - נסגרה ההרשמה. הלימוד ע"י  יצחק שלו (טלפון: 050-4422581) . החוג יתקיים בבית המדרש לגילאי כיתות א' עד ח' בימי רביעי במהלך חודש יולי. בשתי קבוצות גיל. קבוצה א': 16:45-17:30, קבוצה ב': 17:30-18:15. נעבר לנושאים הערכיים, יחולקו הפתעות, יהיו הגרלות, ויערך חידון נושא פרסים.
שיעורים:
* השבת בשעה 17:30, שיעור נוסף בסדרת שיעורים על ספר 'מלכים א' עם אפרים דז'בינסקי בביהכ"נ 'נאוה תהילה'. הציבור מוזמן. מומלץ להביא תנ"ך לשיעור.
* סדרת המשך על ספר "מִשְלֵי" מידי שבת בשעה 18:15. סוגיות נבחרות מהספר בתחום חינוך ומידות  לאור פרשני התנ"ך וספרי מחשבה. הציבור מוזמן.
ילדי אברהם יגל:
* שיעור תפילה לילדים ע"י יצחק שלו בימי רביעי בשעה 18:30 בביהכנ"ס הישראלי במטלון. לימוד קריאת שיר השירים, קריאה נכונה ובנעימה ירושלמית, ומשם ממשיכים בע"ה הלאה. המטרה לקרב את הילדים לתפילה, וללמדם לקרא נכון.
זמני השבת 
19:28 הדלקת נרות
20:34 יציאת השבת
ערב שבת [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
18:05 מנחה מוקדמת - מניין ליל שבת מוקדם [בביכ"נ נאוה תהילה]
19:28 תפילת מנחה
לפני 19:50(שקיעה) קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת
דבר תורה - הרב אבינדב אבוקרט
ערבית של שבת
שבת בבוקר [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
07:00 שיעור בדף היומי - מסכת בבא בתרא
07:45 שחרית של שבת (קרבנות),        ק.שמע (מג"א 8:13, הגר"א 9:06)
הלל
לפני מוסף שיעור הלכה - תפילה עם מכנסיים קצרים - הרב אבינדב אבוקרט
לאחר התפילה לגברים: שמירת הלשון ותפילה - אורן אלפי.
לנשים: מיכל פינקלברג   לקטנים: תהילים    לבנים: שיעור
לבנות: שיעור עם הרב אבינדב
שבת אחה"צ [בביכ"נ נאוה תהילה]
17:30  מלכים א'  - עם אפרים דז'בינסקי 
18:15 מִשְלֵי - הרב אבינדב אבוקרט - השבת בנושא: עשירים ועניים
19:25 מנחה של שבת
19:40 סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה, עם דברי תורה מפי הרב אבינדב אבוקרט. הסעודה ע"י אתי ויוסי כהן לע"נ עמוס חיים בן משה וליזה, וע"י רפי בטיט לע"נ אמו חנה בת חג'ילה
20:34 ערבית של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום וחודש טוב - ועד קהילת אברהם יגל
מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:
תפילות בימי חול: שחרית: מניין א' 6:20, מנין ב' 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן 4
  שחרית מניין ג' 7:45  בביכ"נ במתחם "אור בגבעה" ליד לסופר ברקת
* דף יומי:  שיעור בוקר: א'-ו'  5:40 - 6:20. בבית המדרש.
* בימי ב' בשעה 21:15 : לימוד ספר הכוזרי עם הרב יוסי זנו, בבית משפחת איציק ואיב כהן. הזיתים 86 קומה 11 דירה 40.
* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש. להצטרפות ללומדים: 050-6996918.
* בימי ג' בשעה 21:10 : שיעור 'צורבא מרבנן' עם הרב אבי בן דרור, בבית המדרש. (לאחר ערבית בשעה 21:00)
* בימי ד' בשעה 16:45 בבית המדרש: קש"ת לילדים' עם יצחק שלו.
* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (ה'משך חכמה' על פ"ש). עם הרב אבינדב אבוקרט. הצ'ולנט נתרם הצולנט השבוע ע"י ישי שמאי

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho