« חזרה לדף הבית | הודעות וזמנים לשבת פרשת יתרו - כ"ב שבט תשע"ז » | שחרית 7:45 של מניין אברהם יגל - תתקיים החל מיום של... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת בשלח - שבת שירה - ט"ו שבט ... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת בא - ח' שבט תשע"ז » | הודעות וזמנים לשבת פרשת וארא - א' שבט תשע"ז » | הודעות וזמנים לשבת פרשת שמות - כ"ג טבת תשע"ז » | הודעות וזמנים לשבת פרשת ויחי - ט"ז טבת תשע"ז » | האיר פני כל המזרח - ההמשך... » | ברוך דיין האמת - אמא של זאב הראטי נפטרה - ההלויה ה... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת ויגש - ט' טבת תשע"ז » 

יום חמישי, פברואר 23, 2017 

הודעות וזמנים לשבת פרשת משפטים - שבת שקלים - כ"ט שבט תשע"ז


 

בס"ד

הודעות וזמנים לשבת פרשת  משפטים  -  שבת שקלים - כ"ט שבט תשע"ז

כללי:

* השבת, שבת מברכין - יתקיים אי"ה הקידוש החודשי.  ריכוז הבאת כיבוד לקידוש ע"י גלית בזק. שימו לב לטבלת המשפחות שבתורנות

* כינוס חברות יתקיים אי"ה ביום שלישי ב' אדר 28.2 בשעה 20:30. בחדר האירועים הזיתים 94. בערב זה נפגש שוב ונכיר יותר, נשתף ונדון בתחושות, מחשבות ורעיונות אודות פעילות הקהילה ואופיה.
נשמח להשתתפות מלאה של נשות ונערות הקהילה.

* סעודת פורים קהילתית תתקיים בעז"ה ביום פורים לחברי הקהילה. ההשתתפות מותנית ברישום מראש אצל הרבנית רביד. הרישום יסייע בהכנות לסעודה. המחיר לסועד (מגיל 3 ומעלה) תלוי במספר הנרשמים ויתפרסם בהקדם. ההרשמה החלה.

*  זכר למחצית השקל - השנה אנו בונים בניין הקבע של אברהם יגל.
כל החברים והידידים תורמים השנה את "זכר למחצית השקל" לטובת בנית משכן הקבע של הקהילה. התרומות מוכרות למס. שוי מחצית השקל: 20 ₪.
טוב לתת סכום זה על כל בן משפחה

שיעורים:

* שיעור שבועי חדש בספר הכוזרי - בימי ראשון בשעה 21:00, בביתם של איציק ואיב כהן. רח' הזיתים 86 קומה 11 דירה 40. השיעורים ימסרו ע"י הרב יוסי זנו. ציבור הגברים והנשים מוזמן.

* השבת בשעה 16:00 בביהכנ"ס 'נאוה תהילה', סוגיות במסכת מגילה ע"י הרב אבינדב אבוקרט. ציבור הגברים והנשים מוזמן

ילדי אברהם יגל:

* שיעור תפילה חדש לילדים ע"י יצחק שלו בימי רביעי בשעה 18:30 בביהכנ"ס הישראלי במטלון. נתחיל בשיר השירים, קריאה נכונה ובנעימה ירושלמית, ומשם נמשיך בע"ה הלאה. המטרה לקרב את הילדים לתפילה, וללמדם לקרא נכון.

* לימוד 'הורים וילדים' במוצאי שבת מתקיים בביהכ"נ 'צעירי הגבעה" רח' הנשיא 57 פינת רח' הזיתים בשעה 19:00. כל האבות והאמהות הבנים והבנות מוזמנים.

זמני השבת

17:12

הדלקת נרות

18:12

יציאת השבת

ערב שבת

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

17:12

תפילת מנחה

לפני 17:34(שקיעה)

קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת

צדדיה החומריים של השבת, התורה והקהילה  - הרב אבינדב אבוקרט

ערבית של שבת

שבת בבוקר

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

07:00

שיעור בדף היומי - מסכת בבא בתרא

07:45

שחרית של שבת (קרבנות),        ק.שמע (מג"א 8:18, הגר"א 9:02)

לפני מוסף

שיעור הלכה: דיני רחיצת הגוף בשבת - הרב אבינדב אבוקרט

לאחר התפילה

לגברים: שמירת הלשון ותפילה - אורן אלפי.
לנשים: הרב אבינדב אבוקרט    לקטנים: תהילים        לבנים: שיעור

שבת אחה"צ

[בביכ"נ נאוה תהילה]

16:00

סוגיות במסכת מגילה: מהו "מניין" למה צריכים עשרה בתפילה ולמה בסעודת שבע ברכות? - הרב אבינדב אבוקרט

17:12

מנחה של שבת

17:27

סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה. עם דברים מפי הרב אבינדב אבוקרט בנושא: "שוועת עניים תקשיב ותושיע - על ההשלכות החברתיות של האלימות בבתי האבות".
הסעודה ע"י עופר קטן לע"נ סבו אריה מנחם בן אסתר
ולע"נ
הסבתא זילפה בת יעל ולע"נ ניסים בן יוסף ומזל מורדוך

18:12

ערבית של מוצאי שבת

19:00

הורים וילדים [בביכ"נ צעירי הגבעה]

בברכת שבת שלום וחודש טוב - ועד קהילת אברהם יגל

מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:

תפילות בימי חול:

שחרית: 6:20, 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן 4

 

מניין שחרית שעה 7:45 בביכ"נ שלמה ויעקב פיצ'וטו. רח' הנשיא 5

* דף יומי:

שיעור בוקר: א'-ו'  5:40 - 6:20. בבית המדרש.

* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש. להצטרפות ללומדים: 050-6996918.

* בימי ג' בשעה 21:10 : שיעור 'צורבא מרבנן' עם הרב אבי בן דרור, בבית המדרש. (לאחר ערבית בשעה 21:00)

* בימי ד' בשעה 18:30 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור 'תפילה לילדים' עם יצחק שלו.

* בימי ד' בשעה 20:30 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור 'קריאה בתורה למבוגרים' עם יצחק שלו.

* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (ה'משך חכמה' על פ"ש). עם הרב אבינדב אבוקרט.
השבוע על "החוטאים בישראל - איברים מדולדלים". הצ'ולנט
נתרם  ע"י יוסי ואברהם גברא לע"נ הסבתא פלורה בת לאה

דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com

אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel

לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):

לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 188 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-188-000-0000-502383

לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבוןן 469432 ע"ש אברהם יגל

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל avraham.yagel@gmail.com להפקת הקבלה

 


זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho