« חזרה לדף הבית | זמנים לחג סוכות - כל התפילות בסוכות, חוה"מ ושמחת ת... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת האזינו - י"ג תשרי תשע"ז » | הודעות וזמנים ליום הכיפורים תשעז » | קהילת אברהם יגל - הודעות וזמנים לשבת פרשת וילך - ש... » | האיר פני כל המזרח - הרב אבינדב אבוקרט על החיד"א - ... » | זמנים לראש השנה תשע"ז » | הודעות וזמנים לשבת פרשת נצבים » | סיום מסכת בבא קמא - מחר מתחילים בבא מציעא » | קהילת אברהם יגל - הודעות וזמנים לשבת פרשת כי תבוא.... » | האיר פני כל המזרח - הרב חזי כהן על הבן איש חי - י"... » 

יום חמישי, אוקטובר 20, 2016 

זמנים לחג סוכות, הושענה ורבה, ושמחת תורה - קהילת אברהם יגל תשע"ז

זמנים לחג סוכות, הושענה ורבה, ושמחת תורה - קהילת אברהם יגל תשע"ז
התפילות בביהכ"נ בני עקיבא דג"ש (פרדס רוזנבלום). הושענא רבה בביהכ"נ 'צעירי הגבעה'
הערב - יום חמישי - חוה"מ סוכות
20:15 צורבא מרבנן - עם הרב אבי בן דרור [בבית המדרש]
21:00 חיים זכו - עם הרב יגאל בלאיש
 - בסוכת משפחת לחמי [רח' זבולון המר 8 קומה 6 דירה 15]
יום שישי - חוה"מ סוכות
5:40 דף יומי - מסכת בבא מציעא
6:20 שחרית מניין א
7:45 שחרית מנין ב
שבת  חוה"מ סוכות  
הדלקת נרות ומנחה של ערב שבת: 17:39
דבר תורה - דודי כהן
07:00 דף יומי.
07:45 שחרית של שבת
שיעור לפני מוסף - הרב יגאל בלאיש
סעודה שלישית - לא תתקיים באופן קהילתי: כל אחד בסוכתו
מוצ"ש - ליל הושענא רבה
[ בביהכ"נ 'צעירי הגבעה'. רח' הנשיא 18 פינת הזיתים]
תיקון ליל הושענא רבה:
23:00 ספר דברים
00:30 מדרש וזאת הברכה
01:00 זוהר
02:00 כתרו של יו"ד - על הפיטם בפנימיות התורה - שיעור בפנימיות התורה - הרב אבינדב אבוקרט
03:00~ תהילים
במהלך הלילה - שיעור בדף היומי
ראשון - הושענא רבה, ערב שמחת תורה
06:20 תפילת שחרית (6:56 הנץ החמה) ב'צעירי הגבעה'
08:00 שחרית מניין ב' בסניף דג"ש
17:37 מנחה של ערב שמחת תודה
ערבית של שמחת תורה
הקפות
שקיות הפתעה לילדים
בהשתתפות אתי ויוסי כהן לע"נ סלמה בת סתורי
שני -  שמחת תורה  
07:00 דף יומי
07:30 שחרית של שמחת תורה
קריאת התורה
מוסף
קידוש (מזונות)
הקפות
מנחה גדולה
17:45 מנחה
18:36 ערבית של צאת החג
בברכת מועדים לשמחה  - ועד קהילת אברהם יגל
http://yagel.blogspot.com
avraham.yagel@gmail.com

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho