« חזרה לדף הבית | הודעות וזמנים לשבת פרשת האזינו - י"ג תשרי תשע"ז » | הודעות וזמנים ליום הכיפורים תשעז » | קהילת אברהם יגל - הודעות וזמנים לשבת פרשת וילך - ש... » | האיר פני כל המזרח - הרב אבינדב אבוקרט על החיד"א - ... » | זמנים לראש השנה תשע"ז » | הודעות וזמנים לשבת פרשת נצבים » | סיום מסכת בבא קמא - מחר מתחילים בבא מציעא » | קהילת אברהם יגל - הודעות וזמנים לשבת פרשת כי תבוא.... » | האיר פני כל המזרח - הרב חזי כהן על הבן איש חי - י"... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת כי תצא - י"ד אלול תשע"ו » 

יום ראשון, אוקטובר 16, 2016 

זמנים לחג סוכות - כל התפילות בסוכות, חוה"מ ושמחת תורה בביהכ"נ בני עקיבא דג"ש

בס"ד
קהילת אברהם יגל
זמנים לחג סוכות תשע"ז
כל התפילות בביהכ"נ בני עקיבא דג"ש (רח' פרדס רוזנבלום)
יום א', ערב חג סוכות
הדלקת נרות ומנחה: 17:45
דבר תורה - דרור כהן
ערבית של יום טוב
יום ב', חג סוכות  
07:00 דף יומי - מסכת בבא מציעא
07:45 שחרית (הודו - 08:00).

דבר הלכה לפני מוסף - רועי כהן

17:45 מנחה של יום טוב
18:10 שיעור עם ד"ר שי שגב
18:43 צאת החג ותפילת ערבית. 
יום ד', טיול קהילתי  
חוה"מ סוכות  
5:40 דף יומי - מסכת בבא מציעא
6:20 שחרית מניין א
7:45 שחרית מנין ב
שבת  חוה"מ סוכות  
הדלקת נרות ומנחה של ערב שבת: 17:39
07:00 דף יומי.
07:45 שחרית של שבת
מוצ"ש - ליל הושענא רבה
תיקון ליל הושענא רבה:
23:00 ספר דברים
00:30 מדרש וזאת הברכה
01:00 זוהר
02:15 תהילים
במהלך הלילה - שיעור בדף היומי
ראשון - הושענא רבה, ערב שמחת תורה
06:20 תחילת שחרית (6:56 הנץ החמה)
14:00 מנחה גדולה
17:37 מנחה של ערב שמחת תודה
ערבית של שמחת תורה
הקפות
שני -  שמחת תורה  
07:00 דף יומי
07:30 שחרית של שמחת תורה
קריאת התורה
מוסף
קידושא רבא
הקפות
17:45 מנחה
18:36 ערבית של צאת החג
בברכת מועדים לשמחה  - ועד קהילת אברהם יגל
http://yagel.blogspot.com
avraham.yagel@gmail.com

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho