« חזרה לדף הבית | האיר פני כל המזרח - הרב אבינדב אבוקרט על החיד"א - ... » | זמנים לראש השנה תשע"ז » | הודעות וזמנים לשבת פרשת נצבים » | סיום מסכת בבא קמא - מחר מתחילים בבא מציעא » | קהילת אברהם יגל - הודעות וזמנים לשבת פרשת כי תבוא.... » | האיר פני כל המזרח - הרב חזי כהן על הבן איש חי - י"... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת כי תצא - י"ד אלול תשע"ו » | הודעות וזמנים לשבת פרשת שופטים » | סדרת שיעורים בהלכות תשובה לרמב"ם בשבתות אלול עם הר... » | חידוש שיעורי צורבא - ימי שלישי 21:10 בבית המדרש - ... » 

יום חמישי, אוקטובר 06, 2016 

קהילת אברהם יגל - הודעות וזמנים לשבת פרשת וילך - שבת שובה


בס"ד

קהילת אברהם יגל - הודעות וזמנים לשבת פרשת  וילך - שבת שובה  -  ו' תשרי תשע"ז

הודעות שונות:

* סליחות 'אברהם יגל'סליחות חצות של קהילתנו בתקיימות מידי לילה בשעה 00:30 בביהכ"נ דג"ש (רח' פרדס רוזנבלום).
כמו כן, סליחות הבוקר בערב יום כיפור, יתקיימו גם הם בביהכ"נ בני עקיבא דג"ש בשעה 05:30, ובשעה 7:00. עזרת הנשים פתוחה.
סליחות הבוקר בשאר ימי עשרת ימי תשובה יתקימו כרגיל בבית המדרש.
זמני הסליחות בוקר בעשרת ימי תשובה:
מניין סליחות בוקר א': 5:30 (שחרית 6:20), עזרת הנשים פתוחה.
מניין בוקר ב': 6:10
(שחרית 7:00). מחר, יום שישי, מניין סליחות ג' בשעה 7:00 בביהכ"נ משכן שלמה (הרימון 1).

רישום ושמירת מקומות לימים הנוראים נעשה בעת תשלום דמי חבר בסך 900 ₪ למשפחה. מקום לאורחים בראש השנה/כיפור בעלות 200 ₪ לכסא.
המקומות ביום כיפור יסומנו שמית. החברים מתבקשים לעדכן את איציק שלו בנייד 050-4422581 בדבר כמות המקומות הדרושים ביום הכיפורים בעזרת הגברים ובעזרת הנשים.
ניתן להעביר כספים, לחברי הוועד; איציק שלו, ערן אביאלי ודודי בן נעים. בנוסף ניתן לשלם גם לדודי כהן ולאבי כהנים. ניתן לשלם דמי חבר בזמן הסליחות. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

* ממשיכים להחתים את החברים על הוראת קבע של 150 ₪ לחודש עד למציאת תורם (עם הגבלת תאריך ל- 72 חודש לכל היותר).

* סליחות לנשים בליווי מוסיקלי עם בנות נתנאל - ביום שני -  ח' תשרי, (10 באוקטובר) בשעה 20:30 בישיבת בני עקיבא גב"ש. בסיום הערב התרת נדרים ע"י הרב אבינדב אבוקרט. נשות ונערות הקהילה מוזמנות.

ילדי אברהם יגל:

* השבת יקרא בתורה רועי סופר נ"י.
הילדים ממשיכים להיות שותפים בתפילה - פסוקי דזמרא וקרבנות. הציבור מוזמן להביא את הילדים ולהרגילם בתפילה ומצוותיה.

שיעורים מיוחדים:

* הציבור הרחב מוזמן לדרשת שבת שובה של הרב אבינדב אבוקרט בהלכות תשובה לרמב"ם על ענייני 'שעיר לעזאזל'. השיעור יתחיל השבת בשעה 16:45.

* במוצ"ש  (ו' תשרי, 8 באוקטובר - שיעור ב'האיר פני המזרח' , בשעה 20:30 - הרב אבינדב אבוקרט על חיים של שליחות - ענייני תשובה מתורת החיד"א. המפגשים בבי"כ 'אהבת ישראל' רח' לוי אשכול 15 גב"ש פתוחים לגברים ונשים. בואו בשמחה.

זמני השבת

17:55

הדלקת נרות

18:53

יציאת השבת

ערב שבת

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

17:55

תפילת מנחה

לפני 18:17(שקיעה)

קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת

דבר תורה - הרב אבינדב אבוקרט

ערבית של שבת

שבת בבוקר

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

07:00

שיעור בדף היומי - מסכת בבא מציעא

07:45

שחרית של שבת (קרבנות)

לפני מוסף

שיעור הלכה - פירוק ובניית סוכה בחול המועד - הרב אבינדב אבוקרט

לאחר התפילה

לגברים: שמירת הלשון ותפילה - אורן אלפי.
לנשים: איילת גברא       לקטנים: תהילים     לבנים: שיעור

לבנות: שיעור עם הרב אבינדב

שבת אחה"צ

[בביכ"נ נאוה תהילה]

16:45

הלכות תשובה לרמב"ם - מתי יום הכיפורים מכפר? - הרב אבינדב אבוקרט

17:55

מנחה של שבת

18:10

סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה עם דברים מפי הרב אבינדב אבוקרט. הסעודה ע"י אלי סהר לע"נ אביו שלום בן חנה

18:53

ערבית של מוצאי שבת

20:30

האיר פני כל המזרח - הרב אבינדב אבוקרט על ענייני תשובה מתורת החיד"א (בביכ"נ אהבת ישראל)

בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל

מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:

מנייני סליחות:

סליחות חצות 00:30 בביהכ"נ בני עקיבא דג"ש,
סליחות בוקר א': 5:30, סליחות בוקר ב': 6:10 בבית המדרש

תפילות בימי חול:

שחרית: 6:20, 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן 4

 

מניין שחרית שעה 7:45 בביכ"נ משכן שלמה. רח' הרימון 2

* דף יומי:

שיעור בוקר: א'-ו'  5:00-5:30. בבית המדרש.

* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש. להצטרפות ללומדים: 050-6996918.

* בימי ג' בשעה 21:00 : שיעור 'עיון במסכת מכות' עם הרב מרדכי מאיר, בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון. רח' רמ"א 19 פ"ת.

* בימי ג' בשעה 21:10 : שיעור 'צורבא מרבנן' עם הרב אבי בן דרור, בבית המדרש. (לאחר ערבית בשעה 21:00)

* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (הכלי יקר על פ"ש) עם הרב אבינדב אבוקרט. הצ'ולנט נתרם ע"י אברהם גברא לרפואת בנימין בן גולי ולהצלחת רוני בת יפה.

דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com

אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel

לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):

לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 188 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-188-000-0000-502383

לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבוןן 469432 ע"ש אברהם יגל

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל avraham.yagel@gmail.com להפקת הקבלה


זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho