« חזרה לדף הבית | סיום מסכת בבא קמא - מחר מתחילים בבא מציעא » | קהילת אברהם יגל - הודעות וזמנים לשבת פרשת כי תבוא.... » | האיר פני כל המזרח - הרב חזי כהן על הבן איש חי - י"... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת כי תצא - י"ד אלול תשע"ו » | הודעות וזמנים לשבת פרשת שופטים » | סדרת שיעורים בהלכות תשובה לרמב"ם בשבתות אלול עם הר... » | חידוש שיעורי צורבא - ימי שלישי 21:10 בבית המדרש - ... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת ראה - ל' אב תשע"ו » | האיר פני כל המזרח - הרב שלמה לוי על האר"י ז"ל מוצ"... » | אברהם יגל חוגגים השבת עם העולים לכתה א » 

יום חמישי, ספטמבר 29, 2016 

זמנים לראש השנה תשע"ז


בס"ד

קהילת אברהם יגל

זמנים לראש השנה תשע"ז

כל התפילות בביהכ"נ בני עקיבא דג"ש (רח' פרדס רוזנבלום)

מניני סליחות בלילה ובבוקר בערב ראה"ש בבני עקיבא דג"ש
00:30, 05:40 (עזרת נשים פתוחה בכל המניינים)

זמני התרת נדרים:

 

יום

שעה

מוצ"ש בלילה

00:10 (לפני סליחות חצות)

מוצ"ש בלילה

01:15 (לאחר סליחות חצות)

מניין  בוקר

07:10 (לאחר שחרית 6:20)

יום א', ערב ראש השנה

14:00 מנחה  (לאחר מנחה תתקיים התרת נדרים למי שצריך)

18:02 הדלקת נרות ומנחה

שיחה ע"י הרב -

ביאור בפיוט אחות קטנה

18:45 אחות קטנה וערבית

יום שני, א' דראש השנה

07:15 שחרית (הודו - 07:30).

שיחה לפני תקיעות -

"תקיעת שופר - המלכה או מרד?"

תקיעת שופר: 10:30~.

תקיעת שופר נוספת לאחר מוסף

16:00  דף יומי

16:30 לימוד הורים וילדים, תקיעת שופר וסדנת שופרות

17:20 מנחה

17:50 תשליך

18:20 שיחה ע"י הרב -

"שני ימים - שני דינים"

18:42 זמן הדלקת נרות (לאחר צאת הכוכבים)

18:50 ערבית של ב' דרה"ש ("חון תחון")

אין לבצע הכנות כלשהן לפני זמן הדלקת נרות (18:42) לצורך יום ב' דרה"ש

יום שלישי, ב' בראש השנה

07:15 שחרית (הודו - 07:30).

שיחה לפני תקיעות -

"מלחמה ושלום"

תקיעת שופר: 10:15~.

תקיעת שופר נוספת לאחר מוסף

16:15 דף יומי

17:00 שיעור בתנ"ך ע"י הרב אבינדבאבוקרט -

"נבל הכרמלי - בינוני או מנוול?"

17:45 מנחה של ראש השנה.

18:15 שיחה ע"י הרב -

תשובה המחוברת לחיים

18:58  ערבית של צאת החג

בברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה - ועד קהילת אברהם יגל


זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho