« חזרה לדף הבית | האיר פני כל המזרח - הרב שלמה לוי על האר"י ז"ל מוצ"... » | אברהם יגל חוגגים השבת עם העולים לכתה א » | הודעות וזמנים לשבת פרשת עקב - כ"ג אב תשע"ו » | מזל טוב לרבנית רביד ולרב אבינדב אבוקרט להולדת הבת » | הודעות וזמנים לשבת פרשת ואתחנן - שבת נחמו - ט"ז אב... » | מזל טוב למיכל ולדורון ויין לרגל הולדת הבת » | הסבר על החייאה ועזרה ראשונה » | תשעה באב תשע"ו - אברהם יגל בבני עקיבא דגש » | הודעות וזמנים לשבת פרשת דברים - שבת חזון - ט' אב ת... » | הלכות תשעה באב שחל בשבת - הרב אבינדב אבוקרט » 

יום חמישי, ספטמבר 01, 2016 

הודעות וזמנים לשבת פרשת ראה - ל' אב תשע"ו


בס"ד

הודעות וזמנים לשבת פרשת  ראה  -  ל' אב תשע"ו

הודעות שונות:

* החל מיום ראשון בערב (ב' אלול) נקיים אי"ה את מנייני הסליחות של אברהם יגל בבית המדרש (רח' עוזי חיטמן 4). זמני אמירת סליחות:
מניין חצות ב- 00:30. (בשעה 00:10 - שיחות הכנה מפי עו"ד הראל דהן)
סליחות מניין א' - 05:40 (דף יומי 05:10, שחרית 06:20).
סליחות מניין ב' - 06:15 (שחרית 07:00).
עזרת נשים פתוחה בסליחות חצות ובסליחות מניין א'.
שחרית מניין ג' 7:45 - יתקיים במשכן שלמה (הרימון 2 לטובת משתתפי סליחות חצות)

* דמי חבר לשנת תשע"ז - מתחילה גביית דמי חבר לשנת תשע"ז בסך 900 ₪ (כאשתקד). התשלום כולל מקומות לחגים ולימים הנוראים.

* נמשך השיבוץ של נותני סעודה שלישית לשנת תשע"ז.
על מנת לקיים את הסעודות אנו מבקשים מכל חבר וידיד לשבץ עצמו לשבת אחת במהלך שנת תשע"ו שבה יהיה אחראי לתת סעודה שלישית (קנית המצרכים ועריכת הסעודה).
ניתן להקדיש את הסעודה השלישית לעילוי נשמה, או להצלחה וכד'.
נותן הסעודה זכאי לבחור עליה לתורה באותה השבת לפי רצונו (משלים, מפטיר וכדומה). הקדימו לשריין שבת. כל הקודם זוכה. לשיבוץ בתורנות ניתן לפנות במייל 
avraham.yagel@gmail.com או לאבי במסרון לנייד 052-8902835

* ממשיכים להחתים את החברים על הוראת קבע של 150 ₪ לחודש עד למציאת תורם (עם הגבלת תאריך ל- 72 חודש לכל היותר).

ילדי אברהם יגל:

* פרוייקט קש"ת קיץ של תורה ב'אברהם יגל'.
בשבת הקרובה, לאחר התפילה, הרב יברך את  ילדי הקש"ת. 
הרב מבקש מכל הילדים, בנים ובנות, וכן ההורים להגיע למעמד חשוב זה.

* השבת יקראו בתורה הנערים יאיר שבתאי ודוד עובד נ"י.
הילדים ממשיכים להיות שותפים בתפילה - פסוקי דזמרא וקרבנות. הציבור מוזמן להביא את הילדים ולהרגילם בתפילה ומצוותיה.

שיעורים מיוחדים:

* השבת מסתיימות 2 סדרות שיעורי התנ"ך לקיץ זה:
בשעה 17:00  שיעור אחרון של אפרים דז'בינסקי על שמואל ב'.
בשעה 17:45 שיעור אחרון של הרב אבינדב אבוקרט על משלי.
הציבור הרחב מוזמן.

* במוצ"ש (ראה) חוזרת הסדרה "האיר פני כל המזרח" - מפגשים על קורותיהם ומשנתם של חכמי ספרד והמזרח - בנושא 'התשובה'.
הרב שלמה לוי - ראש ישיבת ההסדר בראשון לציון - על האר"י ז"ל.
- סדרת מפגשים על קורותיהם ומשנתם של חכמי ספרד והמזרח. המפגשים בבי"כ 'אהבת ישראל' רח' לוי אשכול 15 גב"ש. פתוחים לגברים ונשים. בואו בשמחה.

* השיעור החודשי לנשים עם הרב אבינדב אבוקרט יתקיים אי"ה ביום שלישי הקרוב ד' אב (6 בספטמבר) בבית משפחת אתי כהן הזיתים 84 ק.4 ד.15). בשעה 20:30 - התכנסות. בשעה 21:00 שיעור בנושא: "סוף שנה או התחלה". נשות הקהילה מוזמנות בשמחה.

* משנכנס אלול מרבים בתורה!
שמחים לבשר על חידוש למוד הלכה למעשה במסגרת "צורבא מרבנן"
נתחיל בהלכות שבת ולקראת ראש השנה נעסוק בלימוד על הלכות החגים.
את השיעור ילמד הרב אבי בן דרור הי"ו. השיעור יתקיים אי"ה ביום ג' בשעה 21:10 מיד אחרי תפילת ערבית, בבית המדרש הצמוד לבית יוסי. נשמח לראותם בין הלומדים

* החל משבת הבאה - סדרת שיעורים חדשה של הרב אבינדב אבוקרט בהלכות תשובה לרמב"ם על ענייני 'שעיר לעזאזל'. השיעורים יתחילו בשעה 17:15 עד זמן כניסת שבת ויתקימו בביהכ"נ נאוה תהילה. הציבור הרחב מוזמן.

זמני השבת

18:41

הדלקת נרות

19:40

יציאת השבת

ערב שבת

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

18:41

תפילת מנחה

לפני 19:03(שקיעה)

קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת

דבר תורה - הרב אבינדב אבוקרט

ערבית של שבת וראש חודש

שבת בבוקר

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

07:00

שיעור בדף היומי - מסכת בבא קמא

07:45

שחרית של שבת (קרבנות)      ק.שמע (מג"א 8:42 הגר"א 9:27)

הלל

לפני מוסף

שיעור הלכה - זמני הלילה בהלכה - הרב אבינדב אבוקרט

לאחר התפילה

לגברים: שמירת הלשון ותפילה - אורן אלפי.
לנשים: איילת גברא          לקטנים: תהילים     לבנים: שיעור

לבנות: שיעור עם הרב אבינדב

קידוש לילדים וברכת הרב לילדים שסיימו את הלימוד בשיעורי קש"ת

שבת אחה"צ

[בביכ"נ נאוה תהילה]

17:00

ספר שמואל - עם מר אפרים דז'בינסקי  - שיעור אחרון בסדרה

17:45

ספר מִשְלֵי - עם הרב אבינדב אבוקרט - שיעור אחרון בסדרה

18:40

מנחה של שבת

18:55

סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה עם דברים מפי הרב אבינדב אבוקרט. הסעודה ע"י  לירן דגן להצלחת משפחתו.

19:40

ערבית של מוצאי שבת

21:15

האיר פני כל המזרח - הרב שלמה לוי על התשובה במשנת האר"י ז"ל (בביכ"נ אהבת ישראל)

בברכת שבת שלום וחודש טוב - ועד קהילת אברהם יגל

מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:

מנייני סליחות:

סליחות חצות 00:30, סליחות בוקר א': 5:40, סליחות בוקר ב': 6:15

תפילות בימי חול:

שחרית: 6:20, 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן 4

 

מניין שחרית שעה 7:45 בביכ"נ משכן שלמה. רח' הרימון 2

* דף יומי:

שיעור בוקר: א'-ו'  5:10-5:40. בבית המדרש.

* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש. להצטרפות ללומדים: 050-6996918.

* בימי ג' בשעה 21:10 : שיעור 'צורבא מרבנן' עם הרב אבי בן דרור, בבית המדרש. (לאחר ערבית בשעה 21:00)

* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (הכלי יקר על פ"ש). השבוע 'חיים זכו' מיוחד לחודש אלול. הצ'ולנט נתרם השבוע ע"י יוסי כהן לע"נ אביו שמואל בן יוסף ז"ל וע"י אבי כהנים לע"נ אמו חנה מהין בת משיח ז"ל

דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com

אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel

לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):

לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 188 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-188-000-0000-502383

לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבוןן 469432 ע"ש אברהם יגל

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל avraham.yagel@gmail.com להפקת הקבלה

 

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho