« חזרה לדף הבית | הלכות לשבועות שחל ביום ראשון - הרב אבינדב אבוקרט » | הודעות וזמנים לשבת במדבר » | הודעות וזמנים לשבת בחוקותי » | מתחדשת סדרת שיעורי הקיץ עם אפרים דז'בינסקי בשבתות ... » | מדורה קהילתית - הערב, יום רביעי ב- 19:00 » | הודעות וזמנים לשבת בהר » | שיעור האיר פני כל המזרח - על פעלו הציוני של הרב אל... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת אמור » | הודעות וזמנים ליום העצמאות תשע"ו - בקהילת 'אברהם י... » | מפגש שידוכים פרויקט "לחיים" יום שלישי ט' אייר 17/5... » 

יום חמישי, יוני 09, 2016 

Fwd: הודעות וזמנים לשבת נשא ולחג השבועות


בס"ד

                           

                                      קהילת אברהם יגל

שבת פרשת  נשא  -  ה' סיון תשע"ו

פרקי אבות - פרק ו'

* אסיפת חברים: אסיפת חברים תתקיים במוצאי חג שבועות, יום ראשון שעה 21:15 בסניף בני עקיבא דג"ש. באסיפה יובאו לאישור הדו"חות הכספיים. כמו כן ימסרו עדכונים חשובים מוועדת הבניה, ואנו נידרש לקבלת החלטות מהותיות.

לאור חשיבות האסיפה, אנו מצפים לנוכחות מלאה של חברי וחברות הקהילה.

* ילדי הקהילה הלומדים בחוג הקריאה עם יצחק שלו החלו לעלות לעליית מפטיר.

אחרי ישעיהו מרדכי, רועי סופר ויונתן אבידן, יקרא השבת הנער יהודה מרדכי  נ"י.

* שיעורים של הרב אבינדב עם ילדות הקהילה יתקיימו אי"ה לאחר תפילת מוסף בשבתות שלאחר חג שבועות. כל ילדות הקהילה מוזמנות להגיע.

* הילדים ממשיכים להיות שותפים בתפילה - פסוקי דזמרא וקרבנות. הציבור מוזמן להביא את הילדים ולהרגילם בתפילה ומצוותיה. חוג התהילים והשיעור לילדים ממשיכים כמיטב המסורת. תודה למלמדי השיעורים במסירות עצומה.

* תפילת ליל שבת מוקדמת מתקיימת בביהכ"נ 'משכן שלמה' רח' הרימון 2 (בנוסף למניין הרגיל שמקיים בבני עקיבא דג"ש). תפילת מנחה של המניין המוקדם בערב שבת נשא בשעה 18:02. (רבע שעה לפני פלג המנחה). בשבת בהעלותך ב- 18:04.

* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (הכלי יקר על פ"ש) עם הרב אבינדב אבוקרט. החמין נתרם השבוע ע"י חברנו אורן כהן לעילוי נשמת אביו ניסים בן מרדכי ומרים ז"ל שהיום פקודת שנתו.

שיעורים מיוחדים:

* ''ברכת הארץ" - שיעור אחרון בסדרה עם הרב אבינדב אבוקרט על משנת הציונות הדתית. השבת בנושא: טוב התורה. על המשברים שעברו על הציונות הדתית לאור מרד בר כוכבא. השיעורים בביכ"נ נאוה תהילה יתחילו מידי שבת בשעה 18:15. (בשל החג לא יתקיים השבת השיעור של אפרים דז'בינסקי). תפילת מנחה בזמן כניסת שבת (השבת בשעה 19:24). 

ציבור הגברים והנשים מוזמן לכל שיעורי השבת והחג של קהילת אברהם יגל.

* האיר פני כל המזרח - סדרת מפגשים על קורותיהם ומשנתם של חכמי ספרד והמזרח. ההרצאה הבאה בסדרת "לבי במזרח" - הציונות במשנת רבני ספרד והמזרח תתקיים אי"ה במוצ"ש הבאה (בהעלותך) מפי הרב אחיה אמיתי על הרב חיים דוד הלוי. 

במוצ"ש קורח: הרב אלעד פורטל על הרב יוסף משאש. 

המפגשים בבי"כ 'אהבת ישראל' רח' לוי אשכול 15 גב"ש. פתוחים לגברים ונשים. בואו בשמחה.

זמנים לשבת פרשת 'נשא' וחג שבועות

זמני השבת

פרקי אבות - פרק ו'

הדלקת נרות

19:24

יש להדליק גם נר נשמה גדול

יציאת השבת

20:30

ערב שבת

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

בסניף בני עקיבא דג"ש

18:02

תפילת מנחה של המניין המוקדם

19:24

תפילת מנחה

לפני 19:46(שקיעה)

קבלת תוספת שבת "בואי כלה"

שיר השירים

קבלת שבת

דבר תורה - הרב אבינדב אבוקרט

 

ערבית של שבת

שבת בבוקר

[בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]

07:00

שיעור בדף היומי

07:45

שחרית של שבת (8:00 הודו)

קריאת שמע (מג"א 8:11, הגר"א 9:06)

לפני מוסף

שיעור הלכה  - מעבר משבת לחג - הרב אבינדב אבוקרט

לאחר התפילה

לגברים: שמירת הלשון ותפילה אורן אלפי
לנשים: שיעור הכנה לשבועות עם הרבנית רביד אבוקרט
לקטנים: תהילים.    לבנים: שיעור

שבת אחה"צ

[בביכ"נ נאוה תהילה]

 

 

בביכ"נ    נאוה    תהילה

16:14

תחילת שעה עשירית

17:00

מנחה של שבת [מנחה קטנה]

17:30

סעודה שלישית עם הרב אבינדב אבוקרט בנושא: 'שבת כלה'
ע"י חברינו נתי וגידי כאפי לע"נ סבתם רחל בת מיכל ועמרם

18:15

'ברכת הארץ" - הרב אבינדב אבוקרט. על המשברים שעברו על הציונות הדתית לאור מרד בר כוכבא. שיעור אחרון בסדרה

19:24

מנחה של שבת (מניין שני)אין לבצע הכנות כלשהן לפני צאת שבת (20:30) לצורך החג

ליל חג שבועות


19:30


[בביכ"נ נאוה תהילה - באולם]


שיחת הכנה: התורה - אחותנו האהובה!  הרב אבינדב אבוקרט

20:30

הדלקת נרות יום טוב

ערבית של ליל שבועות

22:45

תיקון ליל שבועות [בביכ"נ נאוה תהילה]
תנ"ך, ספר המצוות, אדרא ולימוד עצמאי

~ 01:20

שיעור הדף היומי - גמרא מסכת בבא קמא - ר' אורן אלפי

~ 02:00

"אברהם קיבל תורה" - קיום תורה ע"י האבות-הרב אבינדב אבוקרט

יום חג השבועות

04:50

שחרית של חג שבועות (זמן טלית 4:49, הנץ החמה 5:38)

08:00

שחרית של חג שבועות - מנין שני

17:00

שיעור לנשים: איך מגדלים תאומים? הרב אבינדב אבוקרט [באולם]
השיעור החודשי לנשים על מהות חודש סיון ביהבטיו החינוכיים

18:15

לימוד מונחה לנשים - הרבנית דבורה שוורץ [באולם]
" 'אולי' יגיד לנו את דרכינו?" - 'אולי' כמורה דרך במקרא

18:30

הרב ישי לנגה - "וצדיק באמונתו יחיה" [בביהכ"נ-במקביל לשיעור לנשים]

19:24

מנחה של חג השבועות

19:40

הרב רפי שטרן - שיעור בענייני היום [בביהכ"נ]

19:40

שיעור לנוער (נערים ונערות) - 'איך מתחתנים עם התורה' על הקשר שלנו לתורה ולהלכה - הרב אבינדב אבוקרט [באולם]

20:30

ערבית מוצאי חג שבועות

21:15

אסיפת חברים

[בסניף בני עקיבא דג"ש]

בברכת שבת שלום וחג שמח - ועד קהילת אברהם יגל


זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho