« חזרה לדף הבית | הודעות וזמנים לשבת קדושים » | ברכת הארץ - על עצמאות ישראל וגאולת ירושלים - סדרת ... » | שיעור האיר פני כל המזרח - על משנתו הציונית של הרב ... » | הודעות וזמנים לשביעי של פסח ושבת אחרי מות » | הלכות שביעי של פסח ושבת - הרב אבינדב אבוקרט » | ביעור יין שביעית - להפצה לפני פסח » | הודעות וזמנים לשבת פסח, שביעי של פסח ושבת אחרי מות... » | ההפנינג הגדול של אילני חסד - מחר יום רביעי 14:00 -... » | האיר פני כל המזרח - סדרת שיעורים » | הודעות וזמנים לשבת פרשת תזריע - שבת הגדול » 

יום חמישי, מאי 05, 2016 

הודעות וזמנים לשבת קדושים - עדכונים נוספים


* תפילת ליל שבת מוקדמת שמארגנת קהילתנו החל מערב השבת הקרובה (קדושים) תתקיים בביהכ"נ 'משכן שלמה' רח' הרימון 2 (בנוסף למניין הרגיל שמקיים בבני עקיבא דג"ש). תפילת מנחה של המניין המוקדם בערב שבת קדושים בשעה 17:45. (רבע שעה לפני פלג המנחה).
בשבת הבאה - פרשת אמור - מנחה תתחיל בשעה 17:48.

* תפילת מנחה של שבת ב'נאוה תהילה' תתחיל בשעה 19:00, 
ולאחריה סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה עם סיום מסכת
הסעודה ע"י מאיר לוי לע"נ אביו יעקב בן סמרה

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho