« חזרה לדף הבית | Fwd: הקהל - מצוה שהזמן גרמא? » | זמנים לחג סוכות ולשבת חוה"מ » | הודעות וזמנים לשבת האזינו » | הלכות קניית ארבעת המינים במוצאי שנת השמיטה » | יום כיפור תשע"ו » | זמנים ליום כיפור תשע"ו - בניית הסוכה במחר בבוקר לא... » | מקומות ישיבה בתפילות יום כיפור » | שיעור קהלת לא יתקיים היום » | הודעות וזמנים לשבת וילך - שבת שובה » | ממחר מניין ראשון של סליחות מוקדם לשעה 5:30 (דף יומ... » 

יום חמישי, אוקטובר 01, 2015 

זמנים לשבת חוה"מ סוכות, לימוד ליל הושענה רבה ושמחת תורה

בס"ד
קהילת אברהם יגל
* הודעה משמחת וחשובה: החל מיום שלישי הקרוב בשעה 20:15 מתחילים בעזרת ה' לימוד
שיעור בדף היומי עם הרב יגאל בלאיש (מידי יום בין השעות 20:15 - 21:00).
כולם מוזמנים להצטרף למעגל הלומדים (אפשר לניסיון ☺)
זמנים לשבת חוה"מ סוכות, לימוד ליל הושענה רבה ושמחת תורה
שבת  חוה"מ סוכות

18:03 הדלקת נרות ומנחה של ערב שבת
07:00 דף יומי.
07:45 שחרית של שבת
לפני מוסף: שיעור הלכה: טעימה מחוץ לסוכה באמצע הארוחה - הרב אלי זילכה
17:00 שיעור לשבת חוה"מ - דוד אמור
17:45 מנחה של שבת
18:15 סעודה שלישית (בסוכה) ע"י חיים בן דוד לע"נ אביו יוסף בן תמו
19:01 ערבית של מוצ"ש
 
מוצ"ש - ליל הושענא רבה
תיקון ליל הושענא רבה:
23:00 ספר דברים
00:30 מדרש וזאת הברכה
01:00 זוהר
02:15 תהילים
במהלך הלילה - שיעור בדף היומי
סוכת דוד הנופלת בתורת הסוד - הרב אבינדב
ראשון - הושענא רבה, ערב שמחת תורה
06:00 תחילת שחרית (6:36 הנץ)
14:00 מנחה גדולה
18:00 מנחה של ערב שמחת תודה
ערבית של שמחת תורה
הקפות
שני -  שמחת תורה  
07:00 דף יומי
07:30 שחרית של שמחת תורה
קריאת התורה
מוסף
קידושא רבא חגיגי
הקפות
מנחה גדולה
18:00 מנחה
18:58 ערבית של צאת החג
בברכת מועדים לשמחה  - ועד קהילת אברהם יגל
http://yagel.blogspot.com
avraham.yagel@gmail.com

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho