« חזרה לדף הבית | הזמנה: שיעור דף יומי חדש בשעה 20:15 עד 21:00 ב'אבר... » | Fwd: הקפות שמחת תורה באברהם יגל » | סוכת דוד הנופלת בתורת הסוד - הלילה הושענה רבה בשעה... » | זמנים לשבת חוה"מ סוכות, לימוד ליל הושענה רבה ושמחת... » | Fwd: הקהל - מצוה שהזמן גרמא? » | זמנים לחג סוכות ולשבת חוה"מ » | הודעות וזמנים לשבת האזינו » | הלכות קניית ארבעת המינים במוצאי שנת השמיטה » | יום כיפור תשע"ו » | זמנים ליום כיפור תשע"ו - בניית הסוכה במחר בבוקר לא... » 

יום שלישי, אוקטובר 06, 2015 

הערב ב- 20:15 - דף יומי. ב- 21:00 שיעור צורבא על אי אמירת תחנון אחרי סוכות

שלום לכולם
הערב ב- 20:15 שיעור דף יומי עם הרב יגאל בלאיש
הערב ב- 21:00 שיעור צורבא עם הרב מרדכי מאיר:  על אי אמירת תחנון אחרי סוכות.
כולם מוזמנים

רצ"ב מידע על קורס "רועה רוחני" של 'צורבא' מידי שני ב- 20:30 ב'זכור לאברהם'.

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho