« חזרה לדף הבית | זמנים לחג סוכות ולשבת חוה"מ » | הודעות וזמנים לשבת האזינו » | הלכות קניית ארבעת המינים במוצאי שנת השמיטה » | יום כיפור תשע"ו » | זמנים ליום כיפור תשע"ו - בניית הסוכה במחר בבוקר לא... » | מקומות ישיבה בתפילות יום כיפור » | שיעור קהלת לא יתקיים היום » | הודעות וזמנים לשבת וילך - שבת שובה » | ממחר מניין ראשון של סליחות מוקדם לשעה 5:30 (דף יומ... » | שנה טובה ומתוקה לכל חברי קהילת אברהם יגל » 

יום ראשון, ספטמבר 27, 2015 

Fwd: הקהל - מצוה שהזמן גרמא?


הקהל - מצוה שהזמן גרמא?
⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰

מצות הקהל חלה בחג הסוכות פעם בשבע שנים. לכאורה, דוגמה קלאסית למצוה הבאה מזמן לזמן. עם זאת, אנו מוצאים שאין מברכים עליה שהחיינו ושהנשים מחוייבות בה, בניגוד לנהוג במצוות אחרות שהזמן גרמן - מדוע?

כי מצוות הקהל אינה מתחילה ונגמרת פעם בשבע שנים. ענינה של המצווה הוא לטעת יראת שמים בלב הציבור המתקהל, יראת שמים שנחקקת בליבו וגורמת לו התפעלות גם לאחר שהקהל מתפזר והמעמד מסתיים. תחושת הקהילתיות המשותפת ביראת העמידה לפני ה' אינה באה מזמן לזמן ולכן אין חלים עליה הכללים של מצוות שהזמן גרמן.

התחושות הללו מקיפות גם את הנשים שהתחייבו בגזירת הכתוב להתקהל. קהל בלא נשים וילדים אינו קהל, "לבוא בקהל" משמעו לישא אישה ולהביא ילדים.

אפשר לומר שההבדל בין בית כנסת לקהילה הוא הנשים. ה"עדה", המנין בבית הכנסת אולי מתפקד ללא נשים אולם הקהילה מאבדת את משמעותה אם נשים לא נוטלות בה חלק.

נאחל לעצמנו, להיות קהילה ולא רק בית כנסת. להתהלך עם רגשות יראת שמים ומחוייבות ציבורית. תחושות שיהיו משותפות לגברים ולנשים בקהילה וממילא יחלחלו גם לטף שיתנו שכר למביאהם..

הרב אבינדב אבוקרט
קהילת    'אברהם יגל'
גבעת             שמואל


זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho