« חזרה לדף הבית | הערב שלישי ב-21:00 שיעור בחסידות עם הרב ד"ר מרדכי ... » | Re: רישום מקומות ישיבה לתפילות ראש השנה ויום כיפור... » | Fwd: רישום מקומות ישיבה לתפילות ראש השנה ויום כיפו... » | שומעים יחד - תקיעת שופר עם צהר בראש השנה - ביום שנ... » | הפרשת חלה בבית משפחת סימן טוב חוזרת ליום המקורי - ... » | עדכונים לנשים: הפרשת חלה בבית משפחת סימן טוב ביום ... » | הודעות וזמנים לשבת כי תבוא » | Fwd: צורבא הערב: האם יוצאים בשמיעת שופר עם מכשיר ש... » | חלוקת מצרכים לראש השנה של 'אילני חסד' - יום חמישי ... » | הודעות וזמנים לשבת כי תצא » 

יום חמישי, ספטמבר 10, 2015 

Fwd: הודעות וזמנים לשבת נצבים - וזמנים לראש השנה


בס"ד

שבת פרשת  נצבים  -  כ"ח אלול תשע"ה

הודעות מיוחדות:

 

 

* בכל שבת מברכין - יתן הרב אבינדב שיעור בעזרת הנשים לאחר תפילת מוסף. השבת - יתן הרב שיעור לנשים לקראת חודש תשרי.

* ביום הראשון של ראש השנה בשעה 17:00 - תקיעת שופר לציבור הרחב בשיתוף צהר ושיעור של הרב אבינדב אבוקרט. כל הציבור מוזמן.

* סליחות לנשים בליווי מוסיקלי - אירוע סליחות לנשים נוסף יתקיים אי"ה בליל ערב יו"כ יום שני  (ח' תשרי) בבית העם (עלות לכיסוי ההוצאות 20 ש"ח). כל נשות גבעת שמואל והסביבה מוזמנות.

שיעורי שבת:

 

 

 

* השבת בשעה 17:15 - שיעור שני בסדרת השיעורים  של הרב אבינדב אבוקרט בהלכות תשובה לרמב"ם. השבת בנושא: "להאריך בוידוי". כל הציבור מוזמן

* בשבת - שבת נערים. הקריאות בתורה ע"י נערי הקהילה

* השבת לאחר מוסף - שיעור לילדים ללימוד ניגונים של הימים הנוראים.

שיעורים ותפילות בימי השבוע:

 

 

* הערב (יום ה') ב- 21:00 שיעור "חיים זכו" עם הרב אבינדב אבוקרט.
הכיבוד ע"י אורן אלפי לרפואת אימו אסתר בת חיה.

* ביום רביעי צום גדליה. (כניסת הצום 4:53. צאת הצום 19:05). תפילת מנחה של תענית ב-18:20.
השבוע ביום חמישי מנחה בשעה 18:30. ערבית צאת הכוכבים (בשעה 19:08).

* 3 מנייני סליחות באברהם יגל. זמני אמירת סליחות:
מניין חצות ב 00:30. בשעה 00:10 שיעור הכנה לסליחות עם הראל דהן.
סליחות מניין א' - 05:40 (דף יומי 05:10, שחרית 06:20).
בעשרת ימי תשובה מניין א' שעה 05:30 (דף יומי 05:00).
סליחות מניין ב' - 06:15 (שחרית 07:00).
מניין ג' - שחרית 7:45.

דמי חבר, מקומות לימים נוראים, סעודה שלישית, ותרומות לקרן הבנין:

* דמי חבר לשנת תשע"ו - גביית דמי חבר לשנת תשע"ו בעיצומה. התשלום בסך 900 ₪ וכולל מקומות לחגים ולימים הנוראים.
למתפללים האורחים המבקשים להצטרף לתפילות ראש השנה ויום כיפור: העלות לימים הנוראים הינה 200 ₪ למתפלל, 100 ₪ למתפלל נוסף).

* בניית בניין הקבע של הקהילה: מתפללים חדשים מוזמנים להצטרף למייסדים ולהסדיר תשלום לבניין בית הכנסת.

* פנקסי קבלות לתרומות לקרן הבניין: החברים מתבקשים לפנות לשאול אלמה לקבל פנקסי קבלות להתרמת סביבתם הקרובה (משפחה, קרובים, ידידים, חברים לעבודה) לקופת קרן הבניין.

זמני השבת

 

תפילות שחרית בימי חול

הדלקת נרות

18:30

05:10

דף יומי - מסכת נזיר

יציאת השבת

19:28

06:20

תפילת שחרית, מניין א'

ערב שבת

07:00

תפילת שחרית, מניין ב'

17:20

מנחה - מניין מוקדם -אחרון

07:45

תפילת שחרית, מניין ג'

הלכה - אליאל טוביה

 

מנחה וערבית בימי חול

18:30

תפילת מנחה

18:30

תפילת מנחה

לפני 18:52(שקיעה)

קבלת תוספת שבת

 

לימוד הלכות שבת

שיר השירים

19:08

ערבית בצאת הכוכבים

קבלת שבת - מזמור לדוד

21:45

ת.ערבית (יום א, ב, ג, ה)

דבר תורה - הרב אבינדב
ערבית של שבת

מנייני סליחות:

00:10

הכנה לסליחות - הראל דהן

שבת בבוקר

00:30

מניין חצות

07:00

שיעור בדף היומי

05:40

מניין סליחות בוקר א'

07:45

שחרית של שבת (קרבנות)

06:15

מניין סליחות בוקר ב'

ק.שמע (מג"א 8:43, הגר"א 9:29)

אכילת סימנים בראש השנה - הרב אבינדב אבוקרט

 

שיעורים קבועים בימי חול

לאחר התפילה

לקטנים: תהילים.   לבנים: שיעור
לגברים: ש.הלשון ותפילה א.אלפי
לנשים:פרשת שבוע-הרב אבינדב

א' - ו'

05:10-5:40 דף יומי

שבת אחה"צ

יום א'

21:00 מדרשי קהלת רבה  - הרב יוסי ז'נו.

13:30

תהילים לילדים

יום ב'

21:00 לימוד משניות בחבורה - הרב מיכאל רייש

17:15

הלכות תשובה לרמב"ם - הרב אבינדב אבוקרט.  הנושא: "להאריך בוידוי"

יום ג'

21:00 צורבא - הלכות שבת
- הרב מרדכי מאיר

יום ה'

21:00  "חיים זכו" - אור החיים על פ.השבוע הרב א.א.

18:15

מנחה של שבת

18:45

סעודה שלישית עם הרב אבינדב אבוקרט ע"י אורן אלפי להצלחת משפחתו

19:28

ערבית של מוצאי שבת

בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל

דוא"ל:

avraham.yagel@gmail.com

אתר:

http://yagel.blogspot.com

לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):

לקרן הבניין: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 502383 ע"ש אברהם יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILIT           IBAN: IL75-052-188-000-0000-502383

לפעילות השוטפת של ביה"כ: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח דוא"ל ל avraham.yagel@gmail.com הכולל את הפרטים להפקת הקבלה

* ניתן לקיים אירועים עד 50 איש בעזרת הנשים של ביהכ"נ. לפרטים ניתן לפנות לגבאים או במייל חוזר

 

 


קהילת אברהם יגל

זמנים לראש השנה תשע"ו

זמני התרת נדרים:

 

יום

שעה

מוצ"ש בלילה

00:10 (לפני סליחות חצות)

מוצ"ש בלילה

01:15 (לאחר סליחות חצות)

א' בבוקר

07:10 (לאחר שחרית 6:20)

א' בבוקר

07:40 (לאחר שחרית 7:00)

מניני סליחות בלילה ובבוקר - כרגיל
00:30, 05:40, 06:15 (עזרת נשים פתוחה במנייני 00:30, 05:40)

יום א', ערב ראש השנה

14:00 מנחה

18:28 הדלקת נרות ומנחה

שיחה ע"י הרב -

הקב"ה שומט חובות

19:10 אחות קטנה וערבית

יום ב', א' דראש השנה

07:15 שחרית (הודו - 07:30).

שיחה לפני תקיעות -

תשר"ת כנגד צבו"ר

תקיעת שופר: 10:20~.

תקיעת שופר נוספת לאחר מוסף

16:20  דף יומי

17:00 לימוד הורים וילדים, תקיעת שופר והפעלה לילדים

17:45 מנחה

18:15 תשליך

18:45 שיחה ע"י הרב -

מלאים כרימון

19:07 זמן הדלקת נרות (לאחר צאת הכוכבים)

19:15 ערבית של ב' דרה"ש ("חון תחון")

אין לבצע הכנות כלשהן לפני זמן הדלקת נרות (19:07) לצורך יום ב' דרה"ש

יום ג', ב' בראש השנה

07:15 שחרית (הודו - 07:30).

שיחה לפני תקיעות -

זכות תקיעות בציבור

תקיעת שופר: 10:10~.

תקיעת שופר נוספת לאחר מוסף

16:45 דף יומי

17:30 שיעור ע"י הרב -

חזרת הש"ץ - עיקר או טפל

18:15 מנחה של ראש השנה.

18:45 שיחה ע"י הרב -

משלוח מנות בראש השנה

19:24  ערבית של צאת החג

בברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה - ועד קהילת אברהם יגל

 

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho