« חזרה לדף הבית | Fwd: צורבא הערב: האם יוצאים בשמיעת שופר עם מכשיר ש... » | חלוקת מצרכים לראש השנה של 'אילני חסד' - יום חמישי ... » | הודעות וזמנים לשבת כי תצא » | Fwd: סליחות לנשים בליווי מוסיקלי - יום שני, ערב יו... » | הערב בתשע שיעור עם הרב מרדכי מאיר על הלכות שופר » | קמפינג קהילתי - עין יזרעאל - ביום חמישי ושישי הקרו... » | היום וביום ראשון הבא לא יתקיים השיעור במדרש קהלת » | הודעות וזמנים לשבת שופטים » | Fwd: היום לא יתקיים שיעור "צורבא" מקווה שנחזור לשג... » | סליחות באברהם יגל אלול תשעה - 00:30, 05:40, 06:15 ... » 

יום חמישי, ספטמבר 03, 2015 

הודעות וזמנים לשבת כי תבוא


בס"ד

שבת פרשת  כי תבוא  -  כ"א אלול תשע"ה

הודעות מיוחדות:

 

 

* היום, יום חמישי, 3.9 תתקיים החלוקה של 'אילני חסד' - חבילות מזון לחגים למאות משפחות מגב"ש והסביבה. זקוקים לסיוע בחלוקה לבתים, משעה 17:00, מחניית האולפנה מול רח' בגין. כל מי שיכול לתת יד ולעזור בחלוקה - מתבקש להגיע. (כרוך בהעמסת החבילות לרכבים, הסעתם לכתובות, והאנשים ברוב המקרים ירדו לקחת)

* ביום רביעי, כ"ה אלול 9.9, תערך אצל משפחת סימן טוב בשעה 20:30 הפרשת חלה + ובשעה 21:00 שיעור של הרב אבינדב. ברח' הזיתים 88 קומה 11 דירה 42. כל חברות אברהם יגל מוזמנות

* בכל שבת מברכין - יתן הרב אבינדב שיעור בעזרת הנשים לאחר תפילת מוסף. בשבת הבאה-נצבים-יתן הרב שיעור לקראת חודש תשרי.

* ביום הראשון של ראש השנה בשעה 17:00 - תקיעת שופר לציבור הרחב בשיתוף צהר ושיעור של הרב אבינדב אבוקרט. כל הציבור מוזמן.

* סליחות לנשים בליווי מוסיקלי - אירוע סליחות לנשים נוסף יתקיים אי"ה בליל ערב יו"כ יום שני  (ח' תשרי) בבית העם (עלות לכיסוי ההוצאות 20 ש"ח). כל נשות גבעת שמואל והסביבה מוזמנות.

שיעורי שבת:

 

 

 

* החל מהשבת בשעה 17:15 - סדרת שיעורים חדשה של הרב אבינדב אבוקרט בהלכות תשובה לרמב"ם. השיעור הראשון: "קבלה לעתיד לא ידוע". כל ציבור הגברים והנשים מוזמן.

* בשבת הבאה - שבת נצבים - שבת נערים. קריאת עלית רביעי עדיין פנוייה לשיבוץ.

שיעורים ותפילות בימי השבוע:

 

 

* הערב (יום ה') ב- 21:00 שיעור "חיים זכו" עם הרב אבינדב אבוקרט. הצ'ולנט נתרם ע"י הרב אבינדב לעילוי נשמת דודו שנפטר השבוע - אברהם בן שמחה ז"ל.

* מנחה לפני השקיעה: השבוע מנחה בשעה 18:40 לאחריה לימוד הלכות שבת ובשעה 19:26 - תפילת ערבית.

* 3 מנייני סליחות באברהם יגל. זמני אמירת סליחות:
מניין חצות ב 00:30. בשעה 00:10 שיעור הכנה לסליחות עם הראל דהן.
סליחות מניין א' - 05:40 (דף יומי 05:10, שחרית 06:20).
סליחות מניין ב' - 06:15 (שחרית 07:00).
מניין ג' - שחרית 7:45.

דמי חבר, מקומות לימים נוראים, סעודה שלישית, ותרומות לקרן הבנין:

* דמי חבר לשנת תשע"ו - גביית דמי חבר לשנת תשע"ו בעיצומה. התשלום בסך 900 ₪ וכולל מקומות לחגים ולימים הנוראים.
למתפללים האורחים המבקשים להצטרף לתפילות ראש השנה ויום כיפור: העלות לימים הנוראים הינה 200 ₪ למתפלל.

* נמשך השיבוץ של נותני סעודה שלישית לשנת תשע"ו.
על מנת לקיים את הסעודות אנו מבקשים מכל חבר וידיד לשבץ עצמו לשבת אחת במהלך שנת תשע"ו שבה יהיה אחראי לתת סעודה שלישית (קנית המצרכים ועריכת הסעודה). ניתן להקדיש את הסעודה השלישית לעילוי נשמה, או להצלחה וכד'.

* בניית בניין הקבע של הקהילה: מתפללים חדשים מוזמנים להצטרף למייסדים ולהסדיר תשלום לבניין בית הכנסת.

* פנקסי קבלות לתרומות לקרן הבניין: החברים מתבקשים לפנות לשאול אלמה לקבל פנקסי קבלות להתרמת סביבתם הקרובה (משפחה, קרובים, ידידים, חברים לעבודה) לקופת קרן הבניין.

זמני השבת

 

תפילות שחרית בימי חול

הדלקת נרות

18:39

05:10

דף יומי - מסכת נזיר

יציאת השבת

19:38

06:20

תפילת שחרית, מניין א'

ערב שבת

07:00

תפילת שחרית, מניין ב'

17:28

תפילת מנחה - מניין מוקדם

07:45

תפילת שחרית, מניין ג'

הלכה - אליאל טוביה

 

מנחה וערבית בימי חול

18:39

תפילת מנחה

18:40

תפילת מנחה

לפני 19:01(שקיעה)

קבלת תוספת שבת

 

לימוד הלכות שבת

שיר השירים

19:17

ערבית בצאת הכוכבים

קבלת שבת - מזמור לדוד

21:45

ת.ערבית (יום א, ב, ג, ה)

דבר תורה - הרב אבינדב
ערבית של שבת - ג'. חלימי

מנייני סליחות:

00:10

הכנה לסליחות - הראל דהן

שבת בבוקר

00:30

מניין חצות

07:00

שיעור בדף היומי

05:40

מניין סליחות בוקר א'

07:45

שחרית של שבת (קרבנות)

06:15

מניין סליחות בוקר ב'

ק.שמע (מג"א 8:42, הגר"א 9:29)

שיעור הלכה: פרוזבול - חלק ג'
- הרב אבינדב אבוקרט.
יחולק פרוזבול

 

שיעורים קבועים בימי חול

לאחר התפילה

לקטנים: תהילים.   לבנים: שיעור
לגברים: ש.הלשון ותפילה א.אלפי
לנשים:פרשת שבוע-ענת סימן טוב

א' - ו'

05:10-5:40 דף יומי

שבת אחה"צ

יום א'

21:00 מדרשי קהלת רבה  - הרב יוסי ז'נו.

13:30

תהילים לילדים

יום ב'

21:00 לימוד משניות בחבורה - הרב מיכאל רייש

17:15

הלכות תשובה לרמב"ם - הרב אבינדב אבוקרט. השיעור הראשון: "קבלה לעתיד לא ידוע"

יום ג'

21:00 צורבא - הלכות שבת
- הרב מרדכי מאיר

יום ה'

21:00  "חיים זכו" - אור החיים על פ.השבוע הרב א.א.

18:15

מנחה של שבת

18:45

סעודה שלישית עם הרב אבינדב אבוקרט ע"י דן סופר לע"נ אימו דורין בת גורג'יה

19:38

ערבית של מוצאי שבת

בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל

דוא"ל:

avraham.yagel@gmail.com

אתר:

http://yagel.blogspot.com

לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):

לקרן הבניין: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 502383 ע"ש אברהם יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILIT           IBAN: IL75-052-188-000-0000-502383

לפעילות השוטפת של ביה"כ: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח דוא"ל ל avraham.yagel@gmail.com הכולל את הפרטים להפקת הקבלה

* ניתן לקיים אירועים עד 50 איש בעזרת הנשים של ביהכ"נ. לפרטים ניתן לפנות לגבאים או במייל חוזר


זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho