יום ראשון, ספטמבר 27, 2015 

Fwd: הקהל - מצוה שהזמן גרמא?


הקהל - מצוה שהזמן גרמא?
⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰

מצות הקהל חלה בחג הסוכות פעם בשבע שנים. לכאורה, דוגמה קלאסית למצוה הבאה מזמן לזמן. עם זאת, אנו מוצאים שאין מברכים עליה שהחיינו ושהנשים מחוייבות בה, בניגוד לנהוג במצוות אחרות שהזמן גרמן - מדוע?

כי מצוות הקהל אינה מתחילה ונגמרת פעם בשבע שנים. ענינה של המצווה הוא לטעת יראת שמים בלב הציבור המתקהל, יראת שמים שנחקקת בליבו וגורמת לו התפעלות גם לאחר שהקהל מתפזר והמעמד מסתיים. תחושת הקהילתיות המשותפת ביראת העמידה לפני ה' אינה באה מזמן לזמן ולכן אין חלים עליה הכללים של מצוות שהזמן גרמן.

התחושות הללו מקיפות גם את הנשים שהתחייבו בגזירת הכתוב להתקהל. קהל בלא נשים וילדים אינו קהל, "לבוא בקהל" משמעו לישא אישה ולהביא ילדים.

אפשר לומר שההבדל בין בית כנסת לקהילה הוא הנשים. ה"עדה", המנין בבית הכנסת אולי מתפקד ללא נשים אולם הקהילה מאבדת את משמעותה אם נשים לא נוטלות בה חלק.

נאחל לעצמנו, להיות קהילה ולא רק בית כנסת. להתהלך עם רגשות יראת שמים ומחוייבות ציבורית. תחושות שיהיו משותפות לגברים ולנשים בקהילה וממילא יחלחלו גם לטף שיתנו שכר למביאהם..

הרב אבינדב אבוקרט
קהילת    'אברהם יגל'
גבעת             שמואל


 

זמנים לחג סוכות ולשבת חוה"מ

בס"ד
אנו מאחלים רפואה שלמה לישי נפתלי בן יפה יפית בתוך שאר כל חולי עמו ישראל.


קהילת אברהם יגל
זמנים לחג סוכות תשע"ו
יום א', ערב חג סוכות
18:09 הדלקת נרות ומנחה
דבר תורה: דרור כהן
ערבית של חג סוכות
יום ב', חג סוכות  
07:00 דף יומי
07:45 שחרית (הודו - 08:00).
לפני מוסף: שיעור הלכה - הרב אלי זילכה
18:00 מנחה
18:30 שיעור לסוכות- ד"ר שי שגב
19:07 צאת החג ותפילת ערבית. 
חוה"מ סוכות  
6:20 שחרית מניין א
7:00 שחרית מנין ב
7:45 שחרית מנין ג
18:05 מנחה
ערבית בצאת הכוכבים
שבת  חוה"מ סוכות  
הדלקת נרות ומנחה של ערב שבת: 18:03
07:00 דף יומי.
07:45 שחרית של שבת
17:00 שיעור
17:45 מנחה של שבת
 18:15 סעודה שלישית בסוכת אברהם יגל
ע"י חיים בן דוד לע"נ אביו יוסף בן תמו
19:01 ערבית של מוצ"ש
בברכת מועדים לשמחה  - ועד קהילת אברהם יגל

יום חמישי, ספטמבר 24, 2015 

הודעות וזמנים לשבת האזינו


בס"ד

שבת פרשת  האזינו  -  י"ג תשרי תשע"ו

הודעות מיוחדות:

 

 

* תודה לכל הרבים שסייעו בצד הלוגיסטי והרוחני להצלחת התפילה המרוממת ביום כיפור בקהילתנו. תזכו לשנים רבות טובות ונעימות

* שמחים לבשר כי מתארגנת קבוצה ללימוד דף יומי בימי א'-ה' בין השעות 20:15 עד 21:00. השיעורים יתחילו אי"ה מייד לאחר סוכות.
כל המעוניין להשתתף מוזמן לפנות למאיר לוי 054-6570880.

שיעורי שבת:

 

 

 

* השבת בשעה 17:00 - שיעור עם הרב אבינדב אבוקרט בנושא: "מצוות הקהל". כל הציבור מוזמן

שיעורים ותפילות בימי השבוע:

 

 

* הערב (יום ה') ב- 21:00 שיעור "חיים זכו" עם הרב אבינדב אבוקרט. הכיבוד תרומת ישי ישמאי לע"נ אברהם פורטל בן אסתר ושלמה אלביליה בן מזל טוב.
וכן ע"י אסתר צרפתי לע"נ אביה שמעון בן רבקה במלאת 30 יום לפטירתו

* השבוע מנחה בשעה 18:15. ערבית צאת הכוכבים (בשעה 18:49).
ביום שלישי ערב יום הכיפורים מנחה בשעה 14:00.

הודעות כלליות:

* דמי חבר לשנת תשע"ו - גביית דמי חבר לשנת תשע"ו בעיצומה. התשלום בסך 900 ₪ דמי חבר לרווקים: 400 ₪.

* בניית בניין הקבע של הקהילה: מתפללים חדשים מוזמנים להצטרף למייסדים ולהסדיר תשלום לבניין בית הכנסת.

זמני השבת

 

תפילות שחרית בימי חול

הדלקת נרות

18:12

05:40

דף יומי - מסכת נזיר

יציאת השבת

19:10

06:20

תפילת שחרית, מניין א'

ערב שבת

07:00

תפילת שחרית, מניין ב'

18:12

תפילת מנחה

07:45

תפילת שחרית, מניין ג'

לפני 18:34(שקיעה)

קבלת תוספת שבת

 

מנחה וערבית בימי חול

שיר השירים

18:15

תפילת מנחה

קבלת שבת - מזמור לדוד

 

לימוד הלכות שבת

דבר תורה - הרב אבינדב
ערבית של שבת

18:49

ערבית בצאת הכוכבים

שבת בבוקר

21:45

ת.ערבית (יום א, ב, ג, ה)

07:00

שיעור בדף היומי

 

שיעורים קבועים בימי חול

07:45

שחרית של שבת (קרבנות)

א' - ו'

05:40-6:20 דף יומי

ק.שמע (מג"א 8:46, הגר"א 9:31)

יום א'

21:00 מדרשי קהלת רבה  - הרב יוסי ז'נו.

הלכות קנית ארבעת המינים לאחר השמיטה - הרב אבינדב אבוקרט.

יום ב'

21:00 לימוד משניות בחבורה - הרב מיכאל רייש

לאחר התפילה

לקטנים: תהילים.   לבנים: שיעור
לגברים: ש.הלשון ותפילה א.אלפי
לנשים:פרשת שבוע-נילי סופר

יום ג'

21:00 צורבא - הלכות שבת
- הרב מרדכי מאיר

שבת אחה"צ

יום ה'

21:00  "חיים זכו" - אור החיים על פ.השבוע הרב א.א.

13:30

תהילים לילדים

17:00

מצוות הקהל - הרב אבינדב אבוקרט. 

17:50

מנחה של שבת

18:20

סעודה שלישית עם הרב אבינדב אבוקרט ע"י יום טוב כהן לע"נ סבו יום טוב בן אסתר.

19:10

ערבית של מוצאי שבת

בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל

דוא"ל:

avraham.yagel@gmail.com

אתר:

http://yagel.blogspot.com

לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):

לקרן הבניין: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 502383 ע"ש אברהם יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILIT           IBAN: IL75-052-188-000-0000-502383

לפעילות השוטפת של ביה"כ: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח דוא"ל ל avraham.yagel@gmail.com הכולל את הפרטים להפקת הקבלה

* ניתן לקיים אירועים עד 50 איש בעזרת הנשים של ביהכ"נ. לפרטים ניתן לפנות לגבאים או במייל חוזר


 

הלכות קניית ארבעת המינים במוצאי שנת השמיטה


נושא: הלכות קניית ארבעת המינים במוצאי שנת השמיטה

הלכות קניית ארבעת המינים במוצאי שנת השמיטה
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

🔹היות שיש קדושת שביעית על האתרוגים שימכרו השנה, הקדושה גורמת לכך שהכסף שמשולם בעבורם קדוש בקדושת שביעית ויש חשש שהמוכר לא ינהג בהם כפי הדין של דברים הקדושים בקדושת שביעית. 
לכן יש כמה דרכים לקנות אתרוג:
1⃣ אתרוג שנמכר על ידי 'אוצר בית דין' - הכסף הוא רק עבור שכר טרחתם של  שליחי בי"ד שטיפלו באתרוג. אתרוגים אלו מתומחרים בתעריף לפי רמת הידור ולא ניתן להתמקח על מחירם או בחירתם.
2⃣ אתרוג שגדל שלא על ידי 'אוצר בית דין' [היתר מכירה, יבול נכרי או חו"ל] - יש לקנות יחד עם האתרוג דבר נוסף מארבעת המינים, לשלם סכום אחד ולומר לו שכל הסכום הוא עבור הדבר הנוסף כך שלמעשה האתרוג ניתן במתנה. כמו כן, ניתן לשלם בכרטיס אשראי, שיק או בהקפה; כך שלמעשה אין כספים שחלה עליהם קדושת שביעית.

🔹 נהגו להקל בלולב, הדס וערבה שלא חלה עליהם קדושת שביעית.

🔹מותר לקנות ארבעת המינים ממקום שעבדו בו בשביעית באיסור, אם כי עדיף להימנע מכך.

--
הרב אבינדב אבוקרט
קהילת "אברהם יגל"
גבעת          שמואל


יום שלישי, ספטמבר 22, 2015 

יום כיפור תשע"ו

לכל הציבור חתימה טובה
בשעה 13:00 ובשעה 14:00 מנחה גדולה ובה ניתן לתרום לפדיון כפרות לקרן הבניין


נבקש סליחה מכל מי שנפגע בשוגג מעבודתנו בקהילה

ועד קהילת אברהם יגל
וכל העוסקים בצרכי ציבור בקהילתנו

יום שני, ספטמבר 21, 2015 

זמנים ליום כיפור תשע"ו - בניית הסוכה במחר בבוקר לאחר שחרית


 


 

 

·       מחר בבוקר (שלישי, ערב יום הכיפורים) לאחר תפילת שחרית בונים את סוכת אברהם יגל. כולם מתבקשים לעזור

זמנים ליום כיפור תשע"ו

זמני התרת נדרים:

יום

שעה

ב' בלילה

00:10 (לפני סליחות חצות)

ב' בלילה

01:15 (לאחר סליחות חצות)

ג' בבוקר

07:10 (לאחר שחרית 6:20)

ג' בבוקר

07:40 (לאחר שחרית 7:00)

ג' בבוקר

08:30 (לאחר שחרית 7:45)

כספי פידיון כפרות - לקרן הבניין

יום שני בלילה, ערב יום כיפור - בבית העם

21:00 שיחה לנשים עם הרבנית רביד אבוקרט

          סליחות מוזיקאליות לנשים

          התרת נדרים - הרב אבינדב אבוקרט

מניני סליחות בלילה ובבוקר - כרגיל
00:30, 05:30, 06:15 (עזרת נשים פתוחה במנייני 00:30, 05:30)

יום שלישי, ערב יום כיפור

 

07:30 בניית סוכת אברהם יגל – החברים והידידים מוזמנים לתת יד בבניית הסוכה

13:00 תפילת מנחה מניין א'

14:00 תפילת מנחה מניין ב'

18:16 הדלקת נרות ותחילת הצום

18:30 'לך אלי'.

           30 ד' של מכירות

19:00 'כל נדרי'

לאחר סיום התפילה - שיעור בדף היומי

רביעי, יום כיפור

 

07:15 תפילת שחרית

13:30 תהילים

14:30 'להתוודות ולהקריב' - שיעור עם הרב אבינדב אבוקרט

15:30 מנחה (הקדמה). 15:45 למנצח

17:30 דברי התעוררות - הרב אבינדב אבוקרט

17:45 נעילה

18:55 תקיעה בשופר

ערבית

19:14 סיום הצום וצאת יום הכיפורים

הבדלה וברכת הלבנה

בברכת כתיבה וחתימה טובה - ועד קהילת אברהם יגל

 

יום ראשון, ספטמבר 20, 2015 

מקומות ישיבה בתפילות יום כיפור

שלום לכולם,
לקראת יום הכיפורים הקרב ובא אנו מבקשים להביא לתשומת הלב של המתפללים והמתפללות את הדברים הבאים:

1. הביקוש למקומות השנה ביום כיפור הינו ביקוש שיא שלא היה כמותו בעבר.
2. הכסאות בעזרת הגברים ובעזרת הנשים יסודרו בצורה המקסימלית המתאפשרת, לאחר שהוצאו כל השולחנות מבית הכנסת. לכן צפויה צפיפות רבה.
3. בשל רישום גדול של נשים אף הקצנו שורה נוספת לנשים שתמוקם בחלק האחורי של האולם המרכזי.
4. כל המקומות בעזרת הגברים ובעזרת הנשים מסומנים לטובת חברים שהזמינו מראש ולטובת אורחים ששילמו או שהתחייבו לשלם על הכסא. לצערנו אין רישום נוסף למקומות בעזרת הנשים.
5. לאור האמור לעייל לא תתאפשר טכנית הכנסת עגלות לעזרת הנשים.
6. לא תתאפשר פתיחת דלתות עזרת הנשים לטובת נשים עם ילדים בעגלות. 
7. פתיחת דלתות באופן קבוע, גורמת לכניסת רעש המפריע למתפללות, וכן גורמת לבריחת הקור ממערכת המיזוג החיונית במיוחד בשל הצפיפות הרבה והיום החם הצפוי ביום הכיפורים.
8. מי שמגיעה עם ילדים בעגלות עליה לקחת בחשבון שמרטף לילדים שבחוץ, אחרת לא תוכל להשתתף בתפילה.
9. סוכה תוקם בעזרת ה' (ביום שלישי בבוקר) בצמוד לבית הכנסת בצד הצפוני ויהיה ניתן לשבת בה (אפשרי עם עגלות) ולשמוע את התפילות.
9. גם בעזרת הגברים התפוסה מקסימלית ולצערנו לא נוכל לרשום אנשים נוספים מעבר למי שנרשם עד כה.

איתכם הסליחה, ואנו מקוים שתקבלו זאת בהבנה.
בעזרת ה' בשנה הבאה בבניין הקבע נוכל לתת מענה למתפללים רבים יותר.
בברכת גמר חתימה טובה

ועדת סימון מקומות ישיבה
וועד הקהילה

 

שיעור קהלת לא יתקיים היום


לצערנו היום לא יתקיים השיעור בקהלת.
הבן של הרב  יוסי זנו -
ישי נפתלי בן יפה יפית מאושפז כבר מספר ימים ואנו מתפללים להחלמתו המהירה בעזרת ה'.
השיעור יתחדש אי"ה ביום ראשון לאחר סוכות
גמר חתימה טובה

יום חמישי, ספטמבר 17, 2015 

הודעות וזמנים לשבת וילך - שבת שובה


בס"ד

שבת פרשת  וילך - שבת שובה  -  ו' תשרי תשע"ו

הודעות מיוחדות:

 

 

* ביום כיפור - כל הכסאות בעזרת הנשים מסומנות שמית לטובת חברות הקהילה ולטובת רוכשות כסא לימים נוראים שהודיעו על בואם!!! עם האורחות שלא תיאמו - הסליחה.

* סליחות לנשים בליווי מוסיקלי - אירוע סליחות לנשים נוסף יתקיים אי"ה בליל ערב יו"כ יום שני הקרוב (ח' תשרי) בבית העם (עלות לכיסוי ההוצאות 20 ש"ח). כל נשות גבעת שמואל והסביבה מוזמנות.

שיעורי שבת:

 

 

 

* השבת בשעה 17:00 - דרשת שבת שובה של הרב אבינדב אבוקרט בהלכות תשובה לרמב"ם. השבת בנושא: "המקום בין אדם לחברו". כל הציבור מוזמן

שיעורים ותפילות בימי השבוע:

 

 

* הערב (יום ה') ב- 21:00 שיעור "חיים זכו" עם הרב אבינדב אבוקרט.

* השבוע מנחה בשעה 18:20. ערבית צאת הכוכבים (בשעה 18:58).
ביום שלישי ערב יום הכיפורים מנחה בשעה 14:00.

* 3 מנייני סליחות באברהם יגל. זמני אמירת סליחות:
מניין חצות ב 00:30. בשעה 00:10 שיעור הכנה לסליחות עם הראל דהן.
מניין א' שעה 05:30 (דף יומי 05:00).
סליחות מניין ב' - 06:15 (שחרית 07:00). מניין ג' - שחרית 7:45.

הודעות כלליות:

* דמי חבר לשנת תשע"ו - גביית דמי חבר לשנת תשע"ו בעיצומה. התשלום בסך 900 ₪ וכולל מקומות לחגים ולימים הנוראים.
דמי חבר לרווקים: 400 ₪.
למתפללים האורחים המבקשים להצטרף לתפילות יום כיפור (שלא שילמו לראש השנה): העלות הינה 200 ₪ למתפלל, 100 ₪ למתפלל נוסף).

* פדיון כפרות לקרן הבניין - השנה אנו נותנים את כספי פדיון הכפרות לקרן הבניין. תודה.

* בניית בניין הקבע של הקהילה: מתפללים חדשים מוזמנים להצטרף למייסדים ולהסדיר תשלום לבניין בית הכנסת.

* פנקסי קבלות לתרומות לקרן הבניין: החברים מתבקשים לפנות לשאול אלמה לקבל פנקסי קבלות להתרמת סביבתם הקרובה (משפחה, קרובים, ידידים, חברים לעבודה) לקופת קרן הבניין.

זמני השבת

 

תפילות שחרית בימי חול

הדלקת נרות

18:21

05:10

דף יומי - מסכת נזיר

יציאת השבת

19:19

06:20

תפילת שחרית, מניין א'

ערב שבת

07:00

תפילת שחרית, מניין ב'

תפילת מנחה - מניין מוקדם

07:45

תפילת שחרית, מניין ג'

 

מנחה וערבית בימי חול

18:21

תפילת מנחה

18:20

תפילת מנחה

לפני 18:43(שקיעה)

קבלת תוספת שבת

 

לימוד הלכות שבת

שיר השירים

18:58

ערבית בצאת הכוכבים

קבלת שבת - מזמור לדוד

21:45

ת.ערבית (יום א, ב, ג, ה)

דבר תורה -
ערבית של שבת

מנייני סליחות:

00:10

הכנה לסליחות - הראל דהן

שבת בבוקר

00:30

מניין חצות

07:00

שיעור בדף היומי

05:30

מניין סליחות בוקר א'

07:45

שחרית של שבת (קרבנות)

06:15

מניין סליחות בוקר ב'

ק.שמע (מג"א 0:00, הגר"א 9:30)

דיני ערב יום הכיפורים  - הרב אבינדב אבוקרט.

 

שיעורים קבועים בימי חול

לאחר התפילה

לקטנים: תהילים.   לבנים: שיעור
לגברים: ש.הלשון ותפילה א.אלפי
לנשים:פרשת שבוע-הרבנית רביד

א' - ו'

05:00-5:30 דף יומי

שבת אחה"צ

יום א'

21:00 מדרשי קהלת רבה  - הרב יוסי ז'נו.

13:30

תהילים לילדים

יום ב'

21:00 לימוד משניות בחבורה - הרב מיכאל רייש

17:00

דרשת שבת שובה - הרב אבינדב אבוקרט.  הנושא: "המקום בין אדם לחברו"

יום ג'

21:00 צורבא - הלכות שבת
- הרב מרדכי מאיר

18:00

מנחה של שבת

יום ה'

21:00  "חיים זכו" - אור החיים על פ.השבוע הרב א.א.

18:30

סעודה שלישית עם הרב אבינדב אבוקרט ע"י משפחת אבוקרט לעילוי נשמת הדוד אברהם בן שמחה

19:19

ערבית של מוצאי שבת

בברכת שבת שלום, כתיבה וחתימה טובה - ועד קהילת אברהם יגל

דוא"ל:

avraham.yagel@gmail.com

אתר:

http://yagel.blogspot.com

לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):

לקרן הבניין: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 502383 ע"ש אברהם יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILIT           IBAN: IL75-052-188-000-0000-502383

לפעילות השוטפת של ביה"כ: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח דוא"ל ל avraham.yagel@gmail.com הכולל את הפרטים להפקת הקבלה

* ניתן לקיים אירועים עד 50 איש בעזרת הנשים של ביהכ"נ. לפרטים ניתן לפנות לגבאים או במייל חוזר

 

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho