« חזרה לדף הבית | סליחות לנשים בליווי מוסיקלי - יום שני הבא (ט' אלול... » | סליחות לנשים בליווי מוסיקלי - יום שני הבא (ט' אלול... » | הכנסת ספר תורה חדש לביהכ"נ 'אברהם יגל' - ביום רביע... » | לאחר החגים יפתח אי"ה בגבעת שמואל קורס להכשרת מדריכ... » | הודעות וזמנים לשבת עקב » | מזל טוב למירב ולרב יגאל בלאיש להולדת הבן » | הודעות וזמנים לשבת ואתחנן » | הכנסת ספר תורה חדש לביהכ"נ 'אברהם יגל' - ביום רביע... » | Fwd: הערב בתשע , צורבא עם הרב יגאל » | שיעור לתשעה באב בשעה 10:15 » 

יום חמישי, אוגוסט 13, 2015 

Fwd: הודעות וזמנים לשבת ראה


בס"ד

שבת פרשת  ראה  -  ל' אב תשע"ה

שיעורים ותפילות בימי השבוע:

 

 

* הערב (יום ה') ב- 21:00 שיעור "חיים זכו" עם הרב אבינדב אבוקרט. הכיבוד ודבר תורה בסיום ע"י אלי סהר לע"נ אירנה ברכה בת ג'וליה, ולע"נ אברהם בן אירנה.

* מנחה לפני השקיעה: השבוע מנחה בשעה 19:05 לאחריה לימוד הלכות שבת ובשעה 19:42 - תפילת ערבית.

* שיעור המשניות בימי שני ב- 21:00 מתחדש השבוע.

שיעורי שבת:

 

 

 

* השבת בשעה 18:00 "מחשבות לקראת כניסה לחודש אלול" עם הרב ד"ר מרדכי מאיר. ציבור הגברים והנשים מוזמן.

הודעות מיוחדות:

 

 

* החל מיום ראשון בערב (ב' אלול) 3 מנייני סליחות באברהם יגל. זמני אמירת סליחות:
מניין חצות ב- 00:30.
סליחות מניין א' - 05:40 (דף יומי 05:10, שחרית 06:20).
סליחות מניין ב' - 06:15 (שחרית 07:00).
מניין ג' - שחרית 7:45.

* דמי חבר לשנת תשע"ו - מתחילה גביית דמי חבר לשנת תשע"ו בסך 900 ₪ (כאשתקד).
התשלום כולל מקומות לחגים ולימים הנוראים.

* סליחות לנשים בליווי מוסיקלי - אירוע סליחות לנשים יתקיים אי"ה ביום שני הבא (ט' אלול 24 באוגוסט) ב'אברהם יגל' (הכניסה חופשית).  

כל נשות גבעת שמואל מוזמנות.

* נמשך השיבוץ של נותני סעודה שלישית לשנת תשע"ו.
על מנת לקיים את הסעודות אנו מבקשים מכל חבר וידיד לשבץ עצמו לשבת אחת במהלך שנת תשע"ו שבה יהיה אחראי לתת סעודה שלישית (קנית המצרכים ועריכת הסעודה). ניתן להקדיש את הסעודה השלישית לעילוי נשמה, או להצלחה וכד'.

* בניית בניין הקבע של הקהילה: מתפללים חדשים מוזמנים להצטרף למייסדים ולהסדיר תשלום לבניין בית הכנסת.

* פנקסי קבלות לתרומות לקרן הבניין: החברים מתבקשים לפנות לשאול אלמה לקבל פנקסי קבלות להתרמת סביבתם הקרובה (משפחה, קרובים, ידידים, חברים לעבודה) לקופת קרן הבניין.

זמני השבת

 

תפילות שחרית בימי חול

הדלקת נרות

19:04

05:40

דף יומי - מסכת נדרים

יציאת השבת

20:04

06:20

תפילת שחרית, מניין א'

ערב שבת

07:00

תפילת שחרית, מניין ב'

17:48

תפילת מנחה - מניין מוקדם

07:45

תפילת שחרית, מניין ג'

הלכה - אליאל טוביה

 

מנחה וערבית בימי חול

19:04

תפילת מנחה

19:05

תפילת מנחה

לפני 19:26(שקיעה)

קבלת תוספת שבת

 

לימוד הלכות שבת

שיר השירים

19:42

ערבית בצאת הכוכבים

קבלת שבת - מזמור לדוד

21:45

ת.ערבית (יום א, ב, ג, ה)

דבר תורה- הרב אבי בן דרור
ערבית של שבת ור"ח

מנייני סליחות:

00:30

מניין חצות

שבת בבוקר

05:40

מניין סליחות בוקר א'

07:00

שיעור בדף היומי

06:15

מניין סליחות בוקר ב'

07:45

שחרית של שבת (קרבנות)

ק.שמע (מג"א 8:35, הגר"א 9:25)

הלל

 

שיעורים קבועים בימי חול

שיעור הלכה - הרב אלי זילכה

א' - ו'

05:10-5:40 דף יומי

לאחר התפילה

לקטנים: תהילים.   לבנים: שיעור
לגברים: ש.הלשון ותפילה א.אלפי
לנשים:פרשת שבוע-איילת גברא

יום א'

21:00 מדרשי קהלת רבה  - הרב יוסי ז'נו.

שבת אחה"צ

יום ב'

21:00 לימוד משניות בחבורה - הרב מיכאל רייש

13:30

תהילים לילדים

יום ג'

21:00 צורבא - הלכות שבת
- הרב מרדכי מאיר

18:00

"מחשבות לקראת כניסה לחודש אלול" - הרב מרדכי מאיר

יום ה'

21:00  "חיים זכו" - אור החיים על פ.השבוע הרב א.א.

18:45

מנחה של שבת ור"ח

19:15

סעודה שלישית עם הרב יוסי ז'נו
ע"י דוד ומלי כהן להצלחת משפחתם

20:04

ערבית של מוצאי שבת

בברכת שבת שלום וחודש טוב - ועד קהילת אברהם יגל

דוא"ל:

avraham.yagel@gmail.com

אתר:

http://yagel.blogspot.com

לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):

לקרן הבניין: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 502383 ע"ש אברהם יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILIT           IBAN: IL75-052-188-000-0000-502383

לפעילות השוטפת של ביה"כ: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח דוא"ל ל avraham.yagel@gmail.com הכולל את הפרטים להפקת הקבלה

* ניתן לקיים אירועים עד 50 איש בעזרת הנשים של ביהכ"נ. לפרטים ניתן לפנות לגבאים או במייל חוזר


זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho