« חזרה לדף הבית | מזל טוב למירב ולרב יגאל בלאיש להולדת הבן » | הודעות וזמנים לשבת ואתחנן » | הכנסת ספר תורה חדש לביהכ"נ 'אברהם יגל' - ביום רביע... » | Fwd: הערב בתשע , צורבא עם הרב יגאל » | שיעור לתשעה באב בשעה 10:15 » | הודעות וזמנים לשבת דברים - שבת חזון - וצום תשעה בא... » | מזל טוב לדפנה ולד"ר אליאל טוביה לרגל הולדת הבת - א... » | מודעה לכנס הכנה לט"ו באב -בוקר לנשים / אחה"צ לזוגו... » | שיעור בחסידות על תשעה באב מפי הרב מרדכי מאיר. היום... » | הערב, יום שני, בקתדרה - פרס היצירה התורנית לרב דרו... » 

יום חמישי, אוגוסט 06, 2015 

הודעות וזמנים לשבת עקב


בס"ד

שבת פרשת  עקב  -  כ"ג אב תשע"ה

* ברכת מזל טוב שלוחה ל חן סופר לרגל הגעתה למצוות.
יהי רצון שתזכה לתורה לחופה ולמעשים טובים ושהוריה מירב ומשה יזכו לרוות ממנה רוב אושר ונחת.

* קהילת אברהם יגל שולחת ברכת מזל טוב למרב ולרב יגאל בלאיש לרגל הולדת הבן. יהי רצון שיזכו לגדלו לתורה, למצוות, לחופה, ולמעשים טובים מתוך רב אושר ונחת.
הברית תתקיים אי"ה ביום שני בביהכ"נ 'בית יוסף' רח' מקור חיים בירושלים. תפילת מנחה ב- 17:00 ולאחריה הברית וסעודת מצוה.

שיעורים ותפילות בימי השבוע:

 

 

* הערב (יום ה') ב- 21:00 שיעור "חיים זכו" עם הרב אבינדב אבוקרט.
הכיבוד תרומת הרב יגאל בלאיש לכבוד הולדת בנו ולרפואת היולדת מרב בת רות.

* מנחה לפני השקיעה: השבוע מנחה בשעה 19:10 לאחריה לימוד הלכות שבת ובשעה 19:49 - תפילת ערבית.

* השיעור לנשים דוברות צרפתית בנושא "התפילה" ע"י הרב יגאל בלאיש יצא להפסקה ויתחדש אי"ה עם תחילת שנת הלימודים.

* שיעור המשניות בימי שני יוצא להפסקה. ויתחדש בתחילת אלול.

* שיעורי יום רביעי לנשים במסגרת 'כולנה' יתחדשו אי"ה לאחר החגים

* סידרת שיעורי פיוט עם הרב כפיר פרטוש והעוּד הסתיימה.
אנו מודים לחברנו איציק כהן על יזום וניהול סדרת השיעורים המיוחדת

שיעורי שבת:

 

 

 

* השבת בשעה 17:00 - יתקיים השיעור האחרון בסדרה הנוכחית של השיעורים של אפרים דז'בינסקי על מלכות דוד (שמואל ב'). אנו מודים מאוד לאפרים דז'בינסקי על העברת הסדרה המרתקת.

* בשבת ב- 18:00 שיעור שביעי בסדרת השיעורים של הרב אבינדב אבוקרט בנושא 'בֵּין רַעְיָה לַדּוֹד' - על זוגיות ועבודת ה' לאור מגילת 'שיר השירים'. כל ציבור הגברים והנשים מוזמן.

הודעות מיוחדות:

 

 

* הכנסת ספר תורה חדש לביהכ"נ 'אברהם יגל' תתקיים אי"ה ביום רביעי הקרוב - כ"ז אב (12 באוגוסט), ע"י משפחת חברנו יוסי כהן. כתיבת האותיות בשעה 19:00 (רח' הזיתים 84). תחילת התהלוכה בשעה 20:00. לאחר הכנסת הספר תורה סעודת מצווה באולם ביה"כנ נאוה תהילה.
כל הציבור מוזמן לתת כבוד לתורה.

* אנו מחפשים תורם/עורך לסעודה שלישית בשבת הבאה - שבת ראה.  המעוניין מתבקש לפנות לג'רמי 054-7100075

* נמשך השיבוץ של נותני סעודה שלישית לשנת תשע"ו.
על מנת לקיים את הסעודות אנו מבקשים מכל חבר וידיד לשבץ עצמו לשבת אחת במהלך שנת תשע"ו שבה יהיה אחראי לתת סעודה שלישית (קנית המצרכים ועריכת הסעודה). ניתן להקדיש את הסעודה השלישית לעילוי נשמה, או להצלחה וכד'.
נותן הסעודה זכאי לבחור עליה לתורה באותה השבת לפי רצונו (משלים, מפטיר וכדומה). הקדימו לשריין שבת.

* בניית בניין הקבע של הקהילה: מתפללים חדשים מוזמנים להצטרף למייסדים ולהסדיר תשלום לבניין בית הכנסת.

* פנקסי קבלות לתרומות לקרן הבניין: החברים מתבקשים לפנות לשאול אלמה לקבל פנקסי קבלות להתרמת סביבתם הקרובה (משפחה, קרובים, ידידים, חברים לעבודה) לקופת קרן הבניין.

זמני השבת

 

תפילות שחרית בימי חול

הדלקת נרות

19:11

05:40

דף יומי - מסכת נדרים

יציאת השבת

20:12

06:20

תפילת שחרית, מניין א'

ערב שבת

07:00

תפילת שחרית, מניין ב'

17:54

תפילת מנחה-המניין המוקדם

07:45

תפילת שחרית, מניין ג'

הלכה - אליאל טוביה

 

מנחה וערבית בימי חול

19:11

תפילת מנחה

19:10

תפילת מנחה

לפני 19:33(שקיעה)

קבלת תוספת שבת

 

לימוד הלכות שבת

שיר השירים

19:49

ערבית בצאת הכוכבים

קבלת שבת - מזמור לדוד

21:45

ת.ערבית (יום א, ב, ג, ה)

דבר תורה -הרב אבינדב
ערבית של שבת

שבת בבוקר

07:00

שיעור בדף היומי

07:45

שחרית של שבת (קרבנות)

ק.שמע (מג"א 8:32, הגר"א 9:23)

 

שיעורים קבועים בימי חול

לפני מוסף

הענקת שי בת מצוה לחן סופר

א' - ו'

05:40-06:20 דף יומי

אמירת 'ויכולו' בליל שבת
- הרב אבינדב אבוקרט

יום א'

21:00 מדרשי קהלת רבה  - הרב יוסי ז'נו.

לאחר התפילה

לקטנים: תהילים.   לבנים: שיעור
לגברים: ש.הלשון ותפילה א.אלפי
לנשים:פרשת שבוע-הרב אבינדב

יום ג'

21:00 צורבא - הלכות שבת
- הרב מרדכי מאיר

שבת אחה"צ

יום ה'

21:00  "חיים זכו" - אור החיים על פ.השבוע הרב א.א.

13:30

תהילים לילדים

17:00

מלכות דוד - שמואל ב'
- אפרים דז'בינסקי -
סדרת שיעורים בתנך

18:00

בֵּין רַעְיָה לַדּוֹד' - הרב אבינדב אבוקרט. על זוגיות ועבודת ה' לאור מגילת 'שיר השירים'. פרק ו'

19:00

מנחה של שבת

19:25

סעודה שלישית עם הרב אבינדב אבוקרט
ע"י יוסי כהן לע"נ אביו שמואל בן יוסף, ע"י ערן אביאלי לע"נ אביו נתנאל בן אביגיל, וע"י אבי כהנים לע"נ אמו מהין חנה בת משיח ולע"נ סבו משיח בן ניסן ז"ל

20:12

ערבית של מוצאי שבת

בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל

דוא"ל:

avraham.yagel@gmail.com

אתר:

http://yagel.blogspot.com

לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):

לקרן הבניין: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 502383 ע"ש אברהם יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILIT           IBAN: IL75-052-188-000-0000-502383

לפעילות השוטפת של ביה"כ: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח דוא"ל ל avraham.yagel@gmail.com הכולל את הפרטים להפקת הקבלה

* ניתן לקיים אירועים עד 50 איש בעזרת הנשים של ביהכ"נ. לפרטים ניתן לפנות לגבאים או במייל חוזר


זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho