« חזרה לדף הבית | Fwd: סליחות לנשים בליווי מוסיקלי - יום שני, ערב יו... » | הערב בתשע שיעור עם הרב מרדכי מאיר על הלכות שופר » | קמפינג קהילתי - עין יזרעאל - ביום חמישי ושישי הקרו... » | היום וביום ראשון הבא לא יתקיים השיעור במדרש קהלת » | הודעות וזמנים לשבת שופטים » | Fwd: היום לא יתקיים שיעור "צורבא" מקווה שנחזור לשג... » | סליחות באברהם יגל אלול תשעה - 00:30, 05:40, 06:15 ... » | סליחות באברהם יגל אלול תשעה - 00:30, 05:50, 06:15 » | Fwd: הודעות וזמנים לשבת ראה » | סליחות לנשים בליווי מוסיקלי - יום שני הבא (ט' אלול... » 

יום חמישי, אוגוסט 27, 2015 

הודעות וזמנים לשבת כי תצא


בס"ד

שבת פרשת  כי תצא  -  י"ד אלול תשע"ה

שיעורים ותפילות בימי השבוע:

 

 

* הערב (יום ה') ב- 21:00 שיעור "חיים זכו" עם הרב אבינדב אבוקרט.

* מנחה לפני השקיעה: השבוע מנחה בשעה 18:50 לאחריה לימוד הלכות שבת ובשעה 19:26 - תפילת ערבית.

שיעורי שבת:

 

 

 

* שיעורי השבת בחודש אלול עם הרב אבינדב אבוקרט יחלו בשעה 17:15.
השבת ב- 17:15 שיעור אחרון בסדרת השיעורים של הרב אבינדב אבוקרט בנושא 'בֵּין רַעְיָה לַדּוֹד' - על זוגיות ועבודת ה' לאור מגילת 'שיר השירים'. כל ציבור הגברים והנשים מוזמן.

* החל משבת הבאה בשעה 17:15 - סדרת שיעורים חדשה של הרב אבינדב אבוקרט בהלכות תשובה לרמב"ם. השיעור הראשון: "קבלה לעתיד לא ידוע". כל ציבור הגברים והנשים מוזמן.

הודעות מיוחדות:

 

 

* הערב, יום חמישי - קמפינג קהילתי לאבות ילדים ונוער לעין יזרעאל. חזרה מחר יום שישי. פרטים אצל אלי זילכה  050-6292193 leoraz@neto.net.il

* 3 מנייני סליחות באברהם יגל. זמני אמירת סליחות:
מניין חצות ב 00:30. בשעה 00:10 שיעור הכנה לסליחות עם הראל דהן.
סליחות מניין א' - 05:40 (דף יומי 05:10, שחרית 06:20).
סליחות מניין ב' - 06:15 (שחרית 07:00).
מניין ג' - שחרית 7:45.

* דמי חבר לשנת תשע"ו - מתחילה גביית דמי חבר לשנת תשע"ו בסך 900 ₪ (כאשתקד).
התשלום כולל מקומות לחגים ולימים הנוראים.

* סליחות לנשים בליווי מוסיקלי - אירוע סליחות לנשים נוסף יתקיים אי"ה בליל ערב יו"כ יום שני  (ח' תשרי) בבית העם (עלות לכיסוי ההוצאות 20 ש"ח). כל נשות גבעת שמואל מוזמנות.

* נמשך השיבוץ של נותני סעודה שלישית לשנת תשע"ו.
על מנת לקיים את הסעודות אנו מבקשים מכל חבר וידיד לשבץ עצמו לשבת אחת במהלך שנת תשע"ו שבה יהיה אחראי לתת סעודה שלישית (קנית המצרכים ועריכת הסעודה). ניתן להקדיש את הסעודה השלישית לעילוי נשמה, או להצלחה וכד'.

* בניית בניין הקבע של הקהילה: מתפללים חדשים מוזמנים להצטרף למייסדים ולהסדיר תשלום לבניין בית הכנסת.

* פנקסי קבלות לתרומות לקרן הבניין: החברים מתבקשים לפנות לשאול אלמה לקבל פנקסי קבלות להתרמת סביבתם הקרובה (משפחה, קרובים, ידידים, חברים לעבודה) לקופת קרן הבניין.

זמני השבת

 

תפילות שחרית בימי חול

הדלקת נרות

18:48

05:40

דף יומי - מסכת נזיר

יציאת השבת

19:47

06:20

תפילת שחרית, מניין א'

ערב שבת

07:00

תפילת שחרית, מניין ב'

17:35

תפילת מנחה - מניין מוקדם

07:45

תפילת שחרית, מניין ג'

הלכה - אליאל טוביה

 

מנחה וערבית בימי חול

18:48

תפילת מנחה

18:50

תפילת מנחה

לפני 19:10(שקיעה)

קבלת תוספת שבת

 

לימוד הלכות שבת

שיר השירים

19:26

ערבית בצאת הכוכבים

קבלת שבת - מזמור לדוד

21:45

ת.ערבית (יום א, ב, ג, ה)

דבר תורה -הרב אבינדב
ערבית של שבת

מנייני סליחות:

00:10

הכנה לסליחות - הראל דהן

שבת בבוקר

00:30

מניין חצות

07:00

שיעור בדף היומי

05:40

מניין סליחות בוקר א'

07:45

שחרית של שבת (קרבנות)

06:15

מניין סליחות בוקר ב'

ק.שמע (מג"א 8:40, הגר"א 9:27)

שיעור הלכה: פרוזבול - חלק ב'
- הרב אבינדב אבוקרט

 

שיעורים קבועים בימי חול

לאחר התפילה

לקטנים: תהילים.   לבנים: שיעור
לגברים: ש.הלשון ותפילה א.אלפי
לנשים:פרשת שבוע-נילי סופר

א' - ו'

05:10-5:40 דף יומי

שבת אחה"צ

יום א'

21:00 מדרשי קהלת רבה  - הרב יוסי ז'נו.

13:30

תהילים לילדים

יום ב'

21:00 לימוד משניות בחבורה - הרב מיכאל רייש

17:15

בֵּין רַעְיָה לַדּוֹד' - הרב אבינדב אבוקרט. על זוגיות ועבודת ה' לאור מגילת 'שיר השירים'. פרק ח' -
פרק אחרון בסדרה

יום ג'

21:00 צורבא - הלכות שבת
- הרב מרדכי מאיר

יום ה'

21:00  "חיים זכו" - אור החיים על פ.השבוע הרב א.א.

18:15

מנחה של שבת

18:45

סעודה שלישית עם הרב אבינדב אבוקרט ע"י אליהו בן חנוך לע"נ בחריה בת רחל ז"ל

19:47

ערבית של מוצאי שבת

בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל

דוא"ל:

avraham.yagel@gmail.com

אתר:

http://yagel.blogspot.com

לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):

לקרן הבניין: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 502383 ע"ש אברהם יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILIT           IBAN: IL75-052-188-000-0000-502383

לפעילות השוטפת של ביה"כ: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח דוא"ל ל avraham.yagel@gmail.com הכולל את הפרטים להפקת הקבלה

* ניתן לקיים אירועים עד 50 איש בעזרת הנשים של ביהכ"נ. לפרטים ניתן לפנות לגבאים או במייל חוזר

 

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************


זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho