« חזרה לדף הבית | הזמנה לסדרת שיעורים בהלכות פסח בשבתות הקרובות בשעה... » | הודעות וזמנים לשבת כי תשא » | לו"ז פורים תשע"ה ב'אברהם יגל' » | משלוח מנות קהילתי - קהילת אברהם יגל - תשע"ה » | הערב בשעה 21:00 שיעור בחסידות בנושא פורים עם מרדכי... » | זכר למחצית השקל - לקרן בניין הקבע של אברהם יגל » | הודעות וזמנים לשבת תצוה - שבת זכור » | פוליטיקה ותורה אצל מרדכי, הדרך הנכונה לבית היהודי?... » | פורים תשעה באברהם יגל » | הודעות לשבת תרומה » 

יום חמישי, מרץ 12, 2015 

הודעות וזמנים לשבת ויקהל פקודי - שבת פרה

בס"ד
שבת פרשת  ויקהל פקודי -שבת פרה  -  כ"ג אדר תשע"ה
שבת חינוך והורות לזכרו של אורי אורבך ז"ל
* ברכת מזל טוב שלוחה למיכאל בנימין דוד שהגיע למצוות.
יהי רצון שיזכה לתורה לחופה ולמעשים טובים ושהוריו הילה וירון יזכו לרוות ממנו רוב אושר ונחת.
* ברכת מזל טוב שלוחה לאבישג בן דוד לרגל הגעתה למצוות.
יהי רצון שתזכה לתורה לחופה ולמעשים טובים ושהוריה מירי וחיים יזכו לרוות ממנה רוב אושר ונחת.
* כל חברי אברהם יגל מוזמנים להגיע לביהכ"נ בליל שבת בשעה 20:30 לעונג שבת ורב שיח קהילתי בנושא: 'בין אורי לשרגא' - על חדש וישן בחינוך עפ"י מאמריו של אורי אורבך ז"ל.
האירוע על ידי חברינו אושרית ותומר חסון לרגל הולדת הבת.
* השיעור ללימוד חזנות ופיוט עם הרב כפיר פרטוש חזר מההפסקה. השיעור יתקיים היום (יום חמישי) בשעה 20:00. עלות השתתפות 20 ₪.
* הערב (יום ה') שיעור "חיים זכו" עם הרב אבינדב אבוקרט. הצ'ולנט נתרם ע"י איציק כהן לע"נ סבו אליהו בן שרה.
* במוצאי שבתות החורף נפגשים ללימוד משותף "הורים וילדים".
בשעה 19:30, בהרכבים מגוונים של אבות ואמהות, בנות ובנים, לשעה של לימוד משפחתי. בין המתמידים תתקיים הגרלה!
* בניית בניין הקבע של הקהילה: העבודות באתר נמשכות במרץ. ניתן לפנות לוועד לקבלת פרוספקטים להפצה לתורמים פוטנציאליים.
* מניין מנחה לפני השקיעה: השבוע תפילת מנחה בשעה 17:33 לאחריה לימוד הלכות שבת ובצאת הכוכבים- תפילת ערבית.
   
זמני השבת  תפילות שחרית בימי חול
הדלקת נרות 17:25 05:40 דף יומי - מסכת כתובות
יציאת השבת 18:24 06:20 תפילת שחרית, מניין א'
ערב שבת 07:00 תפילת שחרית, מניין ב'
17:25 תפילת מנחה 07:45 תפילת שחרית, מניין ג'
לפני 17:47(שקיעה) קבלת תוספת שבת "בואי כלה" תפילות מנחה וערבית בימי חול
שיר השירים 17:33 תפילת מנחה
קבלת שבת - מזמור לדוד   לימוד הלכות
דבר תורה -הרב אבינדב אבוקרט
ערבית של שבת
18:06 ערבית בצאת הכוכבים
21:45 ת.ערבית (יום א, ב, ג, ה)
שבת בבוקר שיעורים קבועים בימי חול
07:00 שיעור בדף היומי א' - ו' 05:40-06:20 דף יומי
07:45 שחרית של שבת (8:00 הודו) יום א' 21:00 מדרשי קהלת רבה  - הרב יוסי ז'נו
קריאת שמע (מג"א 8:06, הגר"א 8:51) יום ב' 21:00 לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש
לפני מוסף הענקת שי בר מצוה למיכאל דוד יום ג' 21:00 צורבא - הלכות שבת
- הרב מרדכי מאיר
הענקת שי בת מצוה לאבישג בן דוד יום ד' 21:00 כולנה (לסירוגין)
מה עשו חכמינו - הרבנית תמר מאיר /  נשים בתנ"ך –יעל ליבוביץ' (באנגלית)
הלכות פסח - הרב אבינדב אבוקרט יום ה' 20:00  חזנות ופיוט -
הרב כפיר פרטוש

21:00  "חיים זכו" -
אור החיים על פ.השבוע הרב א.א.
לאחר התפילה לקטנים: תהילים.       לבנים: שיעור
לגברים:שמירת הלשון ותפילה אורן אלפי
לנשים: פרשת שבוע: הרב אבינדב
לילדות: שיעור
שבת אחה"צ
13:30 תהילים לילדים
16:15 דורשין בהלכות פסח -
"אכילה אצל הנוהג שונה ממני"
- הרב יגאל בלאיש
17:05 מנחה של שבת
17:35 סעודה שלישית עם הרב אבינדב אבוקרט ע"י שאול אלמה לע"נ אביו יחזקאל בן טובה וע"י שלמה לבייב לע"נ אביו דוד חי בן יעל טוב
18:24 ערבית של מוצ"ש
19:30 הורים וילדים - לימוד משותף
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com
לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):
לקרן הבניין: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 502383 ע"ש אברהם יגל - קרן הבנין
 SWIFT CODE: FIRBILIT           IBAN: IL75-052-188-000-0000-502383
לפעילות השוטפת של ביה"כ: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 188 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל
לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח דוא"ל ל avraham.yagel@gmail.com הכולל את הפרטים להפקת הקבלה
* ניתן לקיים אירועים עד 50 איש בעזרת הנשים של ביהכ"נ. לפרטים ניתן לפנות לגבאים או במייל חוזר

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho