« חזרה לדף הבית | הודעות וזמנים לשבת כי תשא » | לו"ז פורים תשע"ה ב'אברהם יגל' » | משלוח מנות קהילתי - קהילת אברהם יגל - תשע"ה » | הערב בשעה 21:00 שיעור בחסידות בנושא פורים עם מרדכי... » | זכר למחצית השקל - לקרן בניין הקבע של אברהם יגל » | הודעות וזמנים לשבת תצוה - שבת זכור » | פוליטיקה ותורה אצל מרדכי, הדרך הנכונה לבית היהודי?... » | פורים תשעה באברהם יגל » | הודעות לשבת תרומה » | השתתפות בבניית בניין הקבע של קהילת אברהם יגל - פרו... » 

יום חמישי, מרץ 05, 2015 

הזמנה לסדרת שיעורים בהלכות פסח בשבתות הקרובות בשעה 16:15 - בביהכ"נ 'אברהם יגל' - למפיצים - נא להעביר בקהילותיכם

דורשים בהלכות הפסח

אנו שמחים להזמין את ציבור הגברים והנשים

לסדרת שיעורים בהלכות פסח

בשבתות הקרובות בשעה 16:15

הפרשה

נושא השיעור

כי תשא

בדיקת חמץ

הרב אבי בן דרור

ויקהל

פקודי

אכילה אצל הנוהג שונה ממני

הרב יגאל בלאיש

ויקרא

הכשרת המטבח לפסח

הרב אלי זילכה

צו

שבת הגדול

17:30

ארבע כוסות

הרב אבינדב אבוקרט - רב הקהילה

 

 

מנחה של שבת לאחר השיעורים

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho