יום חמישי, אוגוסט 29, 2013 

הודעות וזמנים לשבת ניצבים וילך

בס"ד
       
 קהילת אברהם יגל
שבת פרשת  נצבים וילך  -  כ"ה אלול תשע"ג
* זמני אמירת סליחות:
מניין חצות ב- 00:30.
סליחות מניין א' - 05:40 (דף יומי 05:10, שחרית 06:20).
סליחות מניין ב' - 06:15 (שחרית 07:00).
* בעז"ה התחדש השבוע מניין שחרית של שעה 07:45. הציבור מוזמן לחזק את מנייני שחרית של 7:45 ו- 8:30.
* מנייני ערבית באברהם יגל: בצאת הכוכבים,
וכן
בשעות 20:30, 21:30, 22:30. הציבור מוזמן להגיע ולחזק מניינים אלו
* סידרת השיעורים על הספר שמואל עם מר אפרים דז'בינסקי נמשכת
מידי שבת בשעה 17:30.
ציבור הנשים והגברים מוזמן.
* שיעורי צורבא מתקיימים מידי יום שלישי בשעה 20:45 עם מרדכי מאיר. (תפילות ערבית לפני השיעור ב-20:30 ואחרי השיעור ב-21:30). הציבור מוזמן.
* סליחות לנשים בלבד: כל הנשים מוזמנות לערב סליחות בליווי מוסיקלי שיתקיים אי"ה ביום שלישי, כ" אלול ב- 23:00. לפרטים: ברית 050-3345505
* אביקם ומיכל ברהוד מזמינים את חברי וחברות הקהילה והילדים להכנסת ספר תורה שנתרם על ידם. הטקס ייתקים אי"ה ביום שלישי הבא ו' תשרי.
ספר התורה יוכנס לבי"כ צעירי כפר גנים ג' ברח' שולזינגר פ"ת.
* דמי חבר לשנת תשע"ד - נפתחה הגביה לדמי חבר לשנת תשע"ד שיהיו 800 ₪ למשפחה.
למתפללים האורחים המבקשים להצטרך לתפילות ראש השנה ויום כיפור:
השנה העלות למתפלל לימים הנוראים הינה 150 ₪ למתפלל.
זמני השבת 
זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 18:45 17:47 פלג המנחה - ערב שבת
יציאת השבת 19:44 19:08 שקיעה - ערב שבת
ערב שבת 19:24 צאת הכוכבים-ליל שבת
08:40 סוף זמן ק.שמע(מג"א)
17:32 תפילת ליל שבת מוקדמת 09:28 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
18:30 שיר השירים 20:19 יציאת השבת רבינו תם
18:45 תפילת מנחה
לפני השקיעה קבלת שבת - מזמור לדוד זמני תפילות בימי חול
ערבית של שבת 05:10 דף יומי - מסכת פסחים
05:40 סליחות, מניין בוקר א'
שבת בבוקר 06:20 תפילת שחרית, מניין א'
07:00 שיעור בדף היומי 06:15 סליחות, מניין בוקר ב'
07:45 שחרית של שבת 07:00 תפילת שחרית, מניין ב'
08:00 הודו 07:45 תפילת שחרית, מניין ג'
לאחר התפילה לקטנים: תהילים
לבנים (מכיתה ג'): שיעור בהלכה
לגברים
: שמירת הלשון
לנשים: פרשת השבוע
08:30 תפילת שחרית, מניין ד'
16:30 תפילת מנחה א'
שבת אחה"צ 18:35 תפילת מנחה ב'
13:30 תהילים לילדים 18:55 דף יומי - מסכת פסחים
14:00 מנחה גדולה 19:25 תפילת ערבית א'
17:30 שיעור על ספר שמואל עם אפרים דז'בינסקי 20:30 תפילת ערבית ב'
18:20 מנחה של שבת 21:30 תפילת ערבית ג'
18:50 סעודה שלישית עם הראל דהן ע"י יעקב סייה, מרדכי ספר, ואילן שושן להצלחת משפחותיהם 22:30 תפילת ערבית ד'
19:44 ערבית של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

יום שלישי, אוגוסט 27, 2013 

זמני תפילות ימי החול ב"אברהם יגל" – תשע"ד

נשלח בשנית למי שקיבל טבלה לא מסודרת

שלום לכולם,

להלן לו"ז התפילות המעודכן באברהם יגל.

אנו מחדשים ממחר את תפילת שחרית של 7:45 לטובת ההורים המתפנים לתפילה לאחר ששמו את ילדיהם בבתי הספר.

כמו כן, שימו לב !!!  תפילות ערבית בכל שעה חצי עגולה בשעות: 20:30, 21:30, 22:30.

אנו מבקשים מכל מי שיכול, להגיע למניינים אלו על מנת לחזק אותם.

 

 

שחרית

מנחה

ערבית

 

05:40 - דף יומי

 

16:30

לאחר מנחה-דף יומי

06:20

בצאת הכוכבים

07:00

 

בכל שעה חצי עגולה:

07:45

חצי שעה

לפני השקיעה

20:30

08:00 - דף יומי

21:30

08:30

22:30בברכת שנה טובה
ועד קהילת אברהם יגל


 

זמני תפילות ימי החול ב"אברהם יגל" – תשע"ד

שלום לכולם,
להלן לו"ז התפילות המועדכן באברהם יגל.
אנו מחדשים ממחר את תפילת שחרית של 7:45 לטובת ההורים המתפנים לתפילה לאחר ששמו את ילדיהם בבתי הספר.
כמו כן, שימו לב !!!  תפילות ערבית בכל שעה חצי עגולה בשעות: 20:30, 21:30, 22:30.
אנו מבקשים מכל מי שיכול, להגיע למניינים אלו על מנת לחזק אותם.
בברכה
ועד קהילת אברהם יגל

תפילות ימי החול ב"אברהם יגל" – תשע"ד


שחרית

מנחה

ערבית

 

05:40 - דף יומי

 

16:30

לאחר מנחה-דף יומי

06:20

בצאת הכוכבים

07:00

 

בכל שעה חצי עגולה:

07:45

חצי שעה

לפני השקיעה

20:30

08:00 - דף יומי

21:30

08:30

22:30

 

רח' נעמי שמר 1 גב"ש

מול בי"ס מורשת מנחם

 

 

אילני חסד- חלוקת ראש השנה - יום חמישי 17:00 באולפנת אמי"ת


שלום לכולם,
נושא: Fwd: אילני חסד- חלוקת ראש השנה
ביום חמישי הקרוב כ"ג אלול, 29.8.13 החל מהשעה 17:00 מאולפנת אמי"ת תתקיים, אי"ה, חלוקת המזון הגדולה של ראש השנה.
בחלוקה זו מחולקים מצרכי מזון למאות משפחות לקראת החג ויש צורך במתנדבים רבים.
 
בני ובנות הקהילה מתבקשים להצטרף למאמץ ולמצווה חשובה זו.
 
בברכת שנה טובה
ועד קהילת אברהם יגל


יום שני, אוגוסט 26, 2013 

נפתח מחדש מניין שחרית של 7:45 באברהם יגל - נא להעביר הלאה

שלום לכולם,

עם החזרה ללימודים, אנו מחדשים החל ממחר, יום שלישי , את מניין שחרית של 7:45.
כל מי שהשעה מתאימה לו (כולל הורים, לאחר הורדת הילדים בבתי הספר) מוזמן.

בברכה
ועד קהילת אברהם יגל

 

מחר, יום שלישי ב- 20:45 באברהם יגל - שיעור צורבא עם מרדכי מאיר בהלכות יום כיפור - נא להעביר הלאה

שלום לך,

מחר, יום שלישי, שיעור צורבא באברהם יגל - המתקיים מידי יום שלישי בשעה 20:45 עם הרב מרדכי מאיר
(תפילות ערבית לפני השיעור ב-20:30 ואחרי השיעור ב-21:30). 
כל הציבור מוזמן.
להלן דבריו של מגיד השיעור - הרב מרדכי מאיר
 
בברכה
ועד קהילת אברהם יגל
נעמי שמר 1 גבעת שמואל


תאריך:        25/08/201
נושא:        צורבא

שלום דודי
אם יש לכם מייל קהילתי אשמח אם תשלח את המייל הבא לכלל הציבור
שלום וברכה
בשבוע שעבר התחלנו בסיעתא דשמייא את לימוד ההלכה במסגרת הצורבא בשיעור שעסק בהלכות תקיעת שופר.
השבוע ובשבוע הבא נעסוק בע"ה בהלכות יום כיפור
ובעשרת ימי תשובה ובשבוע של סוכות נקדיש את השיעורים לענייני חג הסוכות.
בכבוד רב
מרדכי מאיר

צורבא מרבנן

חוזר לגבעה

תכנית ההלכה שמנגישה באופן מרתק את עולם ההלכה,
מן המקרא, הש"ס, והפוסקים, עד ההלכה האקטואלית בימינו

מפי הרב מרדכי מאיר

מידי יום שלישי בשעה 20:45  

תפילות ערבית לפני השיעור ב 20:30  ואחרי השיעור ב 21:30


 

דרוש ארון בגדים

שלום לכולם,
זוג צעיר שעבר לדירה שכורה לא מרוהטת, זקוק לארון בגדים.
מי שיכול למסור ארון בגדים, מתבקש לפנות לאלירן בטלפון:  050-8256851 או במייל חוזר avraham.yagel@gmail.com

בברכת שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה
ועד קהילת אברהם יגל

 

דמי חבר אברהם יגל לשנת תשע"ד מקומות לימים נוראים

בס"ד 
שלום לכולם 

דמי חבר לשנת תשע"ד

ומקומות לימים הנוראים

 

דמי חבר לשנת תשע"ד הינם 800 ₪ למשפחה

אנו קוראים לציבור להזדרז ולשלם את דמי החבר

  

למתפללים האורחים

המבקשים להצטרך לתפילות ראש השנה ויום כיפור: 

השנה העלות למתפלל לימים הנוראים הינה 150 ₪ למתפלל

ברוכים הבאים!!!

 

הציבור מתבקש לתת את פידיון הכפרות - לקרן בניין הקבע של אברהם יגל

  

בברכת שנה טובה

וכתיבה וחתימה טובה


ועד קהילת אברהם יגל

יום חמישי, אוגוסט 22, 2013 

הודעות וזמנים לשבת כי תבוא

בס"ד
    
 קהילת אברהם יגל
שבת פרשת  כי תבוא  -  י"ח אלול תשע"ג
* מזל טוב לימית ולאסף אוהר לרגל הולדת הבן, נכד לשושנה ולאליהו בן חנוך.
יהי רצון שיזכו לגדלו לתורה למצוות ולמעשים טובים, מתוך רוב אושר ונחת.
* מזל טוב לאפרת ולאחיאל גור אריה לרגל הולדת הבת.
יהי רצון שיזכו לגדלו לתורה למצוות ולמעשים טובים, מתוך רוב אושר ונחת.
* פזית ובועז יקותיאל מזמינים את החברים לקידושא רבא שיתקיים אי"ה השבת לאחר מוסף - לכבוד הולדת הבת איילת. מזל טוב.
* מלווה מלכה בגבעה: במוצ"ש הקרוב (כי תבוא) - יערך אי"ה במדשאות אברהם יגל מלווה מלכה לפנויים ופנויות. בתוכנית: 21:30 מוסיקה וכיבוד קל. 22:00 הופעה מוזיקלית עם הגיטריסט אורי רוזנפלד ועם אומן הקלרינט אסף חן.
23:00 שיעור עם הרב ערן בן חור - לשוב ולהיות מי שאנחנו.
ברוכים הבאים. מוזמנים להביא חברים. דמי השתתפות 15 ש"ח.
* שיעור צורבא חוזר לאברהם יגל - מידי יום שלישי בשעה 20:45 מתקיים שיעור "צורבא מרבנן" עם מרדכי מאיר (תפילות ערבית לפני השיעור ב-20:30 ואחרי השיעור ב-21:30). הציבור מוזמן.
* זמני אמירת סליחות:
מניין חצות ב- 00:30.
סליחות מניין א' - 05:40 (דף יומי 05:10, שחרית 06:20).
סליחות מניין ב' - 06:15 (שחרית 07:00).
מניין נוסף - שחרית 8:30
* המעוניינים במניין שחרית 07:45 באברהם יגל מתבקשים לפנות במייל חוזר avraham.yagel@gmail.com . המניין יתחדש אי"ה אם יהיה ביקוש.
* סידרת השיעורים על הספר שמואל עם מר אפרים דז'בינסקי נמשכת
מידי שבת בשעה 17:30.
ציבור הנשים והגברים מוזמן.
* דמי חבר לשנת תשע"ד - נפתחה הגביה לדמי חבר לשנת תשע"ג שיהיו 800 ₪ למשפחה.
* הציבור מוזמן להגיע ולחזק את מנייני מנחה ב- 16:30 ולפני השקיעה ב- 19:05, וכן לחזק את מנייני ערבית בשעות 20:45, 22:00, 22:30, 23:00
זמני השבת 
זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 18:54 17:55 פלג המנחה - ערב שבת
יציאת השבת 19:53 19:16 שקיעה - ערב שבת
ערב שבת 19:33 צאת הכוכבים-ליל שבת
13:20 מנחה גדולה 08:38 סוף זמן ק.שמע(מג"א)
17:40 תפילת ליל שבת מוקדמת 09:26 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
18:39 שיר השירים 20:27 יציאת השבת רבינו תם
18:54 תפילת מנחה
לפני השקיעה קבלת שבת - מזמור לדוד זמני תפילות בימי חול
ערבית של שבת 05:40 דף יומי - מסכת פסחים
06:20 תפילת שחרית, מניין א'
שבת בבוקר 07:00 תפילת שחרית, מניין ב'
07:00 שיעור בדף היומי    
07:45 שחרית של שבת 08:00 דף יומי - מסכת פסחים
08:00 הודו 08:30 תפילת שחרית, מניין ג'
לאחר התפילה לקטנים: תהילים
לבנים (מכיתה ג'): שיעור בהלכה
לגברים
: שמירת הלשון
לנשים: פרשת השבוע
   
16:30 תפילת מנחה א'
שבת אחה"צ 18:40 תפילת מנחה ב'
13:30 תהילים לילדים   דף יומי - מסכת פסחים
14:00 מנחה גדולה 19:30 תפילת ערבית א'
17:30 שיעור על ספר שמואל עם אפרים דז'בינסקי
 20:45 
תפילות ערבית נוספות:
,22:00, 22:30, 23:00
18:25 מנחה של שבת
18:55 סעודה שלישית עם ד"ר שי שגב ע"י משפחת בן חנוך לע"נ  בחריה בת רחל
19:53 ערבית של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho