יום חמישי, מרץ 28, 2013 

הודעות וזמנים לשבת חוה"מ ולשביעי של פסח - זמני שעון קיץ

בס"ד
קהילת אברהם יגל
שבת פרשת  שבת חוה"מ פסח  -  י"ט ניסן תשע"ג
* שעון הקיץ הגיע. השינויים העיקריים בזמנים:
תפילת מנחה גדולה בימי חול ובימי שישי וערבי חג במשך כל הקיץ: 13:20
.
מנחה של שבת: כ- 25 ד' לפני זמן הדל"נ. ערבית של מוצ"ש: בזמן צאת השבת.
מניין ערבית ב' של מוצ"ש יוצא לפגרת קיץ עד להנהגת שעון החורף.
* החל מחול המועד ולאורך ימי שעון הקיף יתוסף מניין מנחה כ- 15 ד' לפני השקיעה, ומניין ערבית נוסף בצאת הכוכבים.
* תפילות בחול המועד ולאחר הפסח כרגיל:  שחרית: 06:20, 07:00, 07:45.
מנחה: 13:20, 15:30,
וכ- 15 לפני השקיעה.

ערבית:
בצאת הכוכבים, 20:45, 22:00, 22:30, 23:00.
* בליל שביעי של פסח (יום א' בערב) - יתקיים לימוד בביהכ"נ החל מ- 22:30 (שעון קיץ) ועד חצות.     שחרית של שביעי של פסח ב- 08:00.
* ביום שביעי של פסח (יום ב') - ממשיכים בשיעורים מיו"ט ראשון של פסח.
17:30 שיעור מפי ד"ר מרדכי מאיר.
18:20 מנחה של יו"ט.
18:45 שיעור בענייני הגאולה מפי ד"ר שי שגב.
19:36 ערבית של מוצאי יו"ט.
* סדרת שיעורים עם הרב שמואל יניב תחל אי"ה משבת הבאה - פרשת שמיני - בשעה 17:15 (שעה לפני תפילת מנחה).
זמני השבת 
הדלקת נרות 18:36 זמנים נוספים לשבת
יציאת השבת 19:36 18:58 שקיעה - ערב שבת
ערב שבת 19:15 צאת הכוכבים-ליל שבת
13:20 מנחה גדולה 08:53 סוף זמן ק.שמע(מג"א)
09:41 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
18:36 תפילת מנחה 20:12 יציאת השבת רבינו תם
לפני השקיעה קבלת תוספת שבת "בואי כלה" זמני תפילות בימי חול
שיר השירים 05:40 דף יומי - מסכת עירובין
קבלת שבת - מזמור לדוד 06:20 תפילת שחרית, מניין א'
ערבית של שבת 07:00 תפילת שחרית, מניין ב'
07:45 תפילת שחרית, מניין ג'
שבת בבוקר 08:00 דף יומי - מסכת עירובין
07:00 שיעור בדף היומי 13:20 תפילת מנחה א'
07:45 שחרית של שבת 15:30 תפילת מנחה ב'
18:40 מנחה - 15 ד' לפני השקיעה
08:00 הודו   ערבית א' - צאת הכוכבים
לאחר התפילה לקטנים: תהילים עם מתנאל ונריה כהן
לבנים (מכיתה ג'): שיעור בהלכה
לבנות (מכיתה ג')
לגברים: שמירת הלשון
לנשים: פרשת השבוע
  דף יומי - מסכת עירובין
שבת אחה"צ
 20:45 
תפילות ערבית נוספות:
,22:00, 22:30, 23:00
13:30 תהילים לילדים
13:45 מנחה גדולה
17:15 שיעור מפי אפרים דז'בינסקי על חגי הפסח הרמוזים במקרא
18:00 מנחה של שבת
שבת חוה"פ פסח -אין סעודה שלישית בביה"נ
19:36 ערבית של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום ומועדים לשמחה
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

יום שני, מרץ 25, 2013 

הודעות וזמנים מעודכן + שיעורים ליו"ט ראשון של פסח

בס"ד
קהילת אברהם יגל
חג הפסח  -  ט"ו ניסן תשע"ג
* מחר, יום שני ערב פסח - תענית בכורות. לאחר התפילה של 06:20
 ב- 7:10 לערך - סיום מסכת ע"י אריאל אלקריב.
* שעון הקיץ הגיע. השינויים העיקריים בזמנים:
תפילת מנחה גדולה בימי חול ובימי שישי וערבי חג במשך כל הקיץ: 13:20
.
מנחה של שבת: כ- 25 ד' לפני זמן הדל"נ.
ערבית של מוצ"ש: בזמן צאת השבת. ערבית ב' במוצ"ש: 15 ד' לאחר זמן צה"ש. מניין ערבית ב' של מוצ"ש יוצא לפגרת קיץ עד להנהגת שעון החורף.
* תפילת מנחה נוספת בסמוך לשקיעה (15-20 דקות לפני השקיעה). תפילת ערבית בצאת הכוכבים.
* תפילות בחוה"מ כרגיל:  שחרית - 3 מניינים: 06:20, 07:00, 07:45.
מנחה: 13:20, 15:30, לפני השקיעה (18:45).
ערבית: צה"כ, 20:45, 22:00, 22:30, 23:00.
זמנים החשובים לביעור חמץ ולאכילת האפיקומן (שעון חורף):
סוף זמן אכילת החמץ- ביום שני  י"ד ניסן בשעה 9:13
סוף זמן שריפת החמץ וביטולו- ביום שני י"ד ניסן בשעה 10:27
סוף זמן אכילת אפיקומן לכתחילה- 23:47
* בית הכנסת יהיה פתוח בליל הסדר לטובת כל מי שרוצה ללמוד ולהמשיך ולספר ביציאת מצריים כל הלילה.
* תפילת שחרית של יום טוב תחל בשעה 07:40 (הודו - 08:10),
זאת על מנת להספיק לקרוא קריאת שמע בזמנה בציבור (לפי הגר"א) 
* בליל שביעי של פסח (יום א' בערב) - יתקיים לימוד בביהכ"נ החל מ- 22:30 (שעון קיץ) ועד חצות.
שחרית של שביעי של פסח ב- 08:00.
* סדרת שיעורים עם הרב שמואל יניב תחל אי"ה מיד לאחר פסח
זמני החג 
הדלקת נרות 17:35 זמנים נוספים לשבת
יציאת השבת 18:32 17:54 שקיעה - ערב חג
יציאה לפי ר"ת 19:08 18:19 צאת הכוכבים-ליל החג
ערב החג 07:55 סוף זמן ק.שמע(מג"א)
12:30 מנחה גדולה א' 08:40 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
13:00 מנחה גדולה ב' 19:08 יציאת השבת רבינו תם
17:35 תפילת מנחה
ערבית של חג
חג הפסח בבוקר
07:40 שחרית של יום טוב
08:10 הודו
לאחר התפילה לקטנים: חוג תהילים עם ג'רמי / דודי
לבנים (מכיתה ג'): שיעור בהלכה
לגברים: שמירת הלשון
לנשים: פרשת השבוע
יום טוב אחה"צ
13:30 תהילים לילדים
13:45 מנחה גדולה
15:50 שיעור בדף היומי
16:30 ד"ר מרדכי מאיר - שיעור בענייני פסח
17:15 מנחה של שבת וחג
17:40 ד"ר שי שגב - שיעור בענייני פסח  
18:32 ערבית של מוצאי חג
18:47 ערבית של מוצאי חג - מנין שני
בברכת חג פסח כשר ושמח - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

יום ראשון, מרץ 24, 2013 

הודעות וזמנים לפסח

 
בס"ד
קהילת אברהם יגל
חג הפסח  -  ט"ו ניסן תשע"ג
* מחר, יום שני ערב פסח - תענית בכורות. לאחר התפילה של 06:20
 ב- 7:10 לערך - סיום מסכת ע"י אריאל אלקריב.
* שעון הקיץ הגיע. השינויים העיקריים בזמנים:
תפילת מנחה גדולה בימי חול ובימי שישי וערבי חג במשך כל הקיץ: 13:20
.
מנחה של שבת: כ- 25 ד' לפני זמן הדל"נ.
ערבית של מוצ"ש: בזמן צאת השבת. ערבית ב' במוצ"ש: 15 ד' לאחר זמן צה"ש.
* תפילת מנחה נוספת בסמוך לשקיעה (15-20 דקות לפני השקיעה). תפילת ערבית בצאת הכוכבים.
* תפילות בחוה"מ כרגיל:  שחרית - 3 מניינים: 06:20, 07:00, 07:45.
מנחה: 13:20, 15:30, לפני השקיעה (18:45).
ערבית: צה"כ, 20:45, 22:00, 22:30, 23:00.
זמנים החשובים לביעור חמץ ולאכילת האפיקומן (שעון חורף):
סוף זמן אכילת החמץ- ביום שני  י"ד ניסן בשעה 9:13
סוף זמן שריפת החמץ וביטולו- ביום שני י"ד ניסן בשעה 10:27
סוף זמן אכילת אפיקומן לכתחילה- 23:47
* בית הכנסת יהיה פתוח בליל הסדר לטובת כל מי שרוצה ללמוד ולהמשיך ולספר ביציאת מצריים כל הלילה.
* תפילת שחרית של יום טוב תחל בשעה 07:40 (הודו - 08:10),
זאת על מנת להספיק לקרוא קריאת שמע בזמנה בציבור (לפי הגר"א) 
* בליל שביעי של פסח (יום א' בערב) - יתקיים לימוד בביהכ"נ החל מ- 22:30 (שעון קיץ) ועד חצות.
   
זמני החג 
הדלקת נרות 17:35 זמנים נוספים לשבת
יציאת השבת 18:32 17:54 שקיעה - ערב חג
יציאה לפי ר"ת 19:08 18:19 צאת הכוכבים-ליל החג
ערב החג 07:55 סוף זמן ק.שמע(מג"א)
12:30 מנחה גדולה א' 08:40 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
13:00 מנחה גדולה ב' 19:08 יציאת השבת רבינו תם
17:35 תפילת מנחה
ערבית של חג
חג הפסח בבוקר
07:00 שיעור בדף היומי
07:40 שחרית של יום טוב
08:10 הודו
לאחר התפילה לקטנים: חוג תהילים עם ג'רמי / דודי
לבנים (מכיתה ג'): שיעור בהלכה
לגברים: שמירת הלשון
לנשים: פרשת השבוע
יום טוב אחה"צ
13:30 תהילים לילדים
13:45 מנחה גדולה
17:30 מנחה של שבת וחג
18:32 ערבית של מוצאי חג
18:47 ערבית של מוצאי חג - מנין שני
בברכת חג פסח כשר ושמח - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

יום חמישי, מרץ 21, 2013 

הודעות וזמנים לשבת צו - שבת הגדול

בס"ד
קהילת אברהם יגל
שבת פרשת  צו  - שבת הגדול  -  י"ב ניסן תשע"ג
* שואלין ודורשים בהלכות הפסח: הציבור מוזמן לדרשת שבת הגדול עם הרב רפי שטרן השבת בשעה 16:15  בנושא: פעמיים הלל בערב אחד. מתי? למה? וכמה?
* שבת הגדול - שבת קהילתית. השבת יתקימו אי"ה סעודות ערב ובוקר לחברים נרשמו. כולם מתבקשים לתת יד היכן שצריך להצלחת הפעילות הקהילתית. מייל מיוחד נשלח לכל הנרשמים לסעודות.
מי שנרשם ולא קיבל מייל מתבקש ליצור קשר עם חברי הועד.
* שבת נערים: בשבת הגדול נשתף את נערי אברהם יגל בקריאת התורה. כל נער יקרא אי"ה חלק אחד של פרשת השבוע. ישר כח לכל הקוראים.
* החל מחול המועד ולאורך ימי שעון הקיף יתוסף מניין מנחה כ- 15 ד' לפני השקיעה, ומניין ערבית נוסף בצאת הכוכבים.
* תפילות בחול המועד כרגיל:  שחרית - 3 מניינים: 06:20, 07:00, 07:45.
מנחה: 13:00, 15:30,
החל מחוה"מ גם מניין מנחה לפני השקיעה (17:40).

ערבית:
החל מחוה"מ גם בצאת הכוכבים, 20:45, 22:00, 22:30, 23:00.
* בנין הקבע של בית הכנסת: לאור התקדמות רבה בתהליך התכנון של בניין הקבע, החברים שטרם העבירו כספים/הוראות קבע לטובת הנושא, מתבקשים לעשות זאת בהקדם (כל התרומות מוכרות לצורכי מס).
* ניתן להזמין אצל חברנו אלי זילכה מצות שמורות קשות ורכות לפסח. ראו קובץ הצורף.
* משחק כדורסל בין קבוצת אברהם יגל לקבוצת צעירים בגבש יתקיים אי"ה במוצ"ש בשעה 20:30.
החלה ההרשמה לעונה הבאה לחברי אברהם יגל - הרישום אצל נתן שבת. תוצאות משחקים וכו' באתר: www.basketbk.co.il
זמני השבת 
הדלקת נרות 17:31 זמנים נוספים לשבת
יציאת השבת 18:31 17:53 שקיעה - ערב שבת
ערב שבת 18:10 צאת הכוכבים-ליל שבת
12:30 מנחה גדולה א' 00:00 סוף זמן ק.שמע(מג"א)
13:00 מנחה גדולה ב' 08:47 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
19:07 יציאת השבת רבינו תם
17:31 תפילת מנחה
לפני השקיעה קבלת תוספת שבת "בואי כלה" זמני תפילות בימי חול
שיר השירים 05:40 דף יומי - מסכת עירובין
קבלת שבת - מזמור לדוד 06:20 תפילת שחרית, מניין א'
ערבית של שבת 07:00 תפילת שחרית, מניין ב'
07:45 תפילת שחרית, מניין ג'
שבת בבוקר 08:00 דף יומי - מסכת עירובין
07:00 שיעור בדף היומי 13:00 תפילת מנחה א'
07:45 שחרית של שבת 15:30 תפילת מנחה ב'
08:00 הודו 19:30 תפילת ערבית א'
לאחר התפילה לקטנים: תהילים עם מתנאל ונריה כהן
לבנים (מכיתה ג'): שיעור בהלכה
לבנות (מכיתה ג'): פעילות עם אדרת אלפי
לגברים: שמירת הלשון
לנשים: פרשת השבוע
19:45 דף יומי - מסכת עירובין
שבת אחה"צ
 20:45 
תפילות ערבית נוספות:
,22:00, 22:30, 23:00
13:30 תהילים לילדים
13:45 מנחה גדולה
16:15 פעמיים הלל בערב אחד. מתי למה וכמה?
שיעור לקראת פסח מפי הרב רפי שטרן
17:15 מנחה של שבת
17:45 סעודה שלישית עם הרב יוסי ז'אנו ע"י ישי שמאי לע"נ אמו מזל סוזן בת אסתר וע"י עופר קטן
18:41 ערבית של מוצאי שבת
18:56 ערבית ב' של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho