« חזרה לדף הבית | מצגות סביבונים » | קהילת אברהם יגל מאחלת חג אורים שמח לכל בית ישראל » | תיקון: בחנוכה: תפילת מנחה ב- 16:20. הדלקת נרות חנו... » | הקלטות השיעורים של הרב איתי אפלבויים בספר ליקוטי מ... » | בחנוכה: תפילת מנחה ב- 16:20. ערבית בצאת הכוכבים » | היום, יום א' 20:30 - אירוע חנוכה קהילתי - תזכורת » | מזל לטוב לבר המצוה יהונתן בן דוד » | הודעות וזמנים לשבת וישב » | הודעות וזמנים לשבת וישלח » | דרוש מתנדב לעריכת סעודה שלישית - לשבת הקרובה (וישל... » 

יום חמישי, דצמבר 13, 2012 

הודעות וזמנים לשבת מקץ - חנוכה

בס"ד

קהילת אברהם יגל
שבת פרשת  מקץ  -  ב' טבת תשע"ג
* בערב שבת, תתקיים תפילת מנחה נוספת בשעה 14:30 (בנוסף למניינים ב- 12:30 וב- 13:00) על מנת שאפשר יהיה להדליק בבית נר שביעי של חנוכה לאחר מנחה. הדלקת נרות שבת - לאחר הדלקת נרות חנוכה.
* ברצוננו להודות בשם חברי קהילת אברהם יגל וקהילת שירה חדשה לרו"ח חיים יואבי רבינוביץ על ההרצאה המלומדת והמרתקת שהעביר בית הכנסת ביום א' בנושא גדולתו הצבאית של יהודה המכבי.
* במוצ"ש חנוכה לא יתקיים מניין ערבית ב' של מוצ"ש.
* במוצ"ש פר' ויחי ( 29/12 ) יתקיים בבית העם מלווה מלכה וערב שירה לקהילות אברהם יגל ושירה חדשה. נא שריינו את הערב.
זמני השבת 
הדלקת נרות 16:15 זמנים נוספים לשבת
יציאת השבת 17:18 16:38 שקיעה - ערב שבת
ערב שבת 16:56 צאת הכוכבים-ליל שבת
12:30 מנחה גדולה א' 08:16 סוף זמן ק.שמע(מג"א)
13:00 מנחה גדולה ב' 09:04 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
14:30 מנחה גדולה ג' 17:50 יציאת השבת רבינו תם
16:15 תפילת מנחה
לפני השקיעה קבלת תוספת שבת "בואי כלה" זמני תפילות בימי חול
שיר השירים 05:40 דף יומי - מסכת שבת
קבלת שבת - מזמור לדוד 06:20 תפילת שחרית, מניין א'
ערבית של שבת 07:00 תפילת שחרית, מניין ב'
07:45 תפילת שחרית, מניין ג'
שבת בבוקר 08:00 דף יומי - מסכת שבת
07:00 שיעור בדף היומי 13:00 תפילת מנחה א'
07:45 שחרית של שבת 15:30 תפילת מנחה ב'
08:00 הודו 19:30 תפילת ערבית א'
לאחר התפילה לקטנים: תהילים עם מתנאל ונריה כהן
לבנים (מכיתה ג'): שיעור בהלכה
לבנות (מכיתה ג'): פעילות עם אדרת אלפי
לגברים: שמירת הלשון
לנשים: פרשת השבוע
19:45 דף יומי - מסכת שבת
שבת אחה"צ 20:45 תפילות ערבית נוספות:
,22:00, 22:30, 23:00
13:30 תהילים לילדים
13:45 מנחה גדולה
16:00 מנחה של שבת
16:30 סעודה שלישית עם ד"ר מרדכי מאיר ע"י חברנו שלמה לבייב לע"נ אימו צביה בת יעל
17:28 ערבית של מוצאי שבת
לאחר התפילה הדלקת נר שמיני של חנוכה
בברכת שבת שלום וחג אורים שמח - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho