יום חמישי, דצמבר 30, 2010 

הודעות וזמנים לשבת וארא

בס"ד
קהילת אברהם יגל
שבת פרשת  וארא  -  כה טבת תשעא
* ברכת מזל טוב שלוחה לריקי ולאורן אלפי - לרגל הולדת הבן.
יה"ר שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך רוב אושר ונחת.
* הרישום לשבת הקהילתית בשבת כי-תישא, ט"ו אדר א' בעין צורים נמשך. גם מי שנרשם בעבר עבור שבתות בתאריכים אחרים חייב להירשם מחדש! לא יהיו מקומות למי שלא יירשם בימים הקרובים. התשלום אצל יצחק או עדינה:  08-8588318  050-7585339 nofesh@ein-zurim.co.il . נא למלא טופס רישום בלינק: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEJaZHE4dmYyS0FCSmQ2UVVwUS1EUHc6MQ#gid=0
זמני השבת  זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 16:26 16:46 שקיעת החמה - ערב שבת
יציאת השבת 17:27 17:06 צאת הכוכבים - ליל שבת
ערב שבת 08:25 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
13:00 מנחה גדולה 09:11 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
18:00 יציאת השבת רבינו תם
16:21 מנחה, קבלת שבת, שיר השירים זמני תפילות בימי חול
קבלת שבת, שיר השירים 05:45 דף יומי - מסכת עבודה זרה
ערבית של שבת 06:20 תפילת שחרית, מניין א'
   
שבת בבוקר 07:45 תפילת שחרית, מניין ג'
07:00 שיעור בדף היומי 08:00 דף יומי
07:45 שחרית של שבת 13:00 תפילת מנחה א'
08:00 הודו 15:30 תפילת מנחה ב'
לאחר התפילה לקטנים: חוג תהילים עם ג'רמי / דודי
לבנים
(מכיתה ג'): שיעור בהלכה
לבנות
:
לגברים
: שמירת הלשון - הרב שרים
לנשים: פרשת השבוע-הרבנית שרים
 19:30
 20:45
 22:00
 22:30
 23:00
תפילת ערבית א'
תפילת ערבית ב'
תפילת ערבית ג'
תפילת ערבית ד'
תפילת ערבית ה'
   
שיעורים קהילתיים:
שבת אחה"צ ימי ב' צורבא מרבנן - 20:30
13:30 תהילים לילדים ימי ה' אבות ובנים+משמר 20:00
13:45 מנחה גדולה ימי ה' מורה נבוכים 21:15
16:10 מנחה של שבת
16:40 סעודה שלישית עם הרב שרים ע"י חברינו דודי בן נעים ועזרא כהן
לע"נ יעקב בן פאני הלוי ולע"נ משה בן עזרא 
17:37 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת
17:57 ערבית ב' של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

 

מזל טוב לריקי ולאורן אלפי להולדת הבן


בס"ד
ירבו שמחות בישראל
 
  
ברכת מזל טוב שלוחה לריקי ולאורן אלפי 
 
לרגל הולדת הבן
 
 
יהי רצון שתזכו לגדל את בנכם לתורה למצוות לחופה ולמעשים טובים
מתוך רוב נחת
מאחלים  
חברי קהילת אברהם יגל
 
 



יום חמישי, דצמבר 23, 2010 

הודעות וזמנים לשבת שמות

בס"ד
קהילת אברהם יגל
שבת פרשת  שמות  -  יח טבת תשעא
* מזל טוב לדניאל ורחל רומני - לרגל הולדת הבת.
יה"ר שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך רוב אושר ונחת.
 
דניאל ורחל רומני מזמינים את הציבור לקידוש לאחר התפילה לרגל הולדת ביתם במזל טוב.
* מחר, יום ו', י''ז טבת, בשעה 12:30 תתבצע פעילות ניקוי של הצד המזרחי של חצר בית הכנסת. משך הפעילות - חצי שעה.
כל המעונין לסייע, תבוא עליו הברכה. לפרטים: אורן כהן, נייד: 054-888-5158
* הרישום לשבת הקהילתית בשבת כי-תישא, ט"ו אדר א' בעין צורים נמשך. גם מי שנרשם בעבר עבור שבתות בתאריכים אחרים חייב להירשם מחדש! לא יהיו מקומות למי שלא יירשם בימים הקרובים. התשלום אצל יצחק או עדינה:  08-8588318  050-7585339 nofesh@ein-zurim.co.il . נא למלא טופס רישום בלינק: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEJaZHE4dmYyS0FCSmQ2UVVwUS1EUHc6MQ#gid=0
זמני השבת  זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 16:22 16:42 שקיעת החמה - ערב שבת
יציאת השבת 17:22 17:01 צאת הכוכבים - ליל שבת
ערב שבת 08:21 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
13:00 מנחה גדולה 09:07 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
17:55 יציאת השבת רבינו תם
16:17 מנחה, קבלת שבת, שיר השירים זמני תפילות בימי חול
קבלת שבת, שיר השירים 05:45 דף יומי - מסכת עבודה זרה
ערבית של שבת 06:20 תפילת שחרית, מניין א'
06:50 תפילת שחרית, מניין ב'
שבת בבוקר 07:45 תפילת שחרית, מניין ג'
07:00 שיעור בדף היומי 08:00 דף יומי
07:45 שחרית של שבת 13:00 תפילת מנחה א'
08:00 הודו 15:30 תפילת מנחה ב'
לאחר התפילה לקטנים: חוג תהילים עם ג'רמי / דודי
לבנים
(מכיתה ג'): שיעור בהלכה
לבנות
:
לגברים
: שמירת הלשון - הרב שרים
לנשים: פרשת השבוע-הרבנית שרים
 19:30
 20:45
 22:00
 22:30
 23:00
תפילת ערבית א'
תפילת ערבית ב'
תפילת ערבית ג'
תפילת ערבית ד'
תפילת ערבית ה'
   
שיעורים קהילתיים:
שבת אחה"צ שבתות סוגיות בהלכות שבת
13:30 תהילים לילדים ימי ב' צורבא מרבנן - 20:30
13:45 מנחה גדולה ימי ה' אבות ובנים+משמר 20:00
16:05 מנחה של שבת ימי ה' מורה נבוכים 21:15
16:35 סעודה שלישית ע"י חברנו אלון לוי להצלחת משפחתו
17:32 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת
17:52 ערבית ב' של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

יום חמישי, דצמבר 16, 2010 

הודעות וזמנים לשבת פרשת ויחי

בס"ד
קהילת אברהם יגל
שבת פרשת  ויחי  -  י"א טבת תשע"א
* מחר, יום ו' , צום עשרה בטבת, 3 מניינים של מנחה עם הוצאת ספר תורה וברכת כהנים:
ב- 13:00, 14:30,  תפילת מנחה הסמוכה לקבלת שבת תוקדם ותתקיים בשעה 15:55 (הוצאת ספר תורה בשעה 16:00). 
* ברכת מזל טוב שלוחה לאיילת ולצביקה קאופמן לרגל הולדת הבן. יהי רצון שיזכו לגדלו לתורה, לחופה, ולמעשים טובים מתוך רב אושר ונחת.
זמני השבת  זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 16:18 16:38 שקיעת החמה - ערב שבת
יציאת השבת 17:19 00:00 צאת הכוכבים - ליל שבת
ערב שבת 08:18 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
13:00 מנחה גדולה 09:03 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
14:30 מנחה ב' של תענית עשרה בטבת 17:52 יציאת השבת רבינו תם
15:55 מנחה של תענית עשרה בטבת זמני תפילות בימי חול
16:25 קבלת שבת, שיר השירים 05:45 דף יומי - מסכת עבודה זרה
ערבית של שבת 06:20 תפילת שחרית, מניין א'
06:50 תפילת שחרית, מניין ב'
שבת בבוקר 07:45 תפילת שחרית, מניין ג'
07:00 שיעור בדף היומי 08:00 דף יומי
07:45 שחרית של שבת 13:00 תפילת מנחה א'
08:00 הודו 15:30 תפילת מנחה ב'
לאחר התפילה לקטנים: חוג תהילים עם ג'רמי / דודי
לבנים
(מכיתה ג'): שיעור בהלכה
לבנות
:
לגברים
: שמירת הלשון - הרב שרים
לנשים: פרשת השבוע-הרבנית שרים
 19:30
 20:45
 22:00
 22:30
 23:00
תפילת ערבית א'
תפילת ערבית ב'
תפילת ערבית ג'
תפילת ערבית ד'
תפילת ערבית ה'
   
שיעורים קהילתיים:
שבת אחה"צ שבתות סוגיות בהלכות שבת
13:30 תהילים לילדים ימי ב' צורבא מרבנן - 20:30
13:45 מנחה גדולה ימי ה' אבות ובנים+משמר 20:00
16:00 מנחה של שבת ימי ה' מורה נבוכים 21:15
16:30 סעודה שלישית ע"י חברנו דוד כהן להצלחת משפחתו
17:29 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת
17:49 ערבית ב' של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

יום חמישי, דצמבר 09, 2010 

הודעות וזמנים לשבת ויגש

בס"ד
קהילת אברהם יגל
שבת פרשת  ויגש  -  ד' טבת תשע"א
* יישר כח למארגנים של מסיבת חנוכה, ובמיוחד לאיילת נתנאל, אלון משאלי ואבנר בן חנוך, תודה לדני ליברטי על ההרצאה המרתקת, נשמח לשמוע רעיונות על מרצים פוטנציאלים נוספים מתוך הקהילה. המסיבה היתה שמחה מוצלחת וטעימה ואנו מחכים כבר לאירוע הבא - נשמח למתנדבים ויוזמות.
* מזל טוב לנריה כהן לרגל הגעתו למצוות. יהי רצון שיזכה לתורה לחופה ולמעשים טובים. ההורים עזרא ושרית כהן מזמינים את כל הקהל לקידושא רבה שיתקיים אי"ה לאחר תפילת מוסף בבית העם, לרגל האירוע. 
* מזל טוב לירין כהן בן אבי ומזל לרגל הגעתו למצוות.
יהי רצון שיזכה לתורה לחופה ולמעשים טובים.
זמני השבת  זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 16:16 16:36 שקיעת החמה - ערב שבת
יציאת השבת 17:17 16:56 צאת הכוכבים - ליל שבת
08:14 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
ערב שבת 08:59 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
13:00 מנחה גדולה 17:50 יציאת השבת רבינו תם
זמני תפילות בימי חול
16:11 מנחה, קבלת שבת, שיר השירים 05:45 דף יומי - מסכת עבודה זרה
ערבית של שבת 06:20 תפילת שחרית, מניין א'
06:50 תפילת שחרית, מניין ב'
שבת בבוקר 07:45 תפילת שחרית, מניין ג'
07:00 שיעור בדף היומי 08:00 דף יומי
07:45 שחרית של שבת 13:00 תפילת מנחה א'
08:00 הודו 15:30 תפילת מנחה ב'
לאחר התפילה לקטנים: חוג תהילים עם ג'רמי / דודי
לבנים
(מכיתה ג'): שיעור בהלכה
לבנות
:
לגברים
: שמירת הלשון - הרב שרים
לנשים: פרשת השבוע-הרבנית שרים
 19:30
 20:45
 22:00
 22:30
 23:00
תפילת ערבית א'
תפילת ערבית ב'
תפילת ערבית ג'
תפילת ערבית ד'
תפילת ערבית ה'
   
שיעורים קהילתיים:
שבת אחה"צ שבתות סוגיות בהלכות שבת
13:30 תהילים לילדים ימי ב' צורבא מרבנן - 20:30
13:45 מנחה גדולה ימי ה' אבות ובנים+משמר 20:00
16:00 מנחה של שבת ימי ה' מורה נבוכים 21:15
16:30 סעודה שלישית ע"י חברנו שלמה לבייב לעילוי נשמת אמו
17:27 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת
17:47 ערבית ב' של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho