« חזרה לדף הבית | חדש בבית המדרש הקהילתי » | הודעות וזמנים לשבת פרשת נח » | התפללו לרפואת הרב מרדכי אליהו - מרדכי צמח בן מזל ט... » | הודעות וזמנים לשבת בראשית » | טיול קהילתי בחוה"מ סוכות » | Fwd: הגיגי הלכה חג הסוכות והודעה בדבר שיעורי בוקר ... » | ליל הושענא רבא בבית המדרש הקהילתי » | הודעות וזמנים לחג הסוכות » | זמנים לשבת האזינו » | סיום מסכת גיטין - בבית מתתיהו - בסעודה שלישית » 

יום ראשון, נובמבר 02, 2008 

Fwd: שמירת הלשון - לרפואת דב בן מנוחה---------- Forwarded message ----------
From: ועד שירה חדשה <vaad@geva4u.com>
Date: 02/11/2008 16:01
Subject: לרפואת דב בן מנוחה
To:

בהמשך לדברי הרב על המשך הלימוד של תורת החפץ חיים לרפואת דב בן מנוחה איזנבך.

 

 

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho