« חזרה לדף הבית | מזל טוב למשפחת מלכא » | זמנים לשבת פרשת דברים - שבת חזון - וזמנים לתשעה בא... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת מסעי » | הודעות וזמנים לשבת פרשת מטות » | שיעור דף יומי חדש בשעה 07:40-08:15 באברהם יגל - לה... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת פינחס » | עדכון זמני תפילות בימי חול - באברהם יגל - להעביר ה... » | חדש בג"ש - תפילת ערבית נוספת בשעה 23:00 ב"אברהם יג... » | הודעות וזמנים לשבת פרשת בלק » | שיעור חדש בדף יומי בשעה 20:30 בביהכ"נ בית מתתיהו » 

יום חמישי, אוגוסט 14, 2008 

השיעור ב"מורה נבוכים" בשתי השבתות הקרובות - לא יתקיים

שלום לכולם,
 
הרב יוסי שרים לא יהיה בג"ש בשתי השבתות הקרובות, לפיכך השיעור ב"מורה נבוכים" לא יתקיים בשתי השבתות הקרובות (ואתחנן, עקב).
 
בברכת שבת שלום,
ועד קהילת אברהם יגל

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho