יום חמישי, אוגוסט 28, 2008 

שרים לנשמהשלום לכולם,
ראו המודעה להלן.
 ביום ה' הקרוב בשעה 21:00 באודיטוריום וואהל - טיש מיוחד לקראת הימים הנוראים, הופעת אריה ברונר ותזמורתו - חשוב!!! - הרוחים יתרמו לעמותת אילני חסד.

 

הודעות וזמנים לשבת פרשת ראה + טבלת תפילות (כולל ערבית חדשים) וסליחות לחודש אלול

בס"ד
קהילת אברהם יגל
הודעות לשבת פרשת  ראה  -  כ"ט אב תשס"ח
* הריינו שמחים לבשר כי החל מר"ח אלול יתקימו אי"ה 3 מניני ערבית נוספים.  בשעות 22:15, 22:45, 23:15 כך שבין השעות 22:15-23:15 תתקיים תפילת ערבית מידי רבע שעה.
* החל מאור ליום ג', ב' אלול, יתקיימו 3 מניני סליחות: בשעות 00:30, 05:40 (דף יומי ב- 5:10, שחרית ב- 06:20), וב- 06:20 (שחרית ב' ב-07:00 דך יומי ב- 07:45).
יום הולדת שמח:
יום הולדת שמח לחן סופר וללאה גברא
זמני השבת: זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 18:48 19:08 שקיעת החמה - ערש"ק
יציאת השבת 19:43 08:39 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
09:27 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
ערב שבת 20:20 יציאת שבת רבינו תם
13:15 מנחה גדולה זמני תפילות בימי חול
18:23 שיר השירים 00:30 סליחות חצות
18:38 מנחה, קבלת שבת. 05:10 דף יומי
ערבית של שבת 05:40 סליחות בוקר א'
06:20 תפילת שחרית, מניין א'
שבת בבוקר 06:20 סליחות בוקר ב'
07:00 שיעור בדף היומי 07:00 תפילת שחרית, מניין ב'
07:45 שחרית של שבת 07:40 דף יומי - הרב שרים
08:00 הודו 07:45 תפילת שחרית, מנין ג'
לאחר התפילה תהילים לילדים ושיעורים 08:15 תפילת שחרית- מנין ד'
15:30 תפילת מנחה א'
שבת אחה"צ 18:53 מנחה ב' (15 ד' לפני שק')
17:00 פרקי אבות לילדים עם ג'רמי חלימי 19:28 ערבית א' (בצאת הכוכבים)
17:30 שיעור ב"מורה נבוכים", עם הרב שרים 20:45 תפילת ערבית ב'
18:30 מנחה של שבת 22:15 תפילת ערבית ג'
19:00 סעודה שלישית עם דרשת הרב שרים 22:30 תפילת ערבית ד'
19:43 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת 22:45 תפילת ערבית ה'
20:03 ערבית ב' של מוצאי שבת 23:00 תפילת ערבית ו'
23:15 תפילת ערבית ז'
בברכת שבת שלום  - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

יום חמישי, אוגוסט 21, 2008 

זמנים לשבת פרשת עקב

 
בס"ד
קהילת אברהם יגל
שבת פרשת  עקב  -  כ"ב אב תשס"ח
יום הולדת שמח:
יום הולדת שמח לדבורה כלימי
זמני השבת: זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 18:57 19:17 שקיעת החמה - ערש"ק
יציאת השבת 19:51 08:37 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
09:26 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
ערב שבת 20:28 יציאת שבת רבינו תם
13:15 מנחה גדולה זמני תפילות בימי חול
18:32 שיר השירים 05:45 דף יומי
18:47 מנחה, קבלת שבת. 06:20 תפילת שחרית, מניין א'
ערבית של שבת 07:00 תפילת שחרית, מניין ב'
07:40 דף יומי - הרב שרים
שבת בבוקר 07:45 תפילת שחרית, מנין ג'
07:00 שיעור בדף היומי 08:15 תפילת שחרית- מנין לנוער
07:45 שחרית של שבת 15:30 תפילת מנחה א'
08:00 הודו 19:02 מנחה ב' (15 ד' לפני שק')
לאחר התפילה תהילים לילדים ושיעורים 19:37 ערבית א' (בצאת הכוכבים)
20:45 תפילת ערבית ב'
שבת אחה"צ 22:30 תפילת ערבית ג'
18:10 פרקי אבות לילדים עם ג'רמי חלימי 23:00 תפילת ערבית ד'
18:40 מנחה של שבת
19:10 סעודה שלישית עם שי שגב
19:51 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת
20:11 ערבית ב' של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום  - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

יום חמישי, אוגוסט 14, 2008 

הודעות וזמנים לשבת פרשת ואתחנן - ט"ו באב

בס"ד
קהילת אברהם יגל
הודעות לשבת פרשת  ואתחנן - שבת נחמו - ט"ו באב  -  ט"ו אב תשס"ח
* מזל טוב לדיקלה ויהודה מלכא להולדת הבת.
יהי רצון שיזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים
יום הולדת שמח:
יום הולדת שמח להילה רבקה סופר ולדניאל כאפי
זמני השבת: זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 19:04 19:24 שקיעת החמה - ערש"ק
יציאת השבת 19:59 08:34 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
09:24 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
ערב שבת 20:36 יציאת שבת רבינו תם
13:15 מנחה גדולה זמני תפילות בימי חול
18:39 שיר השירים 05:45 דף יומי
18:54 מנחה, קבלת שבת. 06:20 תפילת שחרית, מניין א'
ערבית של שבת 07:00 תפילת שחרית, מניין ב'
07:40 דף יומי - הרב שרים
שבת בבוקר 07:45 תפילת שחרית, מנין ג'
07:00 שיעור בדף היומי 08:15 תפילת שחרית- מנין לנוער
07:45 שחרית של שבת 15:30 תפילת מנחה א'
08:00 הודו 19:09 מנחה ב' (15 ד' לפני שק')
לאחר התפילה תהילים לילדים ושיעורים 19:44 ערבית א' (בצאת הכוכבים)
20:45 תפילת ערבית ב'
שבת אחה"צ 22:30 תפילת ערבית ג'
18:15 פרקי אבות לילדים עם ג'רמי חלימי 23:00 תפילת ערבית ד'
18:45 מנחה של שבת
19:15 סעודה שלישית
19:59 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת
20:19 ערבית ב' של מוצאי שבת
בברכת שבת שלום  - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

 

השיעור ב"מורה נבוכים" בשתי השבתות הקרובות - לא יתקיים

שלום לכולם,
 
הרב יוסי שרים לא יהיה בג"ש בשתי השבתות הקרובות, לפיכך השיעור ב"מורה נבוכים" לא יתקיים בשתי השבתות הקרובות (ואתחנן, עקב).
 
בברכת שבת שלום,
ועד קהילת אברהם יגל

יום שלישי, אוגוסט 12, 2008 

מזל טוב למשפחת מלכא

בס"ד 
מזל טוב ליהודה מלכא ולרעייתו
לרגל הולדת בתם
  
וכן מזל טוב לסבא והסבתא יוסי ודבורה מלכא
ולכל בני משפחתם
 
יהי רצון שיזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים
 
מכל קהילת אברהם יגל

יום חמישי, אוגוסט 07, 2008 

זמנים לשבת פרשת דברים - שבת חזון - וזמנים לתשעה באב

בס"ד
קהילת אברהם יגל
הודעות לשבת פרשת  דברים - שבת חזון  -  ח' אב תשס"ח
יום הולדת שמח:
יום הולדת שמח יהודה בן יוני לוי ולדביר סדן.
זמני השבת: זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 19:11 19:31 שקיעת החמה - ערש"ק
יציאת השבת 20:06 08:31 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
09:22 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
ערב שבת 20:43 יציאת שבת רבינו תם
13:15 מנחה גדולה זמני תפילות בימי חול
18:46 שיר השירים 05:45 דף יומי
19:01 מנחה, קבלת שבת. 06:20 תפילת שחרית, מניין א'
ערבית של שבת 07:00 תפילת שחרית, מניין ב'
07:40 דף יומי - הרב שרים
שבת בבוקר 07:45 תפילת שחרית, מנין ג'
07:00 שיעור בדף היומי 08:15 תפילת שחרית- מנין לנוער
07:45 שחרית של שבת 15:30 תפילת מנחה א'
08:00 הודו 19:15 מנחה ב'
לאחר התפילה תהילים לילדים ושיעורים 19:51 ערבית א' (בצאת הכוכבים)
20:45 תפילת ערבית ב'
שבת אחה"צ 22:30 תפילת ערבית ג'
16:30 פרקי אבות לילדים עם ג'רמי חלימי 23:00 תפילת ערבית ד'
16:45 שיעור ב"מורה נבוכים", עם הרב שרים
17:30 מנחה של שבת ללוח שיעורים ותפילות עדכני באתר:

18:00 -19:15

סעודה שלישית עם הרב שרים ואברכי
ביהמ"ד הקהילתי היוצאים והנשארים
http://avraham.yagel.googlepages.com/sivan5768.pdf
19:30 תחילת הצום (שקיעה)
20:06 זמן צאת שבת  (תשעה באב - החלפת נעליים)
20:30 תפילת ערבית של תשעה באב
07:30 שחרית של ט' באב (עם תפילין - כמנהג א"י)
18:50 תפילת מנחה של תענית ט' באב
19:50 ערבית וסוף הצום
כיבוד קל וברכת הלבנה
בברכת שבת שלום  - ועד קהילת אברהם יגל
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com אתר: http://yagel.blogspot.com

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho