« חזרה לדף הבית | הזמנה לחנוכת בית המדרש הקהילתי » | שואלים ודורשים בהלכות הפסח - בכל שבת בשעה 17:20 » | זמנים והודעות לשבת פרשת שמיני - שבת פרה » | זמנים והודעות לשבת פרשת צו ולפורים » | משלוח מנות קהילתי תשס"ח - אברהם יגל » | קריאת המגילה ואירועי פורים » | שיעור לנשים - הודעה חשובה » | מתנות לאביונים - "אילני חסד" » | זמנים והודעות לשבת זכור - פרשת ויקרא » | ערב לימוד לע"נ תלמידי ישיבת מרכז הרב שנרצחו - מחר ... » 

יום חמישי, אפריל 03, 2008 

הודעות וזמנים לשבת פרשת תזריע

בס"ד
קהילת אברהם יגל
הודעות לשבת פרשת  תזריע - שבת החודש  -  כ"ט  אדר ב תשס"ח
*ביום א', בשעה 20:00 תתקיים בביהכ"נ חנוכת ביהמ"ד הקהילתי וערב הוקרה לידידי בית המדרש במעמד רבני העיר, ראשי ישיבות ואישי ציבור. ראו מודעה.
* "שואלין ודורשין בהלכות הפסח, קודם הפסח שלושים יום". גם השבת ובשבת הבאה, כשעה לפני מנחה של שבת, יתן הרב שרים שיעור בהלכות פסח.
* עם המעבר לשעון קיץ, נקרא שיר השירים לפני זמן קבלת שבת (ולא כפי שהודיעו בשבת שעברה). ערבית של מוצ"ש בזמן יציאת שבת.
מנחה גדולה בימי שישי בשעה 13:15
* במוצ"ש פרשת תזריע, בשעה 21:00 תתקיים אסיפת חברים בביהכ"נ. ישנם נושאים רבים. נא להגיע בזמן. במקרה של נוכחות מועטה, האספה תחל לכל המאוחר, בכל פורום, בשעה 21:30 ותסתיים ב- 23:00. החברים נקראים לבוא ולהשתתף.
זמני השבת: זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 18:42 19:02 שקיעת החמה - ערש"ק
יציאת השבת 19:39 08:48 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
09:34 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
ערב שבת 20:16 יציאת שבת רבינו תם
13:15 מנחה גדולה זמני תפילות בימי חול
18:30 שיר השירים 05:45 דף יומי
18:42 מנחה, קבלת שבת. 06:20 תפילת שחרית
ערבית של שבת 07:45 תפילת שחרית- מנין ב'
15:30 תפילת מנחה
שבת בבוקר 20:45 תפילת ערבית
07:00 שיעור בדף היומי 22:30 ערבית - מניין מאוחר
07:45 שחרית של שבת שיעורים קבועים בימי חול
08:00 הודו 05:45 מידי יום - דף יומי
לאחר התפילה תהילים לילדים/משניות לבנים/ חוג לבנות/ פרק במשנה עם דני ליברטי 20:15 מידי יום - פרק במשנה
19:45 ימים א' וד'-שיעור גמרא ע"י הרב אשכולי
שבת אחה"צ 21:00 יום א'-משנה-מס' שבת
17:20 שיעור בהלכות פסח ע"י הרב שרים 21:00 יום ב' אחת לשבועיים-שיעור לנשים ע"י הרבנית. השיעור הקרוב 14/4/08
18:25 מנחה של שבת 21:00 יום ג' -עין איה-ע"י הרב
18:55 סעודה שלישית עם דרשת הרב שרים 20:00 יום ד'- עיון בבא קמא
הרב שטרנברג
19:39 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת 19:00 יום ה' - לבוגרי צבא
07:05 יום ו' -פרשת השבוע
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho