יום חמישי, מרץ 27, 2008 

שואלים ודורשים בהלכות הפסח - בכל שבת בשעה 17:20

בית הכנסת אברהם יגל   בית המדרש הקהילתי

גבעת שמואל

שואלים ודורשים בהלכות הפסח

במהלך השבתות הקרובות יתקיים שיעור (כשעה)

לעיון בהלכות הפסח

(נושאי השיעורים יפורטו בהמשך)

בכל שבת בשעה 17:20

עם הרב יוסי שרים

לאחר השיעור תפילת מנחה

סעודה שלישית עם דרשה מפי הרב

תפילת ערבית בצאת השבת

 

לידיעת הציבור

בעקבות המעבר לשעון קיץ

תפילת מנחה גדולה ביום שישי

תתקיים מידי שבוע בשעה 13:15

 

זמנים והודעות לשבת פרשת שמיני - שבת פרה

קהילת אברהם יגל
להלן הזמנים לשבת פרשת  שמיני - שבת פרה  -  כ"ב  אדר ב תשס"ח
זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 18:38 18:58 שקיעת החמה - ערש"ק
יציאת השבת 19:35 08:54 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
09:39 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
ערב שבת 20:12 יציאת שבת רבינו תם
13:15 מנחה גדולה זמני תפילות בימי חול
18:25 שיר השירים 05:45 דף יומי
18:38 מנחה, קבלת שבת. 06:20 תפילת שחרית
ערבית של שבת 07:45 תפילת שחרית- מנין ב'
15:30 תפילת מנחה
שבת בבוקר 20:45 תפילת ערבית
07:00 שיעור בדף היומי 22:30 ערבית - מניין מאוחר
07:45 שחרית של שבת שיעורים קבועים בימי חול
08:00 הודו 05:45 מידי יום - דף יומי
לאחר התפילה תהילים לילדים/משניות לבנים/ חוג לבנות/ פרק במשנה עם דני ליברטי 20:15 מידי יום - פרק במשנה
19:45 ימים א' וד'-שיעור גמרא ע"י הרב אשכולי
שבת אחה"צ 21:00 יום א'-משנה-מס' שבת
17:20 שיעור בהלכות פסח ע"י הרב שרים 21:00 יום ב' אחת לשבועיים-שיעור לנשים ע"י הרבנית. השיעור הקרוב 31/3/08
18:20 מנחה של שבת 21:00 יום ג' -עין איה-ע"י הרב
18:50 סעודה שלישית עם דרשת הרב שרים 20:00 יום ד'- עיון בבא קמא
הרב שטרנברג
19:35 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת 19:00 יום ה' - לבוגרי צבא
07:05 יום ו' -פרשת השבוע
פינת ההודעות:
* עם המעבר לשעון קיץ, נקרא שיר השירים לפני זמן קבלת שבת. ערבית של מוצ"ש בזמן יציאת שבת.  מנחה גדולה בימי שישי בשעה 13:15
* שיעור חדש!!! "שואלין ודורשין בהלכות הפסח, קודם הפסח שלושים יום". ב-3 השבתות הקרובות, שעה לפני מנחה של שבת, יתן הרב שרים שיעור בהלכות פסח.
* שיעור חדש!!! ביום א', בשעה 21:00, יתקיים בביהכ"נ שיעור משניות ע"י חברים עם פרוש הברטנורא ועיקר תויו"ט. מתחילים מסכת שבת. הקהל מוזמן.
* השיעור לנשים יתקיים בבית משפחת גברא ביום ב' הקרוב 31 במרץ, בנושא: לקראת פסח.
* במוצ"ש פרשת תזריע, בשעה 21:00 תתקיים אסיפת חברים בביהכ"נ. מי שמעונין להעלות נושאים לדיון מוזמן לפנות לחברי הועד עד מוצאי שבת  שמיני.
בברכת שבת שלום ופורים שמח
         ועד קהילת אברהם יגל
יום הולדת שמח:
מזל טוב לאוראל סופר לרגל יום הולדתה.

יום חמישי, מרץ 20, 2008 

זמנים והודעות לשבת פרשת צו ולפורים

בס"ד
קהילת אברהם יגל
להלן הזמנים לשבת פרשת  צו - שושן פורים  -  ט"ו  אדר ב תשס"ח
זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 17:33 17:53 שקיעת החמה - ערש"ק
יציאת השבת 18:30 08:00 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
08:45 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
ערב שבת 19:07 יציאת שבת רבינו תם
12:30 מנחה גדולה זמני תפילות בימי חול
17:33 מנחה, קבלת שבת, שיר השירים 05:45 דף יומי
ערבית של שבת 06:20 תפילת שחרית
07:45 תפילת שחרית- מנין ב'
שבת בבוקר 15:30 תפילת מנחה
07:00 שיעור בדף היומי 20:45 תפילת ערבית
07:45 שחרית של שבת 22:30 ערבית - מניין מאוחר
08:00 הודו שיעורים קבועים בימי חול
לאחר התפילה תהילים לילדים/משניות לבנים/ חוג לבנות/ פרק במשנה עם דני ליברטי 05:45 מידי יום - דף יומי
  20:15 מידי יום - פרק במשנה
שבת אחה"צ 19:45 ימים א' וד'-שיעור גמרא ע"י הרב אשכולי
13:15 שיעור משנה ברורה עם הרב אשכולי 21:00 יום ב' אחת לשבועיים-שיעור לנשים ע"י הרבנית. השיעור הקרוב 31/3/08
17:15 מנחה של שבת 21:00 יום ג' -עין איה-ע"י הרב
17:45 סעודה שלישית עם סיום מסכת נדרים ודרשה של הרב 20:00 יום ד'- עיון בבא קמא
הרב שטרנברג
18:40 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת 19:00 יום ה' - לבוגרי צבא
07:05 יום ו' -פרשת השבוע
פינת ההודעות:
* קריאת מגילה בליל פורים: בשעה 18:05. (שימו לב - סיום הצום רק בשעה 18:22). קריאה נוספת לנשים בשעה 19:15 - ובמקביל הופעת ליצן קוסם.
ביום פורים: קריאת מגילה בשני מניינים. המניין הראשון מתחיל ב- 6:20, השני מתחיל ב- 7:45.
* משלוח מנות קהילתי - לחלוקה ביום פורים, יום שישי. רשימת המשפחות הנותנות והמקבלות מופיעה בנפרד
* מסיבת הפורים המרכזית של ג"ש תתקיים בע"ה בבית המדרש הקהילתי בליל פורים, היום, יום חמישי ב- 21:00 עם אהרן רזאל. נשמח לראותכם.
* לומדי הדף היומי שמחים להזמין את כל הקהל לסיום מסכת נדרים שיערך בשבת בסעודה שלישית.
* ביום א', בשעה 21:00, יתקיים בביהכ"נ סיום סדר זרעים ומסכת ביכורים ע"י חברים שלמדו משניות עם פרוש הברטנורא ועיקר תויו"ט. הקהל מוזמן להשתתף.
בברכת שבת שלום ופורים שמח
         ועד קהילת אברהם יגל
יום הולדת שמח:
מזל טוב למתן פז, יצחק גברא, ניצן בן חנוך וידידיה חלימי לרגל יום הולדתם

יום רביעי, מרץ 19, 2008 

משלוח מנות קהילתי תשס"ח - אברהם יגל

שלום לכולם
להלן שמות שולחי המנות של משלוח המנות הקהילתי ושמות מקבלי המנות וכן פרטי המשפחה המקבלת.
קופסא עם המשלוחים ושמות המשפחות שהצטרפו למשלוח הקהילתי - תונח במטבח בית הכנסת בערב פורים (נא לקחת רק את משלוח המנות עם השם שלכם!!!)בכל מקרה של טעות, תקלה או בעייה נא לפנות לאלון 052-5656569לא ניתן לצרף בקשות נוספות - המשלוח סגורהעברת המשלוחים למשפחות תתבצע ביום החג (יום שישי) לפי הרשימה של הנותנים והמקבלים - להשתדל להעביר המשלוחים עד השעה 10:00

מס' שם ושם משפחה נותנת שם ושם משפחה
מקבלת
כתובת
משפחה מקבלת
טלפון בבית
משפחה מקבלת
נייד בעל
משפחה מקבלת
נייד אישה
משפחה מקבלת
1 אלפי אורן וריקי קטן עופר ועינת עוזיאל 39 532-5495 3961254- 052 6680440 -052
2 בן דוד נתי ואפרת לוי יונתן (יוני) ושלי ביאליק 4/8 532-8376 057-6948409 054-4542433
3 בן חנוך אבנר ורחל ליברטי דני 532-6597 7749321- 050
4 בן נעים דודי ורוני כהן עזרא ושרית זינגר 2 532-2515 2576076- 052 8359595 - 052
5 בניסטי נתן בן נעים דודי ורוני דוד אלעזר 4 532-1755 2008393 -050 2008390 -050
6 גברא יוסי ואיילת בניסטי נתן דוד אלעזר 2 532-0299 2308047- 052
7 גוזלן דוד ולסלי זילכה אלי וליאורה הרימון10 532-4359 6292193- 050 9324359- 050
8 דרמון סיריל וליאת גוזלן דוד ולסלי הרימון 8 532-8181 4684240- 054 4684250- 054
9 זילכה אלי וליאורה יצחק לאה ויצחק התמר 5/9 532-1767 050-3486677 050-3426677
10 חלימי ג'רמי וג'ניפר משעלי אלון ושוני בן גוריון 17 532-7041 5656569- 052
11 יצחק לאה ויצחק לוי מאיר הרימון 8 532-6004 054-6570880
12 כהן אבי ומזל בן חנוך אבנר ורחל הנשיא 41 532-3202 5500373- 054 9222181- 054
13 כהן אורן ומרים כהן אבי ומזל התמר 2 532-2420 5381009- 050 2558987- 052
14 כהן עזרא ושרית דרמון סיריל וליאת ביאליק 3 532-2442 5550739- 054
15 כהנים אבי ויעל בן דוד נתי ואפרת בן גוריון 19 077-5328939 7822003- 054 054-7822004
16 לוי יונתן (יוני) ושלי כהנים אבי ויעל רמב"ם 11 ב' 532-0923 052-8902835 052-3624508
17 לוי מאיר חלימי ג'רמי וג'ניפר הנשיא 47 532-6125 8549939- 052
18 ליברטי דני שוורץ חיים ונילי הרימון 10 532-7150 4960860- 054
19 משעלי אלון ושוני סדן
דוד אלעזר3 532-8762 054-7740526 052-2410146
20 נח משה ואורית נתנאל אבי ואיילת הנשיא 41 532-0226 4000370- 052 052-6960777
21 נתנאל אבי ואיילת נח משה ואורית דוד אלעזר 9 532-4507 6338170- 054
22 סדן
גברא יוסי ואיילת ביאליק 5 532-0932 4721481- 054 5984004 -054
23 פז עמית וטלי כהן אורן ומרים התמר 2 532-0724 5355484- 054
24 קטן עופר ועינת פז עמית וטלי הרימון 6 532-2098 5550352- 050 6481930- 050
25 שוורץ חיים ונלי אלפי אורן וריקי גוש עציון 2 532-5366 050-7492259 050-8576097

בברכת פורים שמח
ועדת תרבות - אברהם יגל

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho