יום ראשון, דצמבר 30, 2007 

מבצע "אל תיסע לבני-ברק" - (מנין ערבית בשעה 22:30 באברהם יגל)

שלום לכולם,
 
כפי שהודענו בשבת, החל משבוע הבא, יום א' כח טבת 7/1/08, נתחיל לקיים מניין מאוחר לתפילת ערבית בשעה 22:30 בביהכ"נ אברהם יגל.
לשם הצלחת המבצע, נדרשת התגייסות ראשונית של חברי הקהילה, עד שהמניין יתפוס.
אנו פונים אל כל מי שיכול שיתחייב בבקשה על יום או מס' ימים בשבוע ויודיע על כך לחזי פינקלברג במייל: malasnot@zahav.net.il
או בטלפון - 052-3733335.
כמו כן, מי שיכול מתבקש להפיץ את הידיעה אודות המנין החדש
 
בברכה
ועד קהילת אברהם יגל

 

מבצע "אל תיסע לבני-ברק" - (מנין ערבית בשעה 22:30 בג"ש)

שלום לכולם,
 
כפי שהודענו בשבת, החל משבוע הבא, יום א' כח טבת 7/1/08, נתחיל לקיים מניין מאוחר לתפילת ערבית בשעה 22:30 בביהכ"נ אברהם יגל.
לשם הצלחת המבצע, נדרשת התגייסות ראשונית של חברי הקהילה, עד שהמניין יתפוס.
אנו פונים אל כל מי שיכול שיתחייב בבקשה על יום או מס' ימים בשבוע ויודיע על כך לחזי פינקלברג במייל: malasnot@zahav.net.il
או בטלפון - 052-3733335.
כמו כן, מי שיכול מתבקש להפיץ את הידיעה אודות המנין החדש
 
בברכה
ועד קהילת אברהם יגל

יום חמישי, דצמבר 27, 2007 

זמנים והודעות לשבת פרשת שמות

בס"דקהילת אברהם יגל
להלן הזמנים לשבת פרשת שמות - כ' טבת תשס"חזמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 16:24 16:44 שקיעת החמה - ערש"ק
יציאת השבת 17:21 08:21 סוף זמן ק.שמע (מג"א)


09:09 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)


17:58 יציאת שבת רבינו תם

ערב שבת


16:24 מנחה, קבלת שבת, שיר השירים וערביתזמני תפילות בימי חול

שבת בבוקר 05:45 דף יומי
07:00 שיעור בדף היומי 06:20 תפילת שחרית
07:45 שחרית של שבת 15:30 תפילת מנחה
08:00 הודו 20:45 תפילת ערבית
לאחר התפילה תהילים לילדים/משניות לבנים/ חוג לבנות/ פרק במשנה עם דני ליברטי
שיעורים קבועים בימי חול

שבת אחה"צ 05:45 מידי יום - דף יומי
13:15 שיעור משנה ברורה עם הרב אשכולי 19:45 ימים א' וד'-שיעור גמרא ע"י הרב אשכולי


20:15 מידי יום - פרק במשנה
16:05 מנחה של שבת 21:00 יום ג' -עין איה-ע"י הרב
16:35 סעודה שלישית עם דרשה של הרב 20:00 יום ד'- עיון בבא קמא
הרב שטרנברג

17:35 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת 21:00 יום ב' אחת לשבועיים-שיעור לנשים ע"י הרבנית. השיעור הקרוב ב- 31/12/07
18:30 יום ה'-עין אי"ה-הרב מאיר כהן -אחת לשבועיים


19:00 יום ה' - לבוגרי צבא


07:05 יום ו' -פרשת השבוע
פינת ההודעות:


* בישיבת מועצת העיר השבוע, הוחלט לאשר הקצאת קרקע לקהילת אברהם יגל למטרת הקמת בית כנסת. תודה לכל הפועלים בנושא.


* נא בידקו ברשימת תורנות סעודה שלישית, לאיזו שבת שובצתם. כמובן שניתן להחליף שבתות בין החברים לבין עצמם למי שלא מתאים, או לצרף אחרים (נא להודיע לדודי בן נעים כאשר מסכמים על שינויים).בברכת שבת שלום


ועד קהילת אברהם יגל


http://yagel.blogspot.com


avraham.yagel@gmail.com


יום הולדת שמח:
מזל טוב לרם ולנועם מלמד לרגל יום הולדתם
וכן מזל טוב לתאומות יהודית ובת עמי פינקלברג לרגל יום הולדתן

יום חמישי, דצמבר 20, 2007 

זמנים והודעות לשבת פרשת ויחי

בס"ד
קהילת אברהם יגל
להלן הזמנים לשבת פרשת  ויחי
זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 16:20 16:40 שקיעת החמה - ערש"ק
יציאת השבת 17:17 08:17 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
09:05 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
17:54 יציאת שבת רבינו תם
ערב שבת
16:20 מנחה, קבלת שבת, שיר השירים וערבית
זמני תפילות בימי חול
שבת בבוקר 05:45 דף יומי
07:00 שיעור בדף היומי 06:20 תפילת שחרית
07:45 שחרית של שבת 15:30 תפילת מנחה
08:00 הודו 20:45 תפילת ערבית
לאחר התפילה תהילים לילדים/משניות לבנים/ חוג לבנות/ פרק במשנה עם דני ליברטי
שיעורים קבועים בימי חול
שבת אחה"צ 05:45 מידי יום - דף יומי
13:15 שיעור משנה ברורה עם הרב אשכולי 19:45 ימים א' וד'-שיעור גמרא ע"י הרב אשכולי
20:15 מידי יום - פרק במשנה
16:05 מנחה של שבת 21:00 יום ג' -עין איה-ע"י הרב
16:35 סעודה שלישית עם סיום מסכת כתובות ודרשה של הרב 20:00 יום ד'- עיון בבא קמא
הרב שטרנברג
17:30 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת 21:00 יום ב' אחת לשבועיים-שיעור לנשים ע"י הרבנית. השיעור הקרוב ב- 31/12/07
 
 
18:30 יום ה'-עין אי"ה-הרב מאיר כהן -אחת לשבועיים
19:00 יום ה' - לבוגרי צבא
פינת ההודעות: 07:05 יום ו' -פרשת השבוע
* אנו שמחים להודיעכם כי בשעה טובה ומוצלחת יערך אי"ה סיום מסכת כתובות השבת-פרשת ויחי, בסעודה שלישית. כולם מוזמנים להשתתף בסיום ובסעודת המצוה.
* נא בידקו ברשימת תורנות סעודה שלישית, לאיזו שבת שובצתם. כמובן שניתן להחליף שבתות למי שלא מתאים, או לצרף אחרים (לתאם עם דודי בן נעים).
בברכת שבת שלום
ועד קהילת אברהם יגל
http://yagel.blogspot.com
avraham.yagel@gmail.com
יום הולדת שמח:
מזל טוב לבנות: שיראל וקנין וברית נתנאל לרגל יום הולדתן

יום רביעי, דצמבר 19, 2007 

תפילת מנחה של תענית - עשרה בטבת - היום יום ד' בשעה 16:15

שלום לכולם,
 
תפילת מנחה של תענית עשרה בטבת - תתקיים היום, יום ד', בבית הכנסת בשעה 16:15
(בשעה 16:00 -פתח אליהו).
 
בברכה
ועד קהילת אברהם יגל

יום חמישי, דצמבר 13, 2007 

זמנים והודעות לשבת פרשת ויגש

בס"ד
קהילת אברהם יגל
להלן הזמנים לשבת פרשת  ויגש
זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 16:17 16:37 שקיעת החמה - ערש"ק
יציאת השבת 17:14 08:13 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
09:01 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
17:51 יציאת שבת רבינו תם
ערב שבת
16:17 מנחה, קבלת שבת, שיר השירים וערבית
זמני תפילות בימי חול
שבת בבוקר 05:45 דף יומי
07:00 שיעור בדף היומי 06:20 תפילת שחרית
07:45 שחרית של שבת 15:30 תפילת מנחה
08:00 הודו 20:45 תפילת ערבית
לאחר התפילה תהילים לילדים/משניות לבנים/ חוג לבנות/ פרק במשנה עם דני ליברטי
שיעורים קבועים בימי חול
שבת אחה"צ 05:45 מידי יום - דף יומי
13:15 שיעור משנה ברורה עם הרב אשכולי 19:45 ימים א' וד'-שיעור גמרא ע"י הרב אשכולי
15:30 שיעור תיגבור בדף היומי 20:15 מידי יום - פרק במשנה
15:30 לימוד - אבות ובנים 21:00 יום ג' -עין איה-ע"י הרב
15:30 פרק יומי במשנה 20:00 יום ד'- עיון בבא קמא
16:00 מנחה של שבת 21:00 יום ב' אחת לשבועיים-שיעור לנשים ע"י הרבנית. השיעור הקרוב ב- 17/12/07
16:30 סעודה שלישית עם דרשה מפי הרב  
17:25 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת  
18:30 יום ה'-עין אי"ה
פינת ההודעות: 07:05 יום ו' -פרשת השבוע
* נבקש מהחברים שטרם עשו זאת, לשבץ את עצמם בתורנות סעודה שלישית. השבת חסר מתנדב לעריכת סעודה שלישית. מי שמוכן לקבל על עצמו - מוזמן לפנות לדודי בן נעים (050-2008393).
* מי שמחזיק ברשותו מהמפתחות השונים של בית הכנסת (ארון קודש, מחסן, מטבח, מקרר, לוח מודעות) מתבקש לדווח לדודי בן נעים
בברכת שבת שלום
ועד קהילת אברהם יגל
http://yagel.blogspot.com
avraham.yagel@gmail.com
יום הולדת שמח:
מזל טוב לבנות: עמית קטן, עדי בן נעים ויעל זילכה לרגל יום הולדתן

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho