יום חמישי, יוני 28, 2007 

זמנים והודעות לשבת פרשת בלק

בס"ד
קהילת אברהם יגל
להלן הזמנים לשבת פרשת  בלק
זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 19:31 18:22 פלג המנחה
יציאת השבת 20:33 19:51 שקיעת החמה - ערש"ק
08:13 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
ערב שבת 09:09 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
18:10 מנחה ותפילת ליל שבת מוקדמת 21:04 יציאת שבת רבינו תם
19:20 שיר השירים
19:31 מנחה, קבלת שבת וערבית
זמני תפילות בימי חול
שבת בבוקר 05:45 דף יומי
07:00 שיעור בדף היומי 06:25 תפילת שחרית
07:45 שחרית של שבת 20:45 תפילת ערבית
08:00 הודו  (קריאת שמע לפני 8:13)
לאחר התפילה תהילים לילדים/משניות לבנים/
חוג לבנות
שבת אחה"צ
12:30-13:30 שיעור משנה ברורה עם הרב אשכולי
18:00 פרק יומי במשנה שיעורים קבועים בימי חול
18:20 שיעור תיגבור בדף היומי - מס' יבמות 05:45 מידי יום - דף יומי
18:20 לימוד - אבות ובנים 20:15 מידי יום - פרק במשנה
19:05 מנחה של שבת 21:00 יום א' - עין איה-ע"י הרב
19:35 סעודה שלישית עם דרשה מפי הרב 19:45 ימים א' וד'-שיעור גמרא ע"י הרב אשכולי
20:33 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת 21:00 יום ד' אחת לשבועיים-שיעור לנשים ע"י הרבנית. השיעור הקרוב ב- 4/7/07
פינת ההודעות:
*  אנו שולחים את תנחומינו לג'ניפר חלימי על פטירת אחותה רבקה בת שרה ז"ל. ההלוויה תתקים מחר, יום שישי בשעה 10:00 בבית העלמין ירקון, באולם הגאולה. מן השמים תנוחמו.
*ביום חמישי (הבא) י"ט תמוז יתקיים בביה"כ לימוד נוסף של סוגיות בעיון עם הרב רפי שטרן. נושא הלימוד "מידה מנין ומשקל", מצ"ב מקורות להכנה.
* ההתארגנות למכירה בחנות ירקות שתעבוד עם אוצר בית דין בגב"ש מתקדמת, ו"אוצר הארץ" יחתמו עם חנות הירקות ברח' הנשיא קרוב למגרש הכדורגל,מאחר שמובטח פתיחה של חנות מגיע הבקשה מ"אוצר הארץ" להרשם מראש אצלם כשהרישום כולל תשלום של 50 ש"ח דמי רישום ו600 ש"ח שישולמו מראש ויוחזרו בקבלת 12 תלושים בערך של 50 ש"ח לתלוש, שבהם יהיה אפשר לקנות בחנות בשנת השמיטה.
הדרך הנוחה ביותר להרשם היא באתר שם יש הנחיות להירשם בכל דרך שתרצו
http://www.hashmita.co.il/index.asp?mainpage=prod_enlarge&prodtbl=020000&menuIDcounterID=0-020000-1002
ניתן להרשם בטלפון: 08-6847325  או 1-700-709-177
*מי שידוע לו על דירות להשכרה בג.שמואל של 2-3 חדרים לאברכי הכולל או של 5 חדרים בשביל הרב, מתבקש לעדכן את דודי בן נעים בטל. 050-2008393 או לשלוח מייל לכתובת שנפתחה במיוחד לענייני הכולל: kolelnik@hotmail.co.il 
* אנו מחפשים תורמים לרכישת ספרים; חומשים, מחזורים, וספרי קודש. המעוניינים לתרום נא לפנות אל דודי בן נעים 050-2008393
בברכת שבת שלום
ועד קהילת אברהם יגל
http://yagel.blogspot.com
avraham.yagel@gmail.com

 

תנחומים לג'ניפר חלימי על פטירת אחותה - עידכון

בס"ד
קהילת אברהם יגל
 
הריינו משתתפים בצערה הרב של ג'ניפר חלימי
על פטירת אחותה
רבקה בת שרה ז"ל
 
ההלויה תתקיים ביום שישי בשעה 10:00
(ולא בשעה 8:00 כפי שפורסם אתמול)
בבית העלמין ירקון - באולם הגאולה
 
יושבים שבעה בבית משפחת ג'רמי חלימי
רח' הנשיא 47
 
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד
 
 

יום רביעי, יוני 27, 2007 

תנחומים לג'ניפר כלימי על פטירת אחותה

בס"ד
קהילת אברהם יגל
 
הריינו משתתפים בצערה הרב של ג'ניפר כלימי
על פטירת אחותה
רבקה בת שרה ז"ל
 
ההלויה תתקיים ביום שישי בשעה 8:00
בבית העלמין ירקון
 
יושבים שבעה בבית משפחת ג'רמי כלימי
רח' הנשיא 47
 
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד
 
 

יום חמישי, יוני 21, 2007 

זמנים והודעות לשבת פרשת חקת

בס"ד
קהילת אברהם יגל
להלן הזמנים לשבת פרשת  חקת
זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 19:30 18:21 פלג המנחה
יציאת השבת 20:33 19:50 שקיעת החמה - ערש"ק
8:12 סוף זמן ק.שמע (מג"א)
ערב שבת 9:08 סוף זמן ק.שמע(הגר"א)
18:10 מנחה ותפילת ליל שבת מוקדמת 21:03 יציאת שבת רבינו תם
19:15 שיר השירים
19:30 מנחה, קבלת שבת וערבית
זמני תפילות בימי חול
שבת בבוקר 5:45 דף יומי
7:00 שיעור בדף היומי 6:25 תפילת שחרית
7:45 שחרית של שבת 20:45 תפילת ערבית
8:00 הודו  (קריאת שמע לפני 8:12)
לאחר התפילה תהילים לילדים/משניות לבנים/
חוג לבנות
שבת אחה"צ
12:30-13:30 שיעור משנה ברורה עם הרב אשכולי
18:00 פרק יומי במשנה שיעורים קבועים בימי חול
18:20 שיעור תיגבור בדף היומי - מס' יבמות 5:45 מידי יום - דף יומי
18:20 לימוד - אבות ובנים 20:15 מידי יום - פרק במשנה
19:05 מנחה של שבת 21:00 יום א' - עין איה-ע"י הרב
19:35 סעודה שלישית עם דרשה מפי הרב 19:45 ימים א' וד'-שיעור גמרא ע"י הרב אשכולי
20:33 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת 21:00 יום ד' אחת לשבועיים-שיעור לנשים ע"י הרבנית. השיעור הקרוב ב- 27/6/07
פינת ההודעות:
* ברכת מזל טוב שלוחה לאבי ויעל כהנים להולדת הבת.
*מי שידוע לו על דירות להשכרה בג.שמואל של 2-3 חדרים לאברכי הכולל או של 5 חדרים בשביל הרב, מתבקש לעדכן את דודי בן נעים בטל. 050-2008393 או לשלוח מייל לכתובת שנפתחה במיוחד לענייני הכולל: kolelnik@hotmail.co.il 
* ההתארגנות למכירה בחנות ירקות שתעבוד עם אוצר בית דין בגב"ש מתקדמת, ו"אוצר הארץ" יחתמו עם חנות הירקות ברח' הנשיא קרוב למגרש הכדורגל,מאחר שמובטח פתיחה של חנות מגיע הבקשה מ"אוצר הארץ" להרשם מראש אצלם כשהרישום כולל תשלום של 50 ש"ח דמי רישום ו600 ש"ח שישולמו מראש ויוחזרו בקבלת 12 תלושים בערך של 50 ש"ח לתלוש, שבהם יהיה אפשר לקנות בחנות בשנת השמיטה.
הדרך הנוחה ביותר להרשם היא באתר שם יש הנחיות להירשם בכל דרך שתרצו
http://www.hashmita.co.il/index.asp?mainpage=prod_enlarge&prodtbl=020000&menuIDcounterID=0-020000-1002
ניתן להרשם בטלפון: 08-6847325  או 1-700-709-177
* אנו מחפשים תורמים לרכישת ספרים; חומשים, מחזורים, וספרי קודש. המעוניינים לתרום נא לפנות אל דודי בן נעים 050-2008393
* הזמנים וההודעות בדף זה מתפרסמים גם באתר הקהילה: http://yagel.blogspot.com
בברכת שבת שלום
ועד קהילת אברהם יגל
http://yagel.blogspot.com
avraham.yagel@gmail.com

יום חמישי, יוני 14, 2007 

זמנים והודעות לשבת פרשת קרח

בס"ד
קהילת אברהם יגל
להלן הזמנים לשבת פרשת  קרח
זמנים נוספים לשבת
הדלקת נרות 19:28 18:19 פלג המנחה
יציאת השבת 20:31 19:48 שקיעת החמה - ערש"ק
08:11 סוף זמן קריאת שמע(מג"א)
ערב שבת 09:07 סוף זמן קריאת שמע(הגר"א)
18:05 מנחה ותפילת ליל שבת מוקדמת 21:01 יציאת שבת לפי רבינו תם
19:15 שיר השירים
19:28 מנחה, קבלת שבת וערבית
זמני תפילות בימי חול
שבת בבוקר 05:45 דף יומי
07:00 שיעור בדף היומי 06:25 תפילת שחרית
07:45 שחרית של שבת 20:45 תפילת ערבית
08:00 הודו  (קריאת שמע לפני 8:11)
לאחר התפילה תהילים לילדים/משניות לבנים/
חוג לבנות
שבת אחה"צ
12:30-13:30 שיעור משנה ברורה עם הרב אשכולי
18:00 פרק יומי במשנה שיעורים קבועים בימי חול
18:15 שיעור תיגבור בדף היומי - מס' יבמות 05:45 מידי יום - דף יומי
18:15 לימוד - אבות ובנים 20:15 מידי יום - פרק במשנה
19:00 מנחה של שבת 21:00 יום א' - עין איה-ע"י הרב
19:30 סעודה שלישית עם דרשה מפי הרב 19:45 ימים א' וד'-שיעור גמרא ע"י הרב אשכולי
20:31 זמן משוער ערבית של מוצאי שבת 21:00 יום ד' אחת לשבועיים-שיעור לנשים ע"י הרבנית. השיעור הקרוב ב- 27/6/07
פינת ההודעות:
*מי שידוע לו על דירות להשכרה בג.שמואל של 2-3 חדרים לאברכי הכולל או של 5 חדרים בשביל הרב, מתבקש לעדכן את דודי בן נעים בטל. 050-2008393 או לשלוח מייל לכתובת שנפתחה במיוחד לענייני הכולל: kolelnik@hotmail.co.il 
* שיעורו של הרב אשכולי במשנה ברורה בשבת הוזז לשעה 12:30
* סעודה שלישית - בית הכנסת הגיע להסדר עם הנדיב מר דני דרוויש מאולמי סאם באור יהודה. מי שאחראי על סעודה שלישית יגיע לאולם ביום שישי בסביבות ארבע אחר הצהריים ויקח חמישה סוגי סלטים חמוצים לחמניות דגים ועוגות. חד פעמי מקבלים מבית הכנסת. הכתובת של אולמי סאם: רח' החרושת 6 אור יהודה  
* הזדמנות לסיים את הש"ס: פרק יומי במשנה בכל יום חול בשעות 20:15 - 20:45!, בשבת: בשעה 18:00. ע"י דן ליברטי 050-6216189
* אנו מחפשים תורמים לרכישת ספרים; חומשים, מחזורים, וספרי קודש. המעוניינים לתרום נא לפנות אל דודי בן נעים 050-2008393
* הזמנים וההודעות בדף זה מתפרסמים גם באתר הקהילה: http://yagel.blogspot.com
בברכת שבת שלום
ועד קהילת אברהם יגל
http://yagel.blogspot.com
avraham.yagel@gmail.com

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho