יום שבת, ספטמבר 30, 2006 

סדר התפילות ליום הכיפורים

"כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאתיכם..."


יום ראשון - ערב יום כיפור

24:25(מוצ"ש) סליחות מניין חצות והתרת נדרים
05:35 סליחות ותפילת שחרית
07:05 התרת נדרים
14:00 תפילת מנחה
17:03 הדלקת נרות והתחלת הצום
17:10 "לך אלי תשוקתי..." ותפילת ליל יום הכיפורים

יום שני - יום כיפור

07:00 תפילת שחרית
14:45 תפילת מנחה
16:30 תפילת נעילה
17:59 סיום הצום (לדעת ר"ת 18:36)

יום ראשון, ספטמבר 17, 2006 

סדר התפילות לימים נוראים

יום שישי ערב ראש השנה

סליחות - מנין חצות 00:25

05:45 סליחות ותפילת שחרית
07:15 התרת נדרים
18:15 תפילת מנחה ותפילת ליל שבת וראש השנה.


שבת - יום ראשון של ראש השנה

06:45 שיעור בדף היומי מסכת סוכה
07:15 תפילת שחרית
13:30 תפילת מנחה מוקדמת (כדי להקדים סעודה שלישית)
18:00 תשליך
18:20שיעור עיון בנושא: יציאה ידי חובה ע"י שליח ציבור - ד"ר יאיר הלוי
19:00ערבית של חג


יום ראשון - יום שני של ראש השנה

06:45 שיעור בדף היומי מסכת סוכה
07:15 תפילת שחרית (בסביבות 09:30 תקיעת שופר)
18:15 תפילת מנחה
18:30 שעור מפי הרב שרם
19:15 תפילת ערבית של צאת החג


סליחות בעשרת ימי תשובה

00:25 - מנין חצות
05:35 - סליחות
06:25 - שחרית

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho