יום שישי, אוגוסט 25, 2006 

סליחות

הננו מתכבדים להודיע על קיום סליחות

השיעור בדף היומי יוקדם ל 05:15
סליחות בשעה: 05:50
תפילת שחרית בשעה: 06:25

תפילת ערבית בכל יום בשעה 20:45

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho