יום רביעי, מאי 31, 2006 

ארועי חג השבועות


חג השבועות
19:20 – תפילת מנחה, דבר תורה ותפילת ערבית
22:30 – סדר תיקון ליל שבועות
05:10 – תפילת שחרית מניין ראשון - ותיקין (נץ החמה – 05:36)
08:30 – תפילת שחרית מניין שני
18:45 – תפילת מנחה
19:00 – שיחה בענייני דיומא מפי המרא דאתרא הרב אלעזר אלבז
19:30 – תפילת ערבית של שבת
לימוד
חלק ראשון: שיעורים

22:30 – ד"ר יאיר הלוי
נושא: שלוש איבעיות בירושלמי כלאים

23:20 – הרב רון קליינמן
נושא: עסקאות בבית הכנסת

00:10 - ד"ר שי שגב
נושא: זיכרונות לבית דוד: המאכלת
01:00 – הרב אורן שיינברג
נושא: ישראל, ציבור או פרטים

חלק שני: לימוד תיקון ליל שבועות (קריאי מועד)

משעה 02:00 עד שעה 05:10
בשבת (נשא) בבוקר נשמח לארח לדרשה אצלינו את הרב מאיר גולדוויכט, מהישיבה יוניברסיטי, ניו-יורק.
חג שבועות שמח ושבת שלום.
ועד המנין

יום ראשון, מאי 21, 2006 

מז"ט לדוד כהן הגזבר היקר על הולדת ביתו היום אחה"צ...

מז"ט לדוד כהן הגזבר היקר על הולדת ביתו היום אחה"צ...

יום ראשון, מאי 14, 2006 

תמונות בית הכנסת החדש

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho