יום חמישי, דצמבר 13, 2018 

הודעות וזמנים לשבת פרשת ויגש - ז' טבת תשע"ט

הודעות וזמנים לשבת פרשת  ויגש  -  ז' טבת תשע"ט
מזל טוב
* ברכת מזל טוב שלוחה ללאה וליואל יצחק לרגל נישואי הבת אלינור עם בחיר ליבה איציק סיטיון. יהי רצון שיזכו להקים בית נאמן בישראל
הודעות כלליות:
* קהילת "אברהם יגל" שמחה ליטול חלק בשבת המיוחדת עם הרב דוד מנחם, בארגונה של המחלקה לתרבות תורנית.
במסגרת השבת (ויגש) בליל שבת בשעה 20:00 - יתקיים עונג שבת עם הרב דוד מנחם בביהכ"נ לכו נרננה - "קרליבך".
הרב דוד מנחם יעביר בביכ"נ "נאוה תהילה" את השיעור לפני מנחה ואת דרשת סעודה שלישית.
ציבור הגברים והנשים מוזמן!
* במוצ"ש שמות, 29/12/18 תתקיים אי"ה אסיפת חברים.
הנושאים שעל הפרק: עדכונים על המאזן הכספי של שנת 2018, עדכונים על הבנייה, היערכות לקראת הכניסה למבנה הקבע, ובחירת ועד חדש. נא שריינו את הערב. להעלאת נושאים נוספים, יש לפנות לג'רמי חלימי.
הורים וילדים
* לימוד 'הורים וילדים' בכל מוצ"ש בשעה 18:30 בביהכ"נ צעירי הגבעה (רח' הנשיא פינת הזיתים). שריינו את תחילתו של כל מוצ"ש ☺. כל ההורים והילדים מוזמנים.  
זמני השבת 
16:15 הדלקת נרות
17:18 יציאת השבת
ערב שבת [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
16:15 תפילת מנחה
לפני 16:37(שקיעה) קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת
 דבר תורה - דודי בן נעים -  "למה הכתב ספר בראשית?"
ערבית של שבת
20:00 עונג שבת עם הרב דוד מנחם [באולם האירועים לכו נרננה - קרליבך]
שבת בבוקר [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
07:00 שיעור בדף היומי - מסכת חולין
07:45 שחרית של שבת (קרבנות),     ק.שמע (מג"א 8:16, הגר"א 9:04)
לפני מוסף שיעור הלכה - שימוש במדיח כלים בשבת - הרב אלי זילכה
לאחר התפילה שיעורי תורה לכלל הציבור. לנשים: ענת סימן טוב
שבת אחה"צ [בביכ"נ נאוה תהילה]
15:30 שיעור בענייני תפילה - הרב דוד מנחם
16:15 מנחה של שבת
16:30 סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה עם הרב דוד מנחם.
הסעודה ע"י שלמה לבייב לע"נ אימו צביה בת יעל וע"י עמנואל דלה טורה לע"נ אימו ורה לאורה אידה בת ליה ז"ל.
17:18 ערבית של מוצאי שבת
18:30 לימוד 'הורים וילדים' [בביכ"נ צעירי הגבעה]
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:
תפילות בימי חול: שחרית: מניין א' 6:20, מנין ב' 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן
שחרית מניין ג' 7:45  בביכ"נ 'אור אסתר' במתחם "אור בגבעה" ליד לסופר ברקת
דף יומי - מסכת חולין: שיעור בוקר: א'-ו'  5:40 בבית המדרש. שבת 7:00 בדג"ש
* בימי שבת 14:00 : לימוד קריאת מגילת אסתר, בבית משפחת כהן, רח' התאנה 37 גב"ש
* בימי שבת 17:00 : סוגיות במסכת ברכות. עם הרב אבינדב אבוקרט. ב'נאוה תהילה'
* בימי א' בשעה 20:30 :שיעור גמרא (פסחים) עם הרב יגאל בלאיש, בבית משפחת לחמי, השקד 4, קומה 4, דירה 23. להצטרפות ללומדים: 054-3300982.
* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש.
* בימי ג' בשעה 21:10 : שיעור 'צורבא מרבנן' עם הרב אבי בן דרור, בבית המדרש. (לאחר ערבית בשעה 21:00)
* בימי ד' בשעה 21:15 : לימוד ספר הכוזרי עם חזי פינקלברג, בבית משפחת איציק ואיב כהן. התאנה 37 גב"ש. להצטרפות ללומדים: 052-3733335
* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (פירוש הרמב"ן על פרשת השבוע). עם הרב אבינדב אבוקרט. הכיבוד לשיעור נתרם השבוע לרפואת מיטל בת אודליה הודיה.
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com
אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel
לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):
לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 168 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-168-000-0000-502383
לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 168 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל
לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל davidcohen10174@gmail.com להפקת הקבלה

יום חמישי, דצמבר 06, 2018 

הודעות וזמנים לשבת פרשת מקץ - ל' כסלו תשע"ט

הודעות וזמנים לשבת פרשת  מקץ  -  ל' כסלו תשע"ט
הודעות כלליות:
* בערב שבת חנוכה תתקיים תפילת מנחה גדולה בשעה 14:00 בדג"ש על מנת שיוכלו להדליק את נרות חנוכה בבית לאחר תפילת מנחה.
שיעורים:
* שיעור השבת אחה"צ בביהכ"נ נאוה תהילה בשעה 15:30  - סוגיות במסכת ברכות עם הרב אבינדב אבוקרט.  והשבת: "תפילת תשלומין". ציבור הגברים והנשים מוזמן.
הורים וילדים
* לימוד 'הורים וילדים' בכל מוצ"ש בשעה 18:30 בביהכ"נ צעירי הגבעה (רח' הנשיא פינת הזיתים). שריינו את תחילתו של כל מוצ"ש ☺. כל ההורים והילדים מוזמנים.  
זמני השבת 
16:14 הדלקת נרות
17:16 יציאת השבת
ערב שבת [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
16:14 תפילת מנחה
לפני 16:36(שקיעה) קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת
 דבר תורה - הרב אבינדב אבוקרט
ערבית של שבת
שבת בבוקר [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
07:00 שיעור בדף היומי - מסכת חולין
07:45 שחרית של שבת (קרבנות),     ק.שמע (מג"א 8:13, הגר"א 9:00)
הלל
לפני מוסף שיעור הלכה - הרב אבינדב אבוקרט
לאחר התפילה שיעורי תורה לכלל הציבור. לנשים: ענת סימן טוב
שבת אחה"צ [בביכ"נ נאוה תהילה]
15:30 סוגיות במסכת ברכות - תפילת תשלומין - הרב אבינדב אבוקרט
16:15 מנחה של שבת
16:30 סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה.
הסעודה ע"י יחיאל בלוראי להצלחת משפחתו וע"י יוסי רביבו לע"נ אימו הדסה בת חביבה ז"ל.
17:16 ערבית של מוצאי שבת
18:30 לימוד 'הורים וילדים' [בביכ"נ צעירי הגבעה]
בברכת שבת שלום, חודש טוב, וחג אורים שמח - ועד קהילת אברהם יגל
מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:
תפילות בימי חול: שחרית: מניין א' 6:20, מנין ב' 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן
שחרית מניין ג' 7:45  בביכ"נ 'אור אסתר' במתחם "אור בגבעה" ליד לסופר ברקת
דף יומי - מסכת חולין: שיעור בוקר: א'-ו'  5:00 בבית המדרש. שבת 7:00 בדג"ש
* בימי שבת 14:00 : לימוד קריאת מגילת אסתר, בבית משפחת כהן, רח' התאנה 37 גב"ש
* בימי שבת 17:00 : סוגיות במסכת ברכות. עם הרב אבינדב אבוקרט. ב'נאוה תהילה'
* בימי א' בשעה 20:30 :שיעור גמרא (פסחים) עם הרב יגאל בלאיש, בבית משפחת לחמי, השקד 4, קומה 4, דירה 23. להצטרפות ללומדים: 054-3300982.
* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש.
* בימי ג' בשעה 21:10 : שיעור 'צורבא מרבנן' עם הרב אבי בן דרור, בבית המדרש. (לאחר ערבית בשעה 21:00)
* בימי ד' בשעה 21:15 : לימוד ספר הכוזרי עם חזי פינקלברג, בבית משפחת איציק ואיב כהן. התאנה 37 גב"ש. להצטרפות ללומדים: 052-3733335
* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (פירוש הרמב"ן על פרשת השבוע). עם הרב אבינדב אבוקרט. והפעם חידוש מיוחד לחנוכה של הרמב"ן. הכיבוד לשיעור נתרם השבוע ע"י חיה ומאיר בן שמעון להצלחה ולרפואת חנה שרה בת פייגה ציפורה, להצלחת הדר לביא עדי ובארי בני חיה, ולבריאות משפחת בן שמעון
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com
אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel
לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):
לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 168 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-168-000-0000-502383
לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 168 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל
לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל davidcohen10174@gmail.com להפקת הקבלה

יום חמישי, נובמבר 29, 2018 

הודעות וזמנים לשבת פרשת וישב - כ"ג כסלו תשע"ט


הודעות וזמנים לשבת פרשת  וישב  -  כ"ג כסלו תשע"ט
הודעות כלליות:
* לומדי הדף היומי באברהם יגל מזמינים את הציבור להשתתף בסיום מסכת מנחות שיתקיים אי"ה ביום, יום חמישי, בשעה 19:45 בביה"כנ הישראלי בקרית מטלון. עם סעודת מצוה. בואו בשמחה.
* ועדת הבניה מזמינה את החברים ואת המייסדים לסיור בבנין הקבע של הקהילה, שיתקיים אי"ה מחר, יום שישי, כ"ב כסלו, 30 בנובמבר, בשעה 13:00.
נפגשים בכניסה (רח' נעמי שמר פינת עוזי חיטמן). תפילת מנחה בשעה 13:30.
* שבת 'חכמה מקדם'. השבת (וישב) שיעורי השבת יסובו סביב דמויות מחכמי ספרד ותורתם בענייני חנוכה.  כמו כן, יתקיים אי"ה עונג שבת בליל שבת 20:00 בחדר האירועים הזיתים 88, עם לימוד מפי הרב אבינדב אבוקרט בנושא "הסופגניה כדרך חינוכית, על חשיבות המנהג לאור דברי רבי מימון בן יוסף". זאת במסגרת פרוייקט מונטיפיורי השם לעצמו למטרה להנכיח ולהעצים את הקול הספרדי בקרב הציונות הדתית. בואו בשמחה
* קהילה יקרה. השבת, וישב - מברכין חודש טבת, נפגש לקידוש הקהילתי החודשי בתום תפילת מוסף. אין צורך להביא דבר, רק את עצמכם!
* חברי הקהילה מוזמנים לאירוע חנוכה למבוגרים שיתקיים אי"ה ביום רביעי (כ"ז כסלו, נר רביעי של חנוכה) בשעה 20:00 באולם ביהכ"נ שבת אחים. בתוכנית: הדלקת נרות, ודבר תורה מפי הרב אבינדב אבוקרט, שירי חנוכה בליווי מוסיקלי של אייל שבתאי והמשמחים, סעודה חלבית, והרצאה מפי ד"ר יחיאל הררי בנושא: לחיות את החיים במלואם - השפה הפנימית של חנוכה". האירוע לחברי הקהילה ללא עלות. נדרש רישום קצר בלינק: https://goo.gl/forms/kSRVe4YNwRgvOrfq2 בואו בשמחה. 
* בערב שבת חנוכה תתקיים תפילת מנחה גדולה בשעה 14:00 בדג"ש על מנת שיוכלו להדליק את נרות חנוכה בבית לאחר תפילת מנחה.
שיעורים:
* שיעור השבת אחה"צ בביהכ"נ נאוה תהילה בשעה 15:30, בסימן שבת 'חכמה מקדם'  - שיעור מפי הרב אבינדב אבוקרט, בנושא: ראיתי והנה מנורת זהב על כולה", על חנוכיות מזהב בעקבות רבי אברהם אזולאי. ציבור הגברים והנשים מוזמן.
הורים וילדים
* לימוד 'הורים וילדים' בכל מוצ"ש בשעה 18:30 בביהכ"נ צעירי הגבעה (רח' הנשיא פינת הזיתים). שריינו את תחילתו של כל מוצ"ש ☺. כל ההורים והילדים מוזמנים.  
זמני השבת 
16:14 הדלקת נרות
17:16 יציאת השבת
ערב שבת [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
16:14 תפילת מנחה
לפני 16:36(שקיעה) קבלת תוספת שבת, שיר השירים, קבלת שבת
מעשה רחל במכירת יוסף עפ"י קצידת יוסף הצדיק משירת הבקשות - הרב אבוקרט
ערבית של שבת
20:00 עונג שבת (חדר אירועים הזיתים 88) - המנהגים ככלי חינוכי
שבת בבוקר [בסניף בני עקיבא דג"ש - רח' פרדס רוזנבלום]
07:00 שיעור בדף היומי - מסכת חולין
07:45 שחרית של שבת (קרבנות),     ק.שמע (מג"א 8:09, הגר"א 8:56)
לפני מוסף הדלקת נרות חנוכה בחשמל, מפסקי הרב יוסף משאש - הרב אבינדב אבוקרט
לאחר התפילה שיעורי תורה לכלל הציבור. לנשים: הרב אבינדב אבוקרט
קידוש קהילתי לכבוד שבת מברכין
שבת אחה"צ [בביכ"נ נאוה תהילה]
15:30 הרב אבינדב אבוקרט - "ראיתי והנה מנורת זהב על כולה", על חנוכיות מזהב בעקבות רבי אברהם אזולאי
16:14 מנחה של שבת
16:29 סעודה שלישית משותפת עם קהילת נאוה תהילה עם הרב אבינדב אבוקרט בנושא: "שלושה שריגים ושלוש ברכות: מחשבה ומעשה בדרשות הבן איש חי". הסעודה ע"י יהודית ודוד כהן לע"נ סולומון בן שרה ז"ל
17:16 ערבית של מוצאי שבת
18:30 לימוד 'הורים וילדים' [בביכ"נ צעירי הגבעה]
בברכת שבת שלום - ועד קהילת אברהם יגל
מיקום שיעורים ותפילות בימי השבוע:
תפילות בימי חול: שחרית: מניין א' 6:20, מנין ב' 7:00. בבית המדרש. רח' עוזי חיטמן
שחרית מניין ג' 7:45  בביכ"נ 'אור אסתר' במתחם "אור בגבעה" ליד לסופר ברקת
דף יומי - מסכת חולין: שיעור בוקר: א'-ו'  5:00 בבית המדרש. שבת 7:00 בדג"ש
* בימי שבת 14:00 : לימוד קריאת מגילת אסתר, בבית משפחת כהן, רח' התאנה 37 גב"ש
* בימי שבת 17:00 : סוגיות במסכת ברכות. עם הרב אבינדב אבוקרט. ב'נאוה תהילה'
* בימי א' בשעה 20:30 :שיעור גמרא (פסחים) עם הרב יגאל בלאיש, בבית משפחת לחמי, השקד 4, קומה 4, דירה 23. להצטרפות ללומדים: 054-3300982.
* בימי ב' בשעה 21:00 : לימוד משניות בחבורה עם הרב מיכאל רייש, בבית המדרש.
* בימי ג' בשעה 21:10 : שיעור 'צורבא מרבנן' עם הרב אבי בן דרור, בבית המדרש. (לאחר ערבית בשעה 21:00)
* בימי ד' בשעה 21:15 : לימוד ספר הכוזרי עם חזי פינקלברג, בבית משפחת איציק ואיב כהן. התאנה 37 גב"ש. להצטרפות ללומדים: 052-3733335
* בימי ה' בשעה 21:00 בביהכ"נ הישראלי בקרית מטלון: שיעור חיים זכו (פירוש הרמב"ן על פרשת השבוע). עם הרב אבינדב אבוקרט. הכיבוד לשיעור חיים זכו נתרם השבוע לעילוי נשמת יצחק זאקי בן עליזה ולעילוי נשמת בנימין בן גולי ע"ה.
דוא"ל: avraham.yagel@gmail.com
אתר: http://yagel.blogspot.com     בפייסבוק: www.facebook.com/avraham.yagel
לתרומות בהעברה בנקאית (התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46):
לקרן הבניין: בנק 52 פאג"י, סניף 168 חשבון 502383 ע"ש א.יגל-קרן הבנין
SWIFT CODE: FIRBILITXXX      IBAN: IL75-052-168-000-0000-502383
לפעילות השוטפת: בנק 52 בנק פאג"י, סניף 168 חשבון 469432 ע"ש אברהם יגל
לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח הפרטים ל davidcohen10174@gmail.com להפקת הקבלה

זמנים עבריים

תמונות מהווי הקהילה

ארכיב הודעות

טמקא najeho uutkv najeho